Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Strategia Eurosystemu w sprawie gotówki

Gotówka ma dla nas duże znaczenie i chcemy dopilnować, żeby zawsze istniała możliwość płacenia pieniądzem publicznym.

Pieniądz gotówkowy jest ważnym elementem swobody wyboru metody płatności i warunkiem włączenia finansowego, czyli zapewnienia wszystkim grupom społecznym dostępu do usług finansowych. Nasza strategia ma gwarantować, że gotówka pozostanie powszechnie dostępna i akceptowana jako środek płatniczy i środek gromadzenia oszczędności.

Banknoty i monety euro są prawnym środkiem płatniczym w strefie euro, a gotówka to jedyna forma pieniądza publicznego, do której wszyscy mogą mieć bezpośredni dostęp. Na EBC i krajowych bankach centralnych ze strefy euro – zwanych łącznie Eurosystemem – oraz sektorze bankowym spoczywa podstawowy obowiązek zapewnienia płynnego zaopatrzenia w pieniądz gotówkowy oraz ułatwienia ludziom i firmom płatności gotówką.

Chronimy przyszłość gotówki na kilka sposobów


Zapewniamy dostępność gotówki

Dbamy o to, żeby społeczeństwo zawsze miało dostęp do banknotów i monet euro. Krajowe banki centralne świadczą w swoich krajach bezpłatne usługi gotówkowe, a także starają się utrzymać koszt obiegu gotówki na jak najniższym poziomie. Bierzemy też pod uwagę potrzeby rynków międzynarodowych, zważywszy że poza strefą euro znajduje się między 30% a 50% banknotów euro w obiegu. A jeżeli w przyszłości pojawi się cyfrowe euro, będzie istnieć obok, a nie zamiast gotówki.

Dążymy do tego, żeby każdy miał dostęp do usług gotówkowych

Chcemy, żeby osoby fizyczne i firmy mogły swobodnie korzystać ze swoich pieniędzy niezależnie od tego, jakie mają preferencje i potrzeby w zakresie płatności. W tym celu banki muszą oferować odpowiednie usługi gotówkowe, w tym możliwość wypłacania gotówki bezpłatnie lub za jedynie umiarkowaną opłatą. Wspieramy również placówki detaliczne, w których można korzystać z uzupełniających usług gotówkowych takich jak cashback (pobranie gotówki przy płatności kartą) lub wypłacać i wpłacać niewielkie kwoty w gotówce. Pomagamy bankom w sytuacji nagłego wzrostu zapotrzebowania na banknoty i pilnujemy, żeby gotówka mogła stanowić rezerwowy środek płatniczy w razie przejściowej niedostępności płatności elektronicznych.

Dbamy o powszechną akceptowalność gotówki

Dla większości ludzi w strefie euro ważne jest, by móc płacić gotówką. Dlatego jej powszechna akceptowalność jest niezbędną cechą systemu płatniczego i statusu gotówki jako prawnego środka płatniczego. Dzięki temu konsumenci mają swobodę wyboru metody płatności, a osoby bez dostępu do płatności elektronicznych nie są pokrzywdzone. Placówki detaliczne i handlowe oraz inne firmy prywatne nie mogą odmówić zapłaty gotówką, chyba że obie strony uzgodniły wcześniej inną metodę płatności. Organy i usługodawcy z sektora publicznego też na ogół muszą akceptować gotówkę, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Tworzymy innowacyjne, dobrze zabezpieczone banknoty euro

Dzięki zastosowaniu najnowszych i najskuteczniejszych technologii do ochrony banknotów euro są one wysoce odporne na fałszowanie oraz łatwe do sprawdzenia. Dbamy o to, żeby banknoty euro w obiegu były autentyczne i wysokiej jakości, oraz wyznaczamy bankom i podmiotom obsługującym obieg gotówki ścisłe standardy dotyczące sprawdzania i potwierdzania autentyczności banknotów. Ponadto Komisja Europejska w ramach programu PERICLES zachęca do opracowywania zabezpieczeń monet euro na potrzeby potencjalnej przyszłej modernizacji istniejących nominałów. I wreszcie – zależy nam na takim projekcie banknotów euro, z którym Europejczycy mogą się utożsamiać.

Pilnujemy, żeby banknoty były bezpieczne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Dbamy o to, żeby produkowanie i używanie banknotów było bezpieczne. W tym celu badamy i testujemy potencjalny wpływ produkcji i obiegu banknotów euro na zdrowie publiczne.

Badanie śladu środowiskowego produktu i inne tego rodzaju badania pozwalają nam czuwać nad tym, żeby gotówka pozostała w jak największym stopniu zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju i nieszkodliwa dla środowiska. Pomagają nam w poszukiwaniu możliwości dalszego ograniczenia wpływu banknotów na środowisko dzięki nowym technologiom i procesom.

Wszystkie strony w tej sekcji