Menu

Cadru juridic

În calitate de instituție a UE, Banca Centrală Europeană (BCE) își desfășoară activitatea în limitele unor norme clar definite, care sunt prevăzute în dreptul primar și secundar al Uniunii. Obiectivele și atribuțiile BCE sunt prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

În îndeplinirea atribuțiilor sale, BCE poate adopta acte juridice în domeniile sale de competență. În plus, în funcția sa consultativă, BCE emite și avize cu privire la legislația propusă în domeniile respective.

EUR-Lex

Acum pe EUR-Lex: Cadrul juridic al BCE

Toate actele juridice ale BCE sunt disponibile în toate limbile oficiale relevante ale UE și sunt accesibile pe EUR-Lex, portalul online pentru legislația UE care asigură accesul oficial la documentele juridice ale UE.

Accesează EUR-Lex