Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Responsabbiltà

Għandna bżonnkom, bħala r-rappreżentanti taċ-ċittadini tal-UE, biex tgħaddulna t-tħassib tagħhom u biex tgħinuna nispjegawlhom il-politiki tagħna. 

Il-President Christine Lagarde

Il-BĊE huwa istituzzjoni indipendenti li għandha d-diskrezzjoni sħiħa biex tuża l-istrumenti tagħha, skont il-ħtieġa, sabiex twettaq il-kompiti u taqdi l-mandat tagħha. Ir-responsabbiltà hija l-kontroparti meħtieġa għal din l-indipendenza. 

Il-BĊE huwa responsabbli għall-azzjonijiet tiegħu lill-Parlament Ewropew bħala l-korp magħmul mir-rappreżentanti eletti taċ-ċittadini tal-UE.

Il-qafas tar-responsabbiltà tagħna

Skont l-Artikolu 284(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-BĊE huwa primarjament responsabbli lejn il-Parlament Ewropew, fejn l-interessi taċ-ċittadini tal-UE huma rappreżentati. Iżda jrid jirrapporta wkoll regolarment lill-Kunsill tal-UE, li jirrappreżenta l-gvernijiet tal-Istati Membri kollha tal-UE. Dan huwa rifless ukoll fl-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ).

L-Artikolu 15(3) tal-Istatut

Matul is-snin żviluppajna qafas ta’ responsabbiltà b’saħħtu u komprensiv, li jmur ferm lil hinn mir-rekwiżiti tat-Trattat. 

Id-djalogu bejn il-BĊE u l-Parlament Ewropew huwa ta’ importanza ewlenija f’dan ir-rigward. Dan jippermetti lill-BĊE jispjega l-azzjonijiet u l-politiki tiegħu fid-dettall lir-rappreżentanti eletti taċ-ċittadini tal-UE, u jisma’ t-tħassib tagħhom. B’dan il-mod, iċ-ċittadini tal-UE u r-rappreżentanti tagħhom jistgħu jiffurmaw ġudizzju dwar il-prestazzjoni tal-BĊE fid-dawl tal-objettiv primarju tiegħu li jżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet, kif stabbilit fl-Artikolu 127(1) tat-Trattat.

Il-mezzi prinċipali tagħna ta’ responsabbiltà


Rapport Annwali tal-BĊE

Il-BĊE jibgħat rapport annwali fuq il-kompiti tiegħu, l-attivitajiet tas-SEBĊ u l-politika monetarja tal-Eurosistema lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill tal-UE, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Kunsill Ewropew. Kull sena, ir-rapport jiġi ppreżentat lill-Parlament Ewropew mill-Viċi President tal-BĊE f’sessjoni ddedikata tal-Kumitat ECON. Fl-okkażjoni ta’ dibattitu fil-plenarja, ir-rapport jiġi ppreżentat mill-President.

Aqra l-aħħar Rapport Annwali tagħna
Seduti quddiem il-Kumitat ECON

Il-President tal-BĊE jipparteċipa f’seduti trimestrali tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament Ewropew. Membri oħra tal-Bord Eżekuttiv ukoll jieħdu sehem f’seduti ta’ dan il-Kumitat biex jispjegaw ir-raġunament u d-deċiżjonijiet tal-BĊE dwar suġġetti speċifiċi.

Webcasts: seduti tal-Parlament Ewropew
Mistoqsijiet bil-miktub

Il-Membri tal-Parlament Ewropew jistgħu jindirizzaw mistoqsijiet bil-miktub lill-President tal-BĊE. L-ittri ta’ risposta jiġu ppubblikati mill-BĊE u mill-Parlament Ewropew fuq is-siti web rispettivi tagħhom.

Ittri lill-MEPs
Interazzjonijiet ad hoc mal-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE u l-membri l-oħrajn tal-Bord Eżekuttiv jipparteċipaw, fuq talba tal-Parlament Ewropew jew fuq inizjattiva tagħhom stess, fi skambji ta’ fehmiet ad hoc quddiem il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji biex jiddiskutu kwistjonijiet fl-oqsma ta’ kompetenza tal-BĊE.

