Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Povzetek

Svetovalna skupina za temo je neodvisna in multidisciplinarna skupina, ki se je oblikovala v drugi polovici leta 2021 z namenom, da svetuje o in predlaga ožji izbor novih tem za prihodnje eurske bankovce. Člane skupine je Evropska centralna banka (ECB) imenovala na podlagi predlogov nacionalnih centralnih bank v euroobmočju. Skupina je obravnavala skupno 29 tem – na podlagi idej članov ali predlogov javnosti – ki jih je ocenila glede na izbrane kriterije. V poročilu je opisanih 29 obravnavanih tem skupaj z uporabljenimi kriteriji.

Člani svetovalne skupine so se na splošno strinjali, da bi se morali izogibati motivom ali zgodbam, ki se premočno naslanjajo na eno nacionalno kulturo. Člani so menili tudi, da bi se pri izbiri teme morali izogibati pristranskosti na podlagi spola, ki je prisotna v mnogih upodobitvah evropske preteklosti. Na splošno so člani svetovalne skupine v veliki meri dajali prednost podobam, ki bi bankovce lahko povezale z dinamično Evropo ljudi in narave, namesto nepotrebnega poudarjanja institucij ali statičnih simbolov preteklosti. Člani svetovalne skupine so želeli predlagati teme, ki bi lahko vzbujale močen občutek skupnih evropskih vrednot, istočasno pa bi jih evropski državljani prepričljivo odobravali. Medtem ko so se zavedali pomena sodobnih dogodkov, so člani svetovalne skupine prav tako prepoznali potrebo, da bodo bankovci relevantni in prepoznavni tudi za tiste, ki jih bodo uporabljali v prihodnjih desetletjih.

Po internem glasovanju je bil pripravljen ožji izbor šestih tem. Teme so bile s polno podporo svetovalne skupine razvrščene po priljubljenosti, kot si sledijo spodaj.

»Evropske vrednote, kot se odražajo v naravi«

Opis

Na šestih bankovcih je upodobljenih šest vrednot Evropske unije, kot so opredeljene v Lizbonski pogodbi: človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, vladavina prava in človekove pravice. Z vizualnimi podobami bomo prikazali sedmo vrednoto: našo povezanost z okoljem in naravnim svetom ter njuno spoštovanje.

Zgodba

Evropa ni samo kraj, kjer živimo, ampak tudi ideja. In EU ni samo organizacija, ampak tudi sistem vrednot.

Te vrednote povezujemo z naravo, ker so sestavni del enakega temeljnega občutka. Ponovno potrjujemo vlogo evropskih vrednot kot gradnikov Evrope ljudi, od ljudi, za ljudi. Trajnostnost in ohranjanje okolja sta tako vključena kot dodatna temeljna vrednota. Seveda so to evropske vrednote.

Prednosti

 • Dve ključni ideji te teme – evropske vrednote in narava – sta bili dve izmed najbolj priljubljenih tem, predlaganih v fokusnih skupinah.
 • Evropske vrednote vključujejo vse narode in ljudi v Evropi. Tema je brezčasna in presega vse meje.

Slabosti

 • Ker so vrednote do neke mere abstraktni pojmi, bo uspeh te teme močno odvisen od oblikovne rešitve, ki bo predstavljala vrednote. Obenem pa je upodobitev teh abstraktnih, a zelo pomembnih pojmov na bankovcih precej magična.

»Ptice: svobodne, vzdržljive in navdihujoče«

Opis

To temo navdihuje direktiva EU o pticah, katere cilj je zaščititi vseh 500 vrst divjih ptic v EU. Direktiva je eden najstarejših predpisov v zakonodaji EU o okolju ter ponazarja skupno odgovornost in sodelovanje med 27 državami članicami EU. Spominja nas tudi na to, da moramo celino deliti skupaj z vsemi oblikami življenja, ki omogočajo naš skupni obstoj. Ptice so realne in živahne same po sebi ter tudi simbol kolektivne identitete.

Zgodba

Ptice so od nekdaj živele blizu ljudi, z večstoletnim natančnim opazovanjem njihovega videza in obnašanja pa smo se veliko naučili o okolju in o nas samih.

Pticam niso mar državne meje, zato so vedno simbolizirale svobodo in hotenja. Njihova gnezda nas spominjajo na lastno željo po tem, da gradimo kraje in družbe, kjer lahko negujemo prihodnost. V njihovem petju slišimo lastno navdušenje nad svobodnim in lepim izrazom. Ko se vrnejo s sezonskih selitev, občutimo upanje. Bogatijo svet, ne da bi ga izkoriščale – kar bi morali početi tudi sami.

