European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Tibdil fil-klima u l-BĊE

It-tibdil fil-klima jista’ jaffettwa l-istabbiltà tal-prezzijiet. Għalhekk, se nagħmlu l-parti tagħna fi ħdan il-mandat tagħna biex nindirizzawh.

It-tibdil fil-klima jista’ jaffettwa l-istabbiltà tal-prezzijiet permezz ta’ avvenimenti klimatiċi estremi u inċertezzi relatati mat-tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx ta’ karbonju.

Aħna fil-BĊE impenjati li nikkunsidraw l-impatt tat-tibdil fil-klima fil-qafas tal-politika monetarja tagħna.

Filwaqt li l-gvernijiet u l-parlamenti għandhom ir-responsabbiltà primarja li jaġixxu dwar it-tibdil fil-klima, aħna se nagħmlu l-parti tagħna fil-mandat tagħna.

L-azzjoni tal-politika monetarja tagħna biex nindirizzaw it-tibdil fil-klima

Bħala riżultat tar-reviżjoni reċenti tal-istrateġija tagħna, iddeċidejna dwar pjan ta’ azzjoni bi pjan direzzjonali ambizzjuż biex ninkorporaw il-kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil fil-klima fix-xogħol tagħna tal-politika monetarja.

Stqarrija għall-istampa

X'inhuma l-pilastri tal-pjan direzzjonali tal-politika monetarja tagħna dwar il-klima

Il-pjan ta’ azzjoni tagħna jistabbilixxi pjan direzzjonali ambizzjuż biex jitqiesu l-effetti tat-tibdil fil-klima. Tliet pilastri ewlenin jiggwidaw l-impenn tagħna biex nindirizzaw it-tibdil fil-klima u nagħmlu l-parti tagħna.

Tagħrif ieħor

Ċentru tat-tibdil fil-klima

Iċ-ċentru tagħna dwar it-tibdil fil-klima jifforma u jmexxi l-aġenda tal-BĊE dwar il-klima u jiġbor flimkien il-ħidma tagħna dwar it-tibdil fil-klima u l-finanzjament sostenibbli. Huwa jikkoordina wkoll l-attivitajiet kollha li huma parti mill-pjan direzzjonali tagħna dwar il-klima.

Stqarrija għall-istampa

Niffokaw fuq

Filwaqt li l-pjan direzzjonali tal-politika monetarja tagħna jistabbilixxi fejn irridu mmorru, diġà bdejna naħdmu fuq it-tibdil fil-klima f’erba’ oqsma ewlenin

Analiżi ekonomika

Il-persunal tal-BĊE jiżgura li t-tibdil fil-klima jitqies fil-mudelli makroekonomiċi, metodi ta’ tbassir u valutazzjonijiet tar-riskju tal-BĊE.

Aktar

Superviżjoni bankarja

Is-superviżuri jaħdmu mal-banek biex jissorveljaw azzjoni fuq ir-riskji li jirriżultaw mit-tibdil fil-klima. L-għan huwa li jiġi żgurat li l-banek ikunu kapaċi jiżvelaw u jiġġestixxu dawn ir-riskji kif suppost.

Aktar

Il-politika monetarja u l-portafolli tal-investiment

Bħala parti mill-programmi ta’ xiri ta’ assi tal-BĊE, aħna investejna f’bonds ħodor, wara li qisna l-ħtieġa li ma jinħolqux distorsjonijiet fis-suq.

Aktar

Stabbiltà finanzjarja

L-esperti dwar l-istabbiltà finanzjarja jkejlu u jivvalutaw ir-riskji għas-sistema finanzjarja bit-tibdil fil-klima. Il-konstatazzjonijiet tagħhom huma kkomunikati lill-pubbliku, lill-parteċipanti fis-suq u lil dawk li jfasslu l-politika.

Aktar

Inizjattivi oħra

BĊE Ekoloġiku

Qed naħdmu kontinwament biex innaqqsu l-impronta ekoloġika tal-BĊE. Jekk inti interessat/a tara x’irnexxielna niksbu sa issa, ara l-paġna tagħna fuq Protezzjoni ambjentali.

Siegħa għad-Dinja

Il-BĊE jipparteċipa regolarment f’dan l-avveniment mill-2012. Bit-tifi tad-dwal fil-bini ewlieni tagħna, aħna rridu nqajmu kuxjenza dwar it-tibdil fil-klima.

Il-Podcast tal-BĊE: Test tal-istress klimatiku: issa hu ż-żmien li naġixxu!

X'inhuma r-riżultati tal-ewwel test tal-istress klimatiku madwar l-ekonomija kollha tagħna? Xi jfissru għan-nies, il-kumpaniji u l-banek? F'dan l-episodju ta' Il-Podcast tal-BĊE, l-ospitanti tagħna Katie Ranger tiddiskuti dawn il-kwistjonijiet mal-Viċi President Luis de Guindos u Irene Heemskerk, il-kap taċ-ċentru tagħna għat-tibdil fil-klima.

Aktar
ARA WKOLL

Il-BĊE jaħdem flimkien fuq it-tibdil fil-klima ma’ istituzzjonijiet oħra

Ir-risposta tal-Eurosistema għall-Istrateġija tal-Finanzi Sostenibbli Mġedda tal-Kummissjoni Ewropea

Il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-pajjiżi li adottaw l-euro jinsabu lesti biex jappoġġaw il-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea biex tiżviluppa strateġija finanzjarja sostenibbli u ttejjeb l-iżvelar mhux finanzjarju. Aħna identifikajna ħames prijoritajiet ewlenin bħala risposta għall-konsultazzjonijiet pubbliċi tal-Kummissjoni.

Aqra r-rispons tagħna

In-Netwerk għat-Tħaddir tas-Sistema Finanzjarja (NGFS)

Il-BĊE huwa membru tal-NGFS: grupp ta’ banek ċentrali u superviżuri finanzjarji mill-ħames kontinenti li jfittxu modi biex jappoġġjaw tranżizzjoni bla xkiel lejn ekonomija b’livell baxx ta’ karbonju. Fl-2020 il-BĊE ngħaqad mal-korp eżekuttiv tan-netwerk, il-Kumitat tat-Tmexxija

Żur il-websajt tal-NGFS

Il-paġni kollha f’din it-taqsima