Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Sommarju eżekuttiv

Il-Grupp Konsultattiv dwar it-Tema(TAG) huwa grupp indipendenti u multidixxiplinarju stabbilit fit-tieni nofs tal-2021 biex jagħti pariri dwar u jipproponi lista qasira ta’ temi ġodda għall-karti tal-flus tal-euro futuri. Il-membri tiegħu nħatru mill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) abbażi ta’ proposti mill-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro. Il-Grupp ikkunsidra 29 tema b’kollox – ibbażati fuq l-ideat tal-membri stess u l-kontribut tal-pubbliku – li ġew vvautati skont ċerti kriterji. Id-29 tema kkunsidrati, u l-kriterji użati, huma deskritti fir-rapport.

Kien hemm kunsens wiesa' fost il-membri tat-TAG li għandhom jippruvaw jevitaw li jissuġġerixxu motivi jew narrattivi li jistrieħu wisq fuq kultura nazzjonali waħda. Il-Membri ħassew ukoll li t-temi għandhom jevitaw il-preġudizzji tas-sessi inerenti f’ħafna rappreżentazzjonijiet tal-passat tal-Ewropa. Kien hemm preferenza ġenerali qawwija għal xbihat li setgħu jorbtu l-karti tal-flus ma’ Ewropa dinamika ta’ nies u natura milli fuq enfasi żejda fuq istituzzjonijiet jew simboli statiċi tal-passat. Il-membri tat-TAG ttamaw li jkunu jistgħu jipproponu temi li jistgħu jwasslu sens qawwi ta’ valuri Ewropej kondiviżi filwaqt li fl-istess ħin jirreżonaw b’mod qawwi maċ-ċittadini Ewropej. Bl-istess mod, il-membri tat-TAG, filwaqt li kienu konxji ħafna mill-importanza tal-avvenimenti kontemporanji, irrikonoxxew il-ħtieġa li l-karti tal-flus ikunu rilevanti u rikonoxxibbli għal dawk li se jużawhom fl-għexieren ta’ snin li ġejjin.

Ġiet prodotta lista qasira ta' sitt temi wara proċedura ta' votazzjoni interna. It-temi ġew ikklassifikati kif ġej, bl-appoġġ sħiħ tal-Grupp.

“Il-valuri Ewropej riflessi fin-natura”

Deskrizzjoni:

Is-sitt karti tal-flus jinkludu s-sitt valuri tal-Unjoni Ewropea kif definiti fit-Trattat ta’ Lisbona: id-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt, u d-drittijiet tal-bniedem. Se nużaw xbihat viżivi biex inwasslu s-seba’ valur: il-konnessjoni tagħna ma’, u r-rispett lejn, l-ambjent tagħna u d-dinja naturali.

Storja

L-Ewropa mhix biss post ħaj iżda hija wkoll idea. U l-UE mhix biss organizzazzjoni, iżda wkoll sett ta' valuri.

Aħna nġibu dawn il-valuri flimkien man-natura bħala komponenti tal-istess ethos sottostanti. Naffermaw mill-ġdid ir-rwol tal-valuri Ewropej bħala s-sisien ta' Ewropa tan-nies, min-nies, għan-nies. Is-sostenibbiltà u l-preservazzjoni ambjentali mbagħad jiġu inkorporati bħala valur fundamentali ieħor. Dawn huma valuri Ewropej, naturalment.

Vantaġġi

 • Iż-żewġ ideat ewlenin ta’ din it-tema – valuri Ewropej u natura – kienu tnejn mill-aktar temi popolari proposti fil-gruppi fokali.
 • Il-valuri Ewropej jinkludu n-nazzjonijiet u n-nies kollha fl-Ewropa. It-tema hija bla żmien u tisboq il-fruntieri kollha.

Żvantaġġi

 • Minħabba li l-valuri huma kunċetti kemxejn astratti, is-suċċess ta’ din it-tema se jiddependi ħafna fuq id-disinn magħżul biex jirrappreżenta l-valuri. Fl-istess ħin, li tirrappreżenta dawn il-kunċetti astratti iżda estremament importanti fuq il-karti tal-flus hija ħaġa pjuttost maġika.

“L-għasafar: ħielsa, reżiljenti u li jnebbħu”

Deskrizzjoni

Din it-tema hija mnebbħa mid-Direttiva tal-UE dwar l-Għasafar, li għandha l-għan li tipproteġi l-500 speċi ta’ għasafar selvaġġi kollha fl-UE. Id-Direttiva hija waħda mill-eqdem biċċiet tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ambjent u tagħti eżempju tar-responsabbiltà u l-kooperazzjoni kondiviża tas-27 Stat Membru tal-UE. Tfakkarna wkoll fil-ħtieġa li naqsmu l-kontinent tagħna mal-forom kollha tal-ħajja li jsostnu l-eżistenza komuni tagħna. Dawn l-għasafar huma reali u ħajja fihom innifishom u wkoll simbolu tal-identità kollettiva tagħna.

