European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Tibdil fil-klima u l-BĊE

Aħna impenjati bis-sħiħ li nagħmlu l-parti tagħna biex nindirizzaw it-tibdil fil-klima, fi ħdan il-mandat tagħna.

It-tibdil fil-klima joħloq riskji għall-ekonomija tagħna u għas-settur finanzjarju. Jeħtieġ li nivvalutaw kif it-tibdil fil-klima u t-tranżizzjoni lejn soċjetà newtrali f’termini ta’ emissjonijiet tal-karbonju jaffettwaw l-ekonomija tagħna, sabiex inkunu nistgħu nagħtu kont tal-influwenza tagħhom fuq il-ħidma tagħna bħala bank ċentrali u superviżur bankarju. Dan se jgħinna nżommu l-prezzijiet stabbli u l-banek ikunu sikuri.

L-għanijiet tagħna

Il-ħidma tagħna dwar it-tibdil fil-klima tiffoka fuq tliet objettivi ewlenin. Dawn jgħinu biex il-politiki tagħna jibqgħu effettivi u adattati għal dinja li qed tinbidel.

Il-ġestjoni tar-riskji relatati mal-klima

Naħdmu biex nifhmu, nimmonitorjaw u nimmaniġġjaw aħjar ir-riskji relatati mal-klima fl-operazzjonijiet tal-politika monetarja u tal-investiment tagħna kif ukoll fis-sistema finanzjarja. Aħna nivvalutaw ukoll l-impatt ekonomiku tat-tibdil fil-klima u l-politiki ta’ mitigazzjoni.

Aktar dwar il-ġestjoni tar-riskji klimatiċi
Appoġġ għat-tranżizzjoni ekoloġika

Aħna nappoġġaw tranżizzjoni ordnata lejn ekonomija newtrali f’termini ta’ emissjonijiet tal-karbonju b’miżuri li jaqgħu taħt il-mandat tagħna. Dan jinkludi l-promozzjoni tal-iżvilupp ta’ finanzi sostenibbli u l-ħolqien ta’ inċentivi għal sistema finanzjarja aktar ekoloġika.

Aktar dwar l-appoġġ għat-tranżizzjoni ekoloġika
It-trawwim ta’ azzjoni usa’

Aħna ngħinu fit-titjib tal-fehim ġenerali tar-riskji relatati mal-klima u naħdmu mill-qrib mas-sħab Ewropej u internazzjonali dwar suġġetti dwar il-klima u l-finanzi sostenibbli. Naħdmu wkoll biex intejbu t-trasparenza tal-attivitajiet tagħna, u nnaqqsu l-impatt ambjentali tagħna stess.

Aktar dwar it-trawwim ta’ azzjoni usa’

L-approċċ tagħna

L-istrateġija tagħna dwar il-klima se tevolvi maż-żmien hekk kif jitjiebu d-data u l-mudelli li nużaw biex nifhmu r-riskji relatati mal-klima. Sadanittant, diġà qed nieħdu azzjoni kull fejn possibbli.

Azzjoni dwar il-klima li għaddejja bħalissa fil-BĊE

L-aġenda tagħna dwar il-klima

L-aġenda tagħna dwar il-klima tagħti dettalji dwar ix-xogħol kollu li għaddej fil-BĊE relatat mal-klima, raggruppat f’sitt oqsma ta’ prijorità u bbażat fuq it-tliet objettivi strateġiċi tagħna dwar il-klima.

L-aġenda tagħna dwar il-klima

Superviżjoni bankarja

Bħala parti mir-rwol superviżorju tagħna, hija r-responsabbiltà tagħna li niżguraw li l-banek jimmaniġġjaw ir-riskji, inklużi dawk li jirriżultaw mit-tibdil fil-klima. Huwa għalhekk li, bħala parti mill-aġenda tagħna dwar il-klima, qed naħdmu biex ninkorporaw il-kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil fil-klima fis-superviżjoni tagħna.

Tagħrif ieħor

Ħarsien ambjentali

Aħna naħdmu kontinwament biex innaqqsu l-impronta ambjentali tal-attivitajiet korporattivi tagħna ta’ kuljum.

Tagħrif ieħor

Our climate-related financial disclosures

Bħala parti mill-impenn tagħna għat-trasparenza u l-objettivi klimatiċi tagħna, aħna niddivulgaw regolarment informazzjoni dwar l-impronta tal-karbonju u r-riskju tal-klima tal-investimenti tagħna.

Skopri aktar dwar id-divulgazzjonijiet tagħna

Strateġija u koordinazzjoni interna

Ċentru tat-tibdil fil-klima

Waqqafna ċ-ċentru tat-tibdil fil-klima biex ngħinu fit-tiswir u d-direzzjoni tal-aġenda tagħna dwar il-klima, filwaqt li nlaqqgħu flimkien ix-xogħol u l-għarfien espert ta’ oqsma differenti tan-negozju.

Stqarrija għall-istampa

Il-Podcast tal-BĊE: Ekoloġizzazzjoni tas-sistema finanzjarja: Passi ewlenin fil-vjaġġ tagħna fit-tibdil tal-klima

X’wera t-test dwar l-istress tal-klima tagħna? Kif se nintegraw it-tibdil fil-klima fil-politika monetarja?

Il-preżentatriċi tagħna Katie Ranger staqsiet dawn il-mistoqsijiet u oħrajn lill-membru tal-Bord Eżekuttiv Frank Elderson fil-Podcast tal-BĊE.

Isma’ l-Podcast tal-BĊE: dwar it-tibdil fil-klima

Il-paġni kollha f’din it-taqsima