Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Ramy prawne

Europejski Bank Centralny (EBC) jest instytucją unijną, więc podlega ściśle określonym zasadom, które zdefiniowano w pierwotnym i wtórnym prawie Unii Europejskiej. Cele i zadania EBC zapisano w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

W toku wykonywania zadań należących do jego kompetencji Europejski Bank Centralny może przyjmować akty prawne, a w ramach swojej funkcji doradczej wydaje i publikuje opinie o projektach przepisów.

Akty prawne EBC w portalu EUR-Lex

Komplet aktów prawnych EBC we wszystkich dostępnych wersjach językowych można znaleźć w portalu EUR-Lex – ogólnodostępnej oficjalnej bazie aktów prawnych UE.

Sekcja EBC w portalu EUR-Lex

Jakie akty znajdują się w sekcji portalu EUR‑Lex poświęconej EBC?

Baza EUR‑Lex zawiera komplet aktów prawnych EBC: wszystkie akty ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz akty publikowane dotychczas tylko na stronie internetowej EBC, w tym:

 • rozporządzenia
 • decyzje
 • wytyczne
 • zalecenia
 • opinie i pisma dotyczące prawa unijnego i krajowego, sporządzane w ramach funkcji doradczej EBC
 • protokoły ustaleń
 • porozumienia i umowy.

Wśród dostępnych aktów prawnych są także zmiany, sprostowania i wersje skonsolidowane. Ponadto znajduje się tam całość orzecznictwa istotnego z punktu widzenia EBC.

Wyszukiwanie w portalu EUR-Lex

sekcji poświęconej EBC akty prawne są podzielone na następujące działy:

 • podstawowe akty prawne dotyczące ESCB
 • organizacja EBC
 • polityka pieniężna i operacje
 • systemy płatności i rozliczeń
 • banknoty i monety, środki płatnicze oraz zagadnienia walutowe
 • transakcje dewizowe i rezerwy walutowe
 • statystyka
 • stabilność rynku finansowego
 • nadzór bankowy.

Można też wyszukiwać akty prawne lub sprawy sądowe według słowa kluczowego, numeru dokumentu, roku lub innych kryteriów.

W osobnym okienku wyświetlają się akty niedawno opublikowane. Jest także dostępna pełna lista aktów prawnych w porządku chronologicznym.

Interaktywne infografiki pokazują liczbę aktów prawnych EBC w różnych ujęciach i dają łatwy dostęp do zbiorów według rodzaju aktu, tematu lub chronologii.

Pozycje w portalu EUR‑Lex

Przy każdej pozycji w portalu podano linki do wersji językowych dostępnych w formatach HTML i PDF oraz opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także do wszystkich wersji skonsolidowanych. Tekst aktu można wyświetlać jednocześnie w dwóch lub trzech językach.

Jak korzystać z portalu EUR-Lex – częste pytania

Zbiór pytań z odpowiedziami dostępny pod poniższym linkiem zawiera szczegółowe informacje, które ułatwią wyszukiwanie dokumentów w sekcji EUR-Leksu poświęconej EBC.

Pytania i odpowiedzi

Inne zasoby o tematyce prawnej

Wszystkie strony w tej sekcji