Storja

L-għasafar dejjem għexu ħdejn il-bnedmin, u billi osservajna mill-qrib id-dehra u l-imġiba tagħhom matul is-sekli, tgħallimna ħafna dwar l-ambjent u fuqna nnifisna.

L-għasafar ma jimpurtahomx mill-fruntieri nazzjonali u għalhekk dejjem issimbolizzaw il-libertà u l-aspirazzjoni. Il-bejtiet tagħhom ifakkruna fix-xewqa tagħna stess li nibnu postijiet u soċjetajiet fejn nistgħu nrawmu l-futur. Fl-għana tagħhom nisingġu l-apprezzament tagħna stess ta’ espressjoni ħielsa u sabiħa. Meta jirritornaw bil-migrazzjoni staġjonali tagħhom, inħossu t-tama. Isebbħu d-dinja mingħajr ma jnaqqsu xejn minnha – kif għandna nagħmlu aħna wkoll.

Vantaġġi

 • Din it-tema għandha dimensjoni Ewropea qawwija u messaġġ kuraġġuż għas-sostenibbiltà.
 • Toħloq konnessjoni emozzjonali u hija leġibbli, inklużiva u mingħajr żmien.
 • Tippresta ruħha għal disinn pjaċevoli u memorabbli viżivament.
 • Tiżvela d-diversità tan-natura, il-pajsaġġ u n-natura Ewropea.

Żvantaġġi

 • Xi nies ma jogħġbuhomx jew jibżgħu mill-għasafar (ornitofobija).
 • Xi pajjiżi oħra għandhom għasafar fuq il-karti tal-flus tagħhom.

“Il-futur huwa tiegħek”

Deskrizzjoni

Din it-tema toħloq “ritratti” tal-Ewropej tal-futur. Dawk li jġorru dawn il-karti tal-flus huma dawk li jġorru l-immaġinazzjoni kollettiva li fiha n-nies joħolqu l-possibbiltajiet tagħhom, li għadhom mhumiex iddefiniti.

Din it-tema turi l-potenzjal bla limitu tal-Ewropej u l-ħolma li xi darba tintwera fuq il-karta tal-flus.

Storja

L-ideat u l-innovazzjonijiet li se jiddeterminaw il-futur tal-Ewropa jinsabu fil-fond f’kull Ewropew. L-Ewropa hija ffurmata mill-ħsibijiet tiegħek, il-ħolm tiegħek, il-ħiliet tiegħek u l-invenzjonijiet tiegħek. “Il-futur huwa tiegħek”

Vantaġġi

 • Tenfasizza l-innovazzjoni, l-ideat u l-perspettivi ġodda għall-Ewropa.
 • Tgħaqqad il-passat mal-preżent u l-futur
 • Hija inklużiva u emotiva.

Żvantaġġi

 • Tista’ titqies bħala tema għaż-żgħażagħ.
 • Hija astratta ħafna.

"Xmajjar: l-ilmijiet tal-ħajja fl-Ewropa"

Deskrizzjoni

Din it-tema tgħaqqad ix-xewqa qawwija tal-pubbliku għal karti tal-flus li jiċċelebraw il-meravilji naturali tal-Ewropa ma' messaġġ usa' dwar l-interkonnettività u s-sostenibbiltà.

Storja

Ix-xmajjar Ewropej jaqsmu l-fruntieri. Jagħqduna ma’ xulxin u man-natura. Huma jfakkruna fis-sorsi profondi tal-ħajja komuni tagħna u jirrappreżentaw ukoll il-fluss ta’ kontinent dinamiku, li dejjem jinbidel. Huma jrawmuna u aħna rridu nrawmuhom lura.

Vantaġġi

 • Din il-proposta tinkludi l-valuri li aħna naqsmu u li għandna nipproteġu, iżda t-tema mhix astratta.
 • Ix-xmajjar jaqsmu l-fruntieri liberament.
 • Ix-xmajjar jgħaqqdu u jifaċiitaw il-kummerċ.
 • Il-preservazzjoni tan-natura hija waħda mill-aktar għanijiet importanti tal-Ewropa u tal-Ewropej.
 • Sbuħija mingħajr żmien u naturali.

Żvantaġġi

 • L-ebda konnessjoni emozzjonali.
 • Strettament mhijiex tema Ewropea.

"Idejn: flimkien nibnu l-Ewropa"

Deskrizzjoni

Din it-tema toħloq rappreżentazzjoni fiżika u li tinftiehem faċilment tas-sitt valuri ewlenin tal-UE: id-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem. Titnebbaħ wkoll mill-motto tal-Unjoni Ewropea: “Magħqudin fid-diversità”. L-id tal-bniedem - familjari għalina lkoll iżda qatt l-istess f'żewġ persuni - tintuża biex dawn l-ideat astratti jħossuhom aktar immedjati u umani.

Storja

“Idejn: flimkien nibnu l-Ewropa” tuża lingwa universali biex tiċċelebra d-diversità u l-għaqda. Tirrappreżenta lil kull min sawwar lill-Ewropa permezz tal-valuri komuni tagħna tal-UE. L-idejn bnew l-Ewropa - l-infrastruttura fiżika tagħha, il-wirt artistiku tagħha, il-letteratura tagħha, u ħafna karatteristiċi oħra tagħha. L-idejn jibnu, jinsġu, ifejqu, jgħallmu, jiggwidaw, u ħafna aktar. L-idejn jirrakkontaw dwar ix-xogħol, l-età u r-relazzjonijiet. Huma jaqsmu wkoll stejjer ta’ wirt, storja u kultura. Wasal iż-żmien li niċċelebraw l-idejn li bnew l-Ewropa u nkomplu jagħmlu hekk kuljum.

Vantaġġi

 • Jagħtu sens ta’ unità u ta’ għaqda.
 • Faċli tivviżwalizzahom.
 • Storja ffukata fuq in-nies aktar milli fuq il-pajjiżi.
 • Mingħajr żmien: idejn bħala espressjonijiet tal-emozzjoni umana.
 • Ħaġa b'saħħitha ħafna għall-konnettività emottiva, peress li l-idejn huma l-għodda tal-mess uman.

Żvantaġġi

 • Is-simboli jistgħu jiġu interpretati ħażin. (Disinn tajjeb huwa għalhekk kruċjali. Xi riċerka fl-aspetti antropoloġiċi tkun ta’ għajnuna wkoll biex tevita kwalunkwe nuqqas ta’ ftehim imbarazzanti bejn il-kulturi.)
 • Iċ-ċittadini jingħaqqdu ħafna aktar faċilment man-natura, l-annimali u n-nies, għalkemm din il-kwistjoni tista’ tiġi indirizzata permezz ta’ disinn tajjeb. It-tema ma teskludix il-possibbiltà li jiġu inkorporati dawn l-aspetti u, ovvjament, l-idejn jappartjenu lin-nies.
 • Xi xebh mal-karti tal-flus tal-franki Żvizzeri, għalkemm jirrakkontaw stejjer differenti

“L-Ewropa tagħna, innifisna”

Deskrizzjoni

Kull wieħed minnha għandu l-istorja tiegħu. Kull wieħed minna joħloq l-identità tiegħu. Iżda aħna wkoll naqsmu identità komuni bħala Ewropej. Aħna nikbru bħala individwi iżda wkoll bħala parti minn komunità, permezz tar-relazzjonijiet tagħna ma’ xulxin.

Din it-tema tindika l-libertà, il-valuri u l-ftuħ tan-nies fl-Ewropa

Storja

Il-karti tal-flus jirrappreżentaw il-ħajja individwali u kollettiva tan-nies li jgħixu fl-Ewropa permezz ta’ sitt dimensjonijiet differenti: li tkun, tagħmel, taħseb, tħobb, tikkomunika u tgħix. Dawn huma l-modi li bihom ngħaqqdu l-ġewwieni tagħna mad-dinja ta’ barra, il-privat mal-pubbliku, lila innifisna mas-soċjetà, il-ġisem fiżiku mal-qasam simboliku.

Vantaġġi

 • Hija tiffoka fuq l-individwu fi ħdan il-qafas tal-Ewropa.
 • Tiftaħ l-idea ta' identità Ewropea għal kulħadd (fi ħdan l-Ewropa u fid-dinja inġenerali).
 • Hija tiffoka fuq l-individwalità u fuq il-fehim simboliku tal-eżistenza u l-għaqda.

Żvantaġġi

 • Nuqqas ta' ftehim potenzjali tal-kelma "identità".

Astratta ħafna.

© Bank Ċentrali Ewropew, 2023

Indirizz postali 60640 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
Telefon +49 69 1344 0
Websajt www.ecb.europa.eu

Id-drittijiet kollha miżmumin. Ir-riproduzzjoni għal għanijiet edukattivi u mhux kummerċjali hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Għat-terminoloġija speċifka, jekk jogħġbok irreferi għall-glossarju BĊE (disponibbli bl-Ingliż biss).

PDF ISBN 978-92-899-5348-1, doi:10.2866/884728, QB-09-22-410-MT-Q