Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Il-proċess ta’ disinn mill-ġdid

F’Diċembru 2021 ħabbarna l-pjanijiet tagħna li niddisinjaw mill-ġdid il-karti tal-flus tal-euro, li huma parti mill-proċess għall-iżvilupp ta’ oħrajn ġodda. Irridu niżguraw li l-karti tal-flus jibqgħu disponibbli u aċċessibbli u jibqgħu mezz ta’ ħlas sikur u effiċjenti. 

Irridu wkoll li l-karti tal-flus ikunu kemm jista’ jkun sostenibbli u jħarsu l-ambjent. Huwa għalhekk li qed inħarsu lejn l-impronta ambjentali tagħhom biex nidentifikaw opportunitajiet biex innaqqsu l-impatt ambjentali tagħhom permezz ta’ prodotti u proċessi ġodda. Il-proċess huwa wkoll opportunità biex il-karti tal-flus isiru aktar inklużivi għall-Ewropej kollha.

Il-Kunsill Governattiv se jiddeċiedi dwar tema ġdida u disinji ġodda. Se jqis l-opinjonijiet espressi mill-pubbliku fl-istħarriġ u l-pariri mill-gruppi ta’ esperti.

Hemm żewġ stadji ewlenin fil-proċess:

  1. l-għażla ta’ tema futura;
  2. il-fażi tad-disinn inkluża l-għażla ta’ motifi possibbli u kompetizzjoni ta’ disinn

Se nkomplu ninvolvu lill-Ewropej u lill-esperti rilevanti. L-għan tagħna huwa li niżguraw li t-tema u d-disinji magħżula jkunu relatabbli għall-Ewropej kollha.

Passi ewlenin fil-proċess tad-disinn mill-ġdid

Kif tagħżel tema għall-karti tal-flus futuri tagħna

Fid-29 ta’ Novembru, il-Kunsill Governattiv tal-BĊE ddeċieda li jgħaddi għall-fażi li jmiss tal-proċess tad-disinn mill-ġdid tal-karti tal-flus tal-euro b’żewġ temi: “Kultura Ewropea” u “Xmajjar u Għasafar”. Sabiex jiġu riflessi b’mod kemm jista’ jkun wiesa’ l-preferenzi tal-pubbliku, it-temi proposti “Ix-xmajjar: l-ilmijiet tal-ħajja fl-Ewropa” u “L-għasafar: ħielsa, reżiljenti u ispiranti” ġew ikkombinati f’tema waħda relatata man-natura li tikkontribwixxi għal suġġetti usa’ bħall-ambjent u s-sostenibbiltà.

Huwa importanti ħafna għalina li d-deċiżjonijiet meħuda matul il-proċess jirriflettu l-opinjonijiet tal-pubbliku Ewropew. It-temi magħżula kienu l-aktar preferuti kemm fl-istħarriġ online tal-BĊE kif ukoll fl-istħarriġ imwettaq minn kumpanija esterna tar-riċerka.

Temi possibbli għall-karti tal-flus tal-euro futuri


Kultura Ewropea

Il-wirt kulturali għani u s-setturi kreattivi u kulturali dinamiċi tal-Ewropa jsaħħu l-identità Ewropea, u jsawru sens kondiviż ta’ appartenenza. 

Il-kultura tippromwovi valuri komuni, inklużjoni u djalogu fl-Ewropa u madwar id-dinja. Iġġib lin-nies flimkien.

Xmajjar u għasafar

Ix-xmajjar u l-għasafar ma jagħrfux fruntieri, jissimbolizzaw il-libertà u l-għaqda fost l-Ewropej u l-konnessjoni tagħna man-natura. 

L-Ewropa għandha varjetà wiesgħa ta’ xmajjar u għasafar li jispirawna u jfakkruna fir-responsabbiltà tagħna li nħarsu l-ambjent.

Nisimgħu lill-Ewropej

Sa mill-bidu tal-proċess ta’ disinn mill-ġdid, aħna kkonsultajna lill-pubbliku Ewropew darbtejn. 

