Menu

Ramy prawne

Europejski Bank Centralny (EBC) jest instytucją unijną, więc podlega ściśle określonym zasadom, które zdefiniowano w pierwotnym i wtórnym prawie UE. Cele i zadania EBC zapisano w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

W toku wykonywania swoich zadań Europejski Bank Centralny może przyjmować akty prawne, a w ramach funkcji doradczej wydaje i publikuje opinie o projektach przepisów.

EUR-Lex

Akty prawne EBC w portalu EUR-Lex

Komplet aktów prawnych EBC we wszystkich dostępnych wersjach językowych można znaleźć w portalu EUR-Lex – ogólnodostępnej oficjalnej bazie aktów prawnych UE.

Sekcja EBC w portalu EUR-Lex

Informacje o portalu EUR‑Lex

Jakie akty znajdują się w sekcji EBC w portalu EUR‑Lex?

EUR‑Lex zawiera komplet aktów prawnych EBC: wszystkie akty prawne ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz akty publikowane dotychczas tylko na stronie internetowej EBC, w tym:

 • rozporządzenia
 • decyzje
 • wytyczne
 • zalecenia
 • opinie dotyczące prawa unijnego i krajowego, wydawane w ramach funkcji doradczej EBC
 • protokoły ustaleń
 • umowy

Dostępne akty prawne obejmują także zmiany, sprostowania i wersje skonsolidowane. Ponadto znajduje się tam całość orzecznictwa istotnego dla EBC.

Wyszukiwanie w portalu EUR-Lex

sekcji poświęconej EBC akty prawne są podzielone na następujące działy:

 • podstawowe akty prawne dotyczące ESCB
 • organizacja EBC
 • polityka pieniężna i operacje
 • systemy płatności i rozliczeń
 • banknoty i monety, środki płatnicze oraz zagadnienia walutowe
 • transakcje dewizowe i rezerwy walutowe
 • statystyki
 • stabilność rynku finansowego
 • nadzór bankowy

Można też skorzystać z funkcji wyszukiwania aktów prawnych lub spraw sądowych według słowa kluczowego, numeru dokumentu, roku lub innych kryteriów.

W osobnym okienku wyświetlają się akty niedawno opublikowane. Jest także pełna lista aktów prawnych w porządku chronologicznym.

Akty prawne według daty

Interaktywne wizualizacje pokazują liczbę aktów w różnych kategoriach i dają łatwy dostęp do kolekcji według rodzaju aktu, tematu lub chronologii.

Pozycje w portalu EUR‑Lex

Przy każdej pozycji w portalu podano linki do wersji językowych dostępnych w formacie HTML i PDF oraz do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a także do dostępnych wersji skonsolidowanych. Tekst aktu można wyświetlać jednocześnie w dwóch lub trzech językach.