Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Întrebări frecvente privind numerarul

Va dispărea numerarul în viitorul apropiat?

Nu. Numerarul va rămâne mijlocul de plată prin definiție în viitorul previzibil. Numerarul are valoare, poate fi autentificat cu fiabilitate și nu necesită intervenția unui terț pentru reglarea plăților. Niciun alt instrument de plată nu întrunește aceste trei caracteristici cu aceeași eficacitate precum numerarul.

Dată fiind intensificarea utilizării plăților electronice, va deveni numerarul desuet?

Nu. Caracteristicile unice ale numerarului asigură că acesta va rămâne relevant în viitor. Mijloacele de plată digitale pot fi convenabile pentru multe persoane, dar nu sunt adecvate pentru toată lumea. Plățile electronice nu vor înlocui numerarul ca instrument de plată, ci, mai degrabă, vor coexista cu acesta.

Li se permite comercianților cu amănuntul să respingă numerarul ca mijloc de plată?

În luna martie 2010, Comisia Europeană a emis o recomandare (2010/191/UE), pe baza unui raport întocmit de Euro Legal Tender Expert Group, un grup de experți privind statutul de mijloc legal de plată al euro, care declară următoarele cu privire la obligația de a accepta numerarul:

  • comercianții cu amănuntul nu pot refuza plățile în numerar, cu excepția cazului în care ambele părți au convenit asupra utilizării unui mijloc de plată diferit;
  • prezentarea unor etichete sau a unor afișe care indică refuzul comerciantului cu amănuntul de a accepta plățile în numerar sau plățile efectuate cu anumite cupiuri nu este suficientă. Comerciantul trebuie să ofere o motivație legitimă, precum dificultatea de a menține rezerve suficiente în numerar pentru a da restul la casă sau riscuri concrete de securitate fizică datorate prezenței unor volume ridicate de numerar;
  • entitățile publice care furnizează servicii esențiale cetățenilor nu pot aplica restricții sau refuza total plățile în numerar fără un motiv suficient. Aceasta ar periclita statutul de mijloc legal de plată al bancnotelor și monedelor euro, protejat de legislația UE.

Dețin băncile centrale naționale competențe cu privire la bancnote și monede?

Da. Competența pentru bancnotele euro revine BCE și băncilor centrale naționale din Eurosistem. În schimb, competența pentru emiterea monedelor euro aparține statelor membre individuale, deși BCE este cea care aprobă volumul de monede pe care statele membre îl pot emite. Toate băncile centrale naționale sunt implicate în logistica alimentării cu monede și în depozitarea stocurilor de rezerve.

Are o bancă comercială competența de a determina dacă o bancnotă este contrafăcută?

Nu. Dacă o bancă comercială are dubii cu privire la autenticitatea unei bancnote euro, aceasta o va preda băncii centrale naționale (sau centrului național de analiză competent), care va lua decizia finală cu privire la autenticitatea bancnotei.

Există mai multe serii de bancnote euro?

Da. Prima serie de bancnote euro (de la 5 EUR la 500 EUR) a fost emisă în 2002 și rămâne un mijloc legal de plată. Între 2013 și 2019, BCE și băncile centrale naționale din Eurosistem au introdus o a doua serie de bancnote euro, cunoscută, de asemenea, drept seria „Europa”, cupiurile acesteia fiind cuprinse între 5 EUR și 200 EUR (bancnota de 500 EUR nu mai este emisă). Bancnotele din seria „Europa” includ elemente grafice regândite și elemente de siguranță optimizate.

Toți comercianții cu amănuntul trebuie să ofere servicii de eliberare de numerar (cashback) și de retragere de numerar la casa de marcat (cash-in-shop)? Sunt aceste servicii disponibile în toate țările?

Serviciile de eliberare de numerar (cashback) și cele de retragere de numerar la casa de marcat (cash-in-shop) reprezintă modalități alternative de retragere de bani în numerar, complementare bancomatelor și sucursalelor bancare, decizia de a oferi sau nu aceste servicii clienților lor fiind la latitudinea comercianților cu amănuntul. Potrivit sondajului nostru, în 2021 11% dintre comercianții cu amănuntul din zona euro au furnizat servicii de eliberare de numerar (cashback) și 6% au oferit servicii de retragere de numerar la casa de marcat (cash-in-shop). Cu toate acestea, mai există țări din zona euro în care aceste servicii nu sunt încă disponibile.

Mă pot contamina cu coronavirus de pe bancnote?

Cantitatea de virus care s-ar putea transfera este atât de mică, încât riscul de infectare este nesemnificativ, comparativ cu alte suprafețe cu care oamenii intră zilnic în contact. BCE colaborează îndeaproape cu laboratoare europene pentru a evalua comportamentul coronavirusurilor pe diferite suprafețe, astfel încât să ne asigurăm că manevrarea numerarului rămâne cât mai sigură posibil. Pentru mai multe informații, consultă articolul publicat pe blog.

Toate paginile din această secțiune