Bejn Diċembru 2021 u Marzu 2022 tkellimna man-nies fil-pajjiżi kollha taż-żona tal-euro biex nisimgħu l-opinjonijiet tagħhom dwar temi possibbli għall-karti tal-flus futuri.

Agħti daqqa t’għajn lejn dak li ntqal fl-istudju kwalitattiv dwar it-temi l-ġodda għall-karti tal-flus tal-euro.

Ir-rapport sħiħ Sommarju eżekuttiv

Bejn Lulju u Awwissu 2023 wettaqna stħarriġ online li talab lin-nies biex jgħidulna liema mis-seba’ temi proposti ppreferew, li għalihom wieġbu aktar minn 365,000 Ewropew. Biex niżguraw kampjun rappreżentattiv, tlabna wkoll lil kumpanija indipendenti tar-riċerka biex twettaq stħarriġ simili bejn diversi pajjiżi b’mod parallel mal-istħarriġ online.

Aqra r-rapport u skopri aktar dwar ir-riżultati tal-istħarriġ.

Ir-rapport sħiħ Sommarju Eżekuttiv

Konsultazzjoni mal-esperti

Fi tmiem l-2021 stabbilixxejna l-Grupp Konsultattiv dwar it-Temi, grupp indipendenti, multidixxiplinarju u divers ta’ esperti minn madwar iż-żona tal-euro kollha, biex nagħtu pariri dwar temi ġodda possibbli għall-karti tal-flus futuri. Abbażi tal-kontribut miġbur fl-istudju kwalitattiv, il-grupp ippropona lista qasira ta’ temi. 

Il-Kunsill Governattiv tal-BĊE mbagħad ikkunsidra bir-reqqa jekk it-temi magħżula humiex relatabbli għall-Ewropej u jirrappreżentawx il-ħajja u l-valuri Ewropej, u ddeċieda li jżid is-seba’ tema, “Il-Kultura Ewropea”.

Is-seba’ temi proposti huma elenkati hawn taħt (fl-ebda ordni ta’ preferenza partikolari). Id-deskrizzjonijiet ta’ dawn it-temi jinsabu fl- istqarrija għall-istampa tal-10 ta’ Lulju 2023.

  • “L-għasafar: ħielsa, reżiljenti, ispiranti”
  • “Il-Kultura Ewropea”
  • “Il-valuri Ewropej riflessi fin-natura”
  • “Il-futur huwa tiegħek” 
  • "L-idejn: flimkien nibnu l-Ewropa"
  • “L-Ewropa tagħna, innifisna”
  • "Ix-xmajjar: l-ilmijiet tal-ħajja fl-Ewropa" 

Skopri aktar dwar il-ħidma tal- 
Grupp Konsultattiv dwar it-Temi


Ġie stabbilit Grupp ta' Esperti tal-Motifi biex jappoġġa lill-BĊE billi jipproponi motifi bbażati fuq temi magħżula tal-Kunsill Governattiv. Il-membri tal-Grupp jirrappreżentaw oqsma ta' ħila esperta differenti relatati maż-żewġ temi.

Membri tal-Grupp Konsultattiv tal-Motifi

Wara li ntagħżlu “Kultura Ewropea” u “Xmajjar u Għasafar” bħala t-temi possibbli għall-karti tal-flus tal-euro futuri, issa se nagħżlu l-motifi li juru bl-aħjar mod dawn it-temi.

Wara dan, se tibda l-ħidma fuq it-tħejjija ta’ kompetizzjoni tad-disinn. Aktar informazzjoni dwar il-fażi tad-disinn u l-kompetizzjoni se tiġi ppubbikata permezz tal-kanali uffiċjali tagħna. Il-Kunsill Governattiv huwa mistenni jiddeċiedi dwar id-disinji futuri fl-2026.

Malli jintgħażlu d-disinji, il-Kunsill Governattiv jiddeċiedi meta jipproduċi u joħroġ karti tal-flus tal-euro ġodda. Wara dan, xorta se jgħaddu s-snin qabel ma jkunu jistgħu jinħadmu l-ewwel karti tal-flus u eventwalment jispiċċaw fil-bwiet tagħna.

SKOPRI AKTAR DWAR KONTENUT RELATAT


Il-paġni kollha f’din it-taqsima