Cadru juridic

Aici puteţi găsi

Toate actele juridice ale SEBC/BCE, aşa cum au fost publicate în „Jurnalul Oficial al Uniunii Europene” (JO), sortate în funcţie de subiect şi dată.

Informaţii în mai multe limbi: în 22 de limbi. Alegeţi limba dorită din partea de sus a ecranului.

Contextul complet: fiecare act juridic este însoţit de eventualele rectificări, de legislaţia abrogată, de actele BCE conexe, de legislaţia comunitară conexă adoptată şi de alte informaţii conexe, precum comunicatele de presă.