Għażliet għat-Tiftix
Home Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika monetarja L-euro Pagamenti u swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Tibdil fil-klima u l-BĊE

Permezz tar-reviżjoni tal-istrateġija tagħna, aħna se niddeterminaw fejn u kif il-kwistjoni tat-tibdil fil-klima u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima jista’ effettivament ikollhom impatt fuq il-politiki tagħna."

Christine Lagarde, President tal-BĊE

Aħna fil-BĊE qed nesploraw kif nistgħu nkunu effettivi fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Qegħdin naħdmu biex nidentifikaw ir-riskji li t-tibdil fil-klima jista’ jippreżenta lill-ekonomija u s-sistema finanzjarja.

It-tibdil fil-klima jista’ jaffettwa l-ekonomija permezz ta’ avvenimenti klimatiċi estremi u inċertezzi relatati mat-tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx ta’ karbonju.

Ċentru tat-tibdil fil-klima

Hekk kif it-tibdil fil-klima jsir aktar importanti għall-ekonomija u l-politiki tagħna, iċ-ċentru tagħna tat-tibdil fil-klima jifforma u jmexxi l-aġenda tal-klima tal-BĊE u jiġbor flimkien ix-xogħol tagħna dwar it-tibdil fil-klima u l-finanzi sostenibbli.

Stqarrija għall-istampa

Il-BĊE jieħu azzjonijiet f’erba’ oqsma ewlenin ta’ kompetenza

Analiżi Ekonomika

Il-persunal tal-BĊE jiżgura li t-tibdil fil-klima jitqies fil-mudelli makroekonomiċi, metodi ta’ tbassir u valutazzjonijiet tar-riskju tal-BĊE.

Aktar

Superviżjoni bankarja

Is-superviżuri jimpenjaw ruħhom mal-banek biex iqajmu kuxjenza dwar ir-riskji li jirriżultaw mit-tibdil fil-klima. L-għan huwa li jiġi żgurat li l-banek ikunu kapaċi jimmaniġġjaw dawn ir-riskji kif suppost.

Aktar

Il-politika monetarja u l-portafolli tal-investiment

Bħala parti mill-programmi ta’ xiri ta’ assi tal-BĊE, aħna investejna f’bonds ħodor, wara li qisna l-ħtieġa li ma jinħolqux distorsjonijiet fis-suq.

Aktar

Stabbiltà finanzjarja

L-esperti dwar l-istabbiltà finanzjarja jkejlu u jivvalutaw ir-riskji għas-sistema finanzjarja bit-tibdil fil-klima. Il-konstatazzjonijiet tagħhom huma kkomunikati lill-pubbliku, lill-parteċipanti fis-suq u lil dawk li jfasslu l-politika.

Aktar

Inizjattivi oħra

BĊE Aħdar

Qed naħdmu kontinwament biex innaqqsu l-impronta ekoloġika tal-BĊE. Jekk inti interessat/a tara x’irnexxielna niksbu sa issa, ara l-paġna tagħna fuq Protezzjoni ambjentali.

Siegħa għad-Dinja

Il-BĊE jipparteċipa regolarment f’dan l-avveniment mill-2012. Bit-tifi tad-dwal fil-bini ewlieni tagħna, aħna rridu nqajmu kuxjenza dwar it-tibdil fil-klima.

Il-Podcast tal-BĊE: it-tibdil fil-klima u r-rwol tal-banek ċentrali

It-tibdil fil-klima kif jaffettwa l-istabbiltà finanzjarja? Għaliex il-BĊE mhux qed jixtri iktar bonds ħodor? Il-banek kif jistgħu jkunu iktar ippreparati għar-riskji relatati mat-tibdil fil-klima? L-ospitant tagħna Michael Steen jiddiskuti dawn il-mistoqsijiet ma’ mistednin esperti Fatima Pires, Madelaine Roos u Patrick Amis.

Aktar (bl-Ingliż biss)
ARA WKOLL

Il-BĊE huwa membru tal-gruppi li ġejjin

Ir-risposta tal-Eurosistema għall-Istrateġija tal-Finanzi Sostenibbli Mġedda tal-Kummissjoni Ewropea

Il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-pajjiżi li adottaw l-euro jinsabu lesti biex jappoġġaw il-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea biex tiżviluppa strateġija finanzjarja sostenibbli u ttejjeb l-iżvelar mhux finanzjarju. Aħna identifikajna ħames prijoritajiet ewlenin bħala risposta għall-konsultazzjonijiet pubbliċi tal-Kummissjoni.

Aqra r-rispons tagħna

In-Netwerk għat-Tħaddir tas-Sistema Finanzjarja (NGFS)

Il-BĊE huwa membru tal-NGFS: grupp ta’ banek ċentrali u superviżuri finanzjarji mill-ħames kontinenti li jfittxu modi biex jappoġġjaw tranżizzjoni bla xkiel lejn ekonomija b’livell baxx ta’ karbonju. Fl-2020 il-BĊE ngħaqad mal-korp eżekuttiv tan-netwerk, il-Kumitat tat-Tmexxija

Żur il-websajt tal-NGFS

Il-paġni kollha f’din it-taqsima