Menu

Dokumenti tar-Registru Pubbliku

Ir-Reġistru Pubbliku ta’ Dokumenti jinkludi dokumenti li diġà ġew irrilaxxati mill-BĊE – bħal dokumenti storiċi magħżula relatati mal-prekursuri tal-BĊE (eż. Il-Kumitat tal-Gvernaturi) – u dokumenti rilaxxati b'risposta għal talbiet għal aċċess pubbliku.


Bank Ċentrali Ewropew

Il-Kumitat tal-Gvernaturi

Istitut Monetarju Ewropew