Prednosti

 • Ta tema ima močno evropsko dimenzijo ter prinaša udarno sporočilo o trajnostnosti.
 • Ustvarja čustveno povezanost ter je lahko prepoznavna, vključujoča in brezčasna.
 • Z njo bi se dalo ustvariti vizualno privlačno in nepozabno oblikovno rešitev.
 • Kaže raznolikost evropske narave, pokrajine in letnih časov.

Slabosti

 • Nekateri ljudje ne marajo ptic oz. imajo strah pred njimi.
 • Nekatere druge države imajo ptice na svojih bankovcih.

»Prihodnost je vaša«

Opis

S to temo se ustvarjajo »portreti« Evropejcev prihodnosti. Nosilci teh bankovcev so nosilci kolektivne imaginacije, znotraj katere ljudje snujejo svoje še neopredeljene možnosti.

Ta tema kaže brezmejni potencial Evropejcev in sanje, da bi bili nekoč upodobljeni na bankovcih.

Zgodba

Ideje in inovacije, ki bodo določale evropsko prihodnost, ležijo globo v vsakem Evropejcu in Evropejki. Evropo oblikujejo vaše misli, vaše sanje, vaše veščine in vaše inovacije. Prihodnost je vaša.

Prednosti

 • Poudarja inovacije, ideje in nove perspektive za Evropo.
 • Povezuje preteklost s sedanjostjo in prihodnostjo.
 • Je vključujoča in čustvena.

Slabosti

 • Lahko bi se razumela kot tema za mlade.
 • Zelo je abstraktna.

»Reke: vode življenja v Evropi«

Opis

Ta tema združuje močno željo javnosti po bankovcih, ki slavijo naravna čudesa Evrope, s širšim sporočilom o medsebojni povezanosti in trajnostnosti.

Zgodba

Evropske reke prečkajo meje. Povezujejo nas drugega z drugim in z naravo. Spominjajo nas na globok vir skupnega življenja ter predstavljajo tok in preobrazbo dinamične celine, ki se stalno spreminja. Hranijo nas in mi moramo v zameno skrbeti zanje.

Prednosti

 • Ta predlog se dotika vrednot, ki jih delimo z drugimi in bi jih morali varovati, vendar tema ni abstraktna.
 • Reke prosto prečkajo meje.
 • Reke nas povezujejo in omogočajo trgovinsko menjavo.
 • Ohranjanje narave je eden najpomembnejših ciljev Evrope in Evropejcev.
 • Brezčasnost in naravna lepota.

Slabosti

 • Ni čustvene povezave.
 • Strogo gledano to ni evropska tema.

»Roke: skupaj gradimo Evropo«

Opis

Ta tema fizično in razumljivo predstavlja šest osrednjih vrednot EU: človekovo dostojanstvo, svobodo, demokracijo, enakost, vladavino prava in človekove pravice. Navdihuje se tudi z geslom Evropske unije: »združeni v raznolikosti«. S človeško roko – vsem nam je domača, vendar je pri vsakem človeku drugačna – postanejo te abstraktne ideje bolj neposredno občutene in človeške.

Zgodba

Ta tema z univerzalnim jezikom slavi raznolikost in enotnost. Predstavlja vsakogar, ki je s pomočjo skupnih vrednot EU oblikoval Evropo. Roke so zgradile Evropo – fizično infrastrukturo, umetniško dediščino, literaturo in številne druge dosežke. Roke gradijo, tkejo, zdravijo, učijo, vodijo in še veliko več. Roke pripovedujejo zgodbe o trdem delu, starosti in odnosih. Posredujejo tudi zgodbe o dediščini, zgodovini in kulturi. Čas je, da proslavimo roke, ki so zgradile Evropo in to še naprej počnejo vsak dan.

Prednosti

 • Daje občutek enotnosti in pripadnosti.
 • Lahko jo je vizualizirati.
 • Zgodba se ne osredotoča na države, ampak na ljudi.
 • Brezčasnost: roke kot izraz človeškega čustvovanja.
 • Močna čustvena povezanost, saj so roke orodje človeškega dotika.

Slabosti

 • Simbole bi bilo mogoče napačno interpretirati. (Zato je dobra oblikovna rešitev bistvena. V pomoč bi bila tudi študija o antropoloških vidikih, da v posameznih kulturah ne bi prišlo do neželenega napačnega razumevanja.)
 • Ljudje veliko lažje navezujejo stik z naravo, živalmi in ljudmi, vendar bi bilo mogoče k temu problemu pristopiti z dobro oblikovno rešitvijo. Tema ne izključuje možnosti, da se upoštevajo tudi omenjeni vidiki, poleg tega pa roke seveda pripadajo ljudem.
 • Določene podobnosti s švicