European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Il-ġestjoni tar-riskji relatati mal-klima

Aħna nkejlu, nimmaniġġjaw u nimmonitorjaw ir-riskji relatati mal-klima sabiex il-prezzijiet jinżammu stabbli u l-banek jinżammu sikuri.

Għaliex ir-riskji relatati mal-klima huma importanti għall-BĊE?

It-tibdil fil-klima jaffettwa l-mod kif tiffunzjona l-ekonomija tagħna

Dan iseħħ b’riżultat ta’ żewġ tipi ta’ riskju:

  • ir-riskji fiżiċi ta’ klima li qed tinbidel, inklużi avvenimenti tat-temp aktar frekwenti jew severi bħall-għargħar, in-nixfiet u l-maltempati
  • ir-riskji ta' trażizzjoni minn bidla lejn ekonomija newtrali f’termini ta’ emissjonijiet tal-karbonju

Dawn ir-riskji għandhom impatt fuq indikaturi makroekonomiċi bħall-inflazzjoni, it-tkabbir ekonomiku, l-istabbiltà finanzjarja u t-trażmissjoni tal-politika monetarja. Dawn jaffettwaw ukoll il-valur u l-profil tar-riskju tal-assi fuq il-karta tal-bilanċ tal-Eurosistema.

It-tibdil fil-klima huwa importanti għall-ħidma tagħna bħala bank ċentrali u superviżur

Jeħtieġ li nqisu l-influwenza tat-tibdil fil-klima fuq ix-xogħol li nagħmlu biex inżommu l-istabbiltà finanzjarja u tal-prezzijiet. Dan ifisser li l-kunsiderazzjonijiet tat-tibdil fil-klima jiġu inkorporati fil-kunsiderazzjonijiet tagħna

  • analiżi u teħid ta’ deċiżjonijiet

  • mudelli, projezzjonijiet u xenarji makroekonomiċi

  • stima tal-istabbiltà finanzjarja

  • analiżi u operazzjonijiet tal-politika monetarja

  • qafas ta’ ġestjoni tar-riskju

Il-kejl u l-monitoraġġ ta’ dawn ir-riskji huwa importanti wkoll għalina fis-salvagwardja tas-sikurezza u s-solidità tas-settur bankarju taż-żona tal-euro u tas-sistema finanzjarja kollha. Hija r-responsabbiltà tagħna li niżguraw li l-banek ikunu jistgħu jidentifikaw, jimmaniġġjaw u jiżvelaw ir-riskji kif suppost, inklużi dawk li jirriżultaw mit-tibdil fil-klima.

Jeħtieġ ukoll li nimmaniġġjaw ir-riskji relatati mal-klima fil-portafolli tagħna stess.

X’qed jagħmel il-BĊE biex jimmaniġġja r-riskji relatati mal-klima?

Naġġustaw l-operazzjonijiet tal-politika monetarja tagħna

Intejbu l-kapaċitajiet tagħna ta’ valutazzjoni tar-riskju, li jinkludu l-ġestjoni tal-iskoperturi għar-riskju tal-klima fuq il-karta tal-bilanċ tal-Eurosistema u l-valutazzjoni ta’ kif il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu li nużaw jispejgaw it-tibdil fil-klima. Aħna nqisu wkoll l-influwenza tat-tibdil fil-klima fil-qafas ta’ implimentazzjoni tal-politika monetarja tagħna fejn xieraq. Dan ikopri x-xiri ta’ assi u l-qafas kollaterali tagħna.

Stqarrija għall-istampa

Aħna nwettqu ttestjar tal-istress fuq il-klima u nivvalutaw ir-riskji finanzjarji relatati mal-klima

Aħna nagħmlu testijiet tal-istress fuq il-karta tal-bilanċ tal-Eurosistema, fuq il-banek li nissorveljaw u fuq l-ekonomija usa’. Dan jgħinna u oħrajn nifhmu u nimmaniġġjaw l-espożizzjoni għal riskji relatati mal-klima, kif ukoll riskji sistemiċi relatati oħra għas-sistema finanzjarja. B’dan il-mod, inkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet aktar infurmati.

Aħna ntejbu l-immudellar u d-data tagħna

Aħna ppubblikajna sett inizjali ta' indikaturi relatati mal-klima biex intejbu l-kwalità u d-disponibbiltà tad-data dwar il-klima. Barra minn hekk intejbu l-immudellar tagħna biex nivvalutaw l-impatt tat-tibdil fil-klima fuq l-ekonomija tagħna.

Indikaturi relatati mal-klima

Aħna niżguraw li l-banek jimmaniġġjaw ir-riskju relatat mal-klima

Fir-rwol tagħna bħala superviżur bankarju, niżguraw li l-banek ikollhom approċċ sikur u prudenti biex jidentifikaw, jivvalutaw u jimmaniġġjaw riskji relatati mal-klima u ambjentali, u li jiżvelaw b’mod trasparenti r-riskji li huma esposti għalihom.

Tibdil fil-klima u superviżjoni bankarja

ARA WKOLL

Tagħrif ieħor

L-azzjoni tagħna dwar il-klima

L-aġenda tagħna dwar il-klima tagħti dettalji dwar ix-xogħol kollu li għaddej fil-BĊE relatat mal-klima, raggruppat f’sitt oqsma ta’ prijorità u bbażat fuq it-tliet objettivi strateġiċi tagħna dwar il-klima.

Aġenda tal-BĊE dwar il-klima

Il-paġni kollha f’din it-taqsima