Għażliet għat-Tiftix
Home Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika monetarja L-euro Pagamenti u swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

The Eurosystem cash strategy

Il-karti tal-flus huma parti mill-ekonomija, l-identità u l-kultura tagħna – u aħna fil-BĊE għandna responsabbiltà kbira biex niżguraw li n-nies iżommu l-fiduċja tagħhom fihom.

Christine Lagarde, President tal-BĊE

Il-karti tal-flus u l-muniti tal-euro huma l-unika valuta legali fiż-żona tal-euro, u l-flus kontanti huma l-unika forma ta’ flus pubbliċi li huma direttament aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha, u b’hekk jiġu żgurati l-awtonomija, il-privatezza u l-inklużjoni soċjali. Il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali – magħrufa wkoll bħala l-Eurosistema – għandhom responsabbiltà fundamentali biex jiżguraw il-provvista bla xkiel ta’ flus kontanti u jiffaċilitaw l-użu ta' flus kontanti f'pagamenti miċ-ċittadini u n-negozji.

Qed nissalvagwardjaw il-futur tal-flus kontanti b’diversi modi.

Aħna niżguraw d-disponibbiltà tal-flus kontanti tal-euro

L-Eurosistema tiżgura li l-karti tal-flus u l-muniti tal-euro jkunu disponibbli għall-pubbliku f’kull ħin. Il-banek ċentrali nazzjonali kollha joffru servizzi ta’ flus kontanti bla ħlas fil-pajjiżi kollha tagħhom, waqt li jaħdmu biex iċ-ċiklu tal-flus kontanti jkun effiċjenti kemm jista’ jkun. Aħna nikkunsidraw ukoll il-ħtiġijiet tas-swieq internazzjonali peress li sehem kbir tal-karti tal-flus tal-euro jiċċirkola barra ż-żona tal-euro. Anki jekk fil-futur jinħareġ euro diġitali dan ikun jeżisti flimkien mal-flus kontanti.

Aħna nappoġġjaw l-aċċess għal servizzi ta’ flus kontanti għal kulħadd

L-Eurosistema trid li ċ-ċittadini u n-negozji jkollhom aċċess għall-flus tagħhom stess, ikunu xi jkunu l-preferenzi u l-bżonnijiet tal-ħlas tagħhom. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għalhekk għandhom responsabbiltà soċjali li jipprovdu servizzi ta’ flus kontanti liċ-ċittadini u n-negozji, inklużi ġbid ta’ flus kontanti li huma b’xejn jew iħallsu biss tariffa raġonevoli. Aħna nappoġġjaw ukoll lill-bejjiegħa bl-imnut li jipprovdu servizzi ta’ flus komplementari bħal "flus lura" jew li jiffaċilitaw ġbid u depożiti ta' flus limitati. Fl-aħħar nett, aħna nappoġġjaw lis-settur bankarju meta jkollu jieħu ħsieb żidiet f'daqqa fid-domanda għall-karti tal-flus u niżguraw li l-flus kontanti jistgħu jiffunzjonaw bħala strument ta' ħlas ta’ riżerva f'każ li l-pagamenti elettroniċi ma jkunux disponibbli temporanjament.

Aħna niżguraw li l-flus kontanti jiġu aċċettati kullimkien

Il-flus kontanti għadhom il-mod ewlieni tan-nies jagħmlu ħlasijiet bl-imnut fiż-żona tal-euro u l-Eurosistema tikkunsidra l-aċċettazzjoni universali ta’ flus kontanti bħala parti vitali mis-sistema ta’ pagament u l-istatus ta’ valuta legali ta’ flus kontanti tal-euro; jiżguraw li l-konsumaturi jkunu ħielsa li jagħżlu kif iħallsu. L-aċċettazzjoni ta’ flus kontanti tfisser ukoll li persuni li m'għandhomx aċċess għal servizzi ta' ħlas elettroniku ma jkunux żvantaġġati. Il-fornituri ta’ servizz pubbliku, in-negozjanti u negozji oħra ma jistgħux jirrifjutaw il-ħlasijiet fi flus kontanti, sakemm ma jkunx meħtieġ espliċitament bil-liġi jew fejn il-partijiet kollha jkunu qblu minn qabel dwar mezzi oħra ta’ ħlas.

Aħna niżviluppaw u noħorġu karti tal-flus tal-euro innovattivi u siguri

L-Eurosistema tiżviluppa karti tal-flus siguri li huma protetti bl-aħħar u l-aktar teknoloġiji effettivi biex tagħmilhom reżistenti ħafna għall-falsifikazzjoni u faċli biex jiġu awtentikati. Aħna niżguraw l-awtentiċità u l-kwalità għolja tal-karti tal-flus tal-euro fiċ-ċirkolazzjoni u ninfurzaw standards stretti għall-iċċekkjar u l-awtentikazzjoni tal-karti tal-flus mill-banek u dawk li jieħdu ħsieb il-flus professjonaliment. Il- programm PERICLES tal-Kummissjoni Ewropea qed jinkoraġġixxi wkoll l-iżvilupp ta’ karatteristiċi ta’ sigurtà għal aġġornamenti potenzjali futuri tad-denominazzjonijiet attwali tal-muniti tal-euro. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, niżguraw li d-disinn tal-karti tal-flus tal-euro huwa wieħed li l-Ewropej jistgħu jidentifikaw miegħu.

Aħna nżommu l-karti tal-flus siguri u sostenibbli

L-Eurosistema tiżgura li l-karti tal-flus huma siguri biex jintużaw billi tirriċerka l-impatt potenzjali tal-produzzjoni u ċ-ċirkolazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro fuq is-saħħa pubblika u twettaq eżamijiet u ttestjar xjentifiċi. Aħna nħarsu wkoll lejn l-impronta ambjentali tal-karti tal-flus biex nidentifikaw opportunitajiet biex inaqqsu l-impatt ambjentali tagħhom permezz ta’ prodotti u proċessi ġodda. Dan jiżgura li l-karti tal-flus tal-euro u l-proċessi tal-produzzjoni tagħhom isiru kemm jista’ jkun sostenibbli, ħodor u favur l-ambjent.

ARA WKOLL

Skopri iktar dwar kontenut relatat

Il-paġni kollha f’din it-taqsima