Menu

Cadrul juridic

În calitate de instituție a UE, Banca Centrală Europeană (BCE) își desfășoară activitatea în limitele unor norme clar definite, care sunt prevăzute în dreptul primar și secundar al Uniunii Europene. Obiectivele și atribuțiile BCE sunt prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

În desfășurarea activităților care țin de domeniul său de competență, BCE poate, ca parte a funcției sale consultative, să adopte acte juridice și, de asemenea, să emită și să publice avize privind propunerile legislative.

EUR-Lex

Cadrul juridic al BCE pe EUR-Lex

Toate actele juridice ale BCE sunt disponibile în toate limbile oficiale relevante ale UE și sunt accesibile pe EUR-Lex, portalul online pentru legislația UE care asigură accesul oficial la documentele juridice ale UE.

Secțiunea BCE de pe EUR-Lex

Despre EUR-Lex

Ce se găsește în secțiunea EUR-Lex dedicată BCE?

Pe EUR-Lex pot fi găsite toate actele juridice ale BCE. Sunt incluse toate actele juridice publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO), precum și cele publicate anterior numai pe website-ul BCE, inclusiv:

 • regulamente;
 • decizii;
 • orientări;
 • recomandări;
 • avize și scrisori la nivelul UE sau la nivel național în legătură cu funcția consultativă a BCE;
 • memorandumuri de înțelegere;
 • acorduri.

Printre actele juridice disponibile se numără și modificări, rectificări și versiuni consolidate. Pe lângă actele juridice, EUR-Lex reunește, de asemenea, toată jurisprudența cu relevanță pentru BCE.

Navigarea pe EUR-Lex

În secțiunea dedicată BCE de pe EUR-Lex, pot fi accesate acte juridice ale BCE, în funcție de următoarele domenii:

 • cadrul juridic al SEBC;
 • dispoziții instituționale ale BCE;
 • politică monetară și operațiuni;
 • sisteme de decontare și plăți;
 • bancnote și monede, mijloace de plată și probleme monetare;
 • schimb valutar și rezerve;
 • statistici;
 • stabilitatea piețelor financiare;
 • supraveghere bancară.

Totodată, diversele funcții de căutare disponibile pot fi utilizate pentru a căuta acte juridice sau jurisprudență în funcție de cuvinte-cheie, de numărul documentului, de an sau de alte criterii.

Într-o fereastră sunt sintetizate actele juridice publicate recent. De asemenea, poate fi găsită lista completă a actelor juridice, ordonate în funcție de dată.

Acte juridice în funcție de dată

Infografice interactive prezintă statistici privind numărul de acte juridice ale BCE și facilitează accesul la compilări în funcție de tipul de act, domeniu sau cronologie.

Intrările din EUR-Lex

Intrările din EUR-Lex oferă linkuri către diferitele versiuni lingvistice disponibile în format HTML sau PDF și către versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a actului, precum și către toate versiunile consolidate disponibile. Textul poate fi afișat în cel mult trei limbi simultan.