Skopri aktar dwar il-Bord Eżekuttiv
Żjarat informali lill-BĊE

Kull sena, il-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE jospitaw delegazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji għal diskussjonijiet informali dwar kwistjonijiet fl-oqsma ta’ kompetenza tal-BĊE.

Kumitat għall-Affarijiet Eknomiċi u Monetarji
Opinjonijiet tal-BĊE

Il-BĊE u l-Parlament Ewropew ifittxu li jiżguraw li l-opinjonijiet tal-BĊE dwar l-atti proposti tal-Unjoni jiġu kkunsidrati kif xieraq mill-korpi kompetenti tal-Parlament Ewropew. Għal dak il-għan, il-Parlament Ewropew għandu, fejn xieraq, jitlob l-opinjoni tal-BĊE fil-ħin.

L-opinjonijiet kollha skont id-data

Fehim komuni u kooperazzjoni effettiva

Sabiex jiġi promoss fehim komuni kontinwu u kooperazzjoni effettiva, l-arranġamenti ta’ responsabbiltà bejn il-BĊE u l-Parlament Ewropew fil-qasam tal-banek ċentrali huma ċċarati fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri.

Skambju ta’ Ittri bejn il-BĊE u l-Parlament Ewropew

Is-Superviżjoni Bankarja u r-responsabbiltà tal-BĊE

Ir-responsabbiltà tal-BĊE għall-kompiti superviżorji tiegħu hija suġġetta għal reġim speċifiku stabbilit fir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU).

Il-mod li bih għandhom jitwettqu fil-prattika r-rekwiżiti tar-responsabbiltà superviżorja huwa ċċarat fi:

Responsabbiltà - Superviżjoni Bankarja tal-BĊE

Mezzi oħra ta’ komunikazzjoni

Lil hinn mir-rekwiżiti tat-Trattat, il-BĊE, matul is-snin, żviluppa aktar mezzi biex jikkomunika mal-pubbliku Ewropew. Dan itejjeb it-trasparenza u l-fehim tad-deċiżjonijiet tal-BĊE.

Bullettin Ekonomiku

Il-Bullettin Ekonomiku jippreżenta t-tagħrif ekonomiku u monetarju li jifforma s-sisien tad-deċiżjonijiet tal-politika tal-Kunsill Governattiv. Din il-pubblikazzjoni toħroġ tmien darbiet fis-sena, ġimagħtejn wara kull laqgħa tal-politika monetarja.

Aqra l-Bullettin Ekonomiku l-iktar riċenti tagħna
Rapporti finanzjarji ta’ kull ġimgħa

Ir-rapport finanzjarju konsolidat ta’ kull ġimgħa tal-Eurosistema jipprovdi tagħrif dwar operazzjonijiet tal-politika monetarja, operazzjonijiet tal-kambju u attivitajiet tal-investiment.

Rapport finanzjarju ta’ kull ġimgħa
Konferenzi stampa

Il-BĊE jorganizza konferenzi stampa wara kull laqgħa tal-Kunsill Governattiv dwar il-politika monetarja, jiġifieri kull sitt ġimgħat.

Konferenzi stampa
Rapporti tal-politika monetarja

Rendikont tad-diskussjonijiet dwar il-politika monetarja tal-Kunsill Governattiv jiġi ppubblikat erba’ ġimgħat wara l-laqgħa rispettiva.

Rapporti tal-politika monetarja
Blogs, intervisti u diskorsi

Il-membri tal-Bord Eżekuttiv jikkomunikaw regolarment mal-pubbliku permezz ta’ blogs, intervisti, diskorsi u, f’xi każijiet, direttament permezz tal-media soċjali.

Media

ARA WKOLL

Tagħrif ieħor

X’INHUMA L-KOMPITI MAKROPRUDENZJALI TAL-BĊE?

Il-kompiti tagħna

Relazzjonijiet ma' istituzzjonijiet Ewropej

Kooperazzjoni Ewropea

Agħti ħarsa lejn l-ispjegazzjoni tagħna

Il-BĊE jispjega: ir-responsabbiltà

Il-paġni kollha f’din it-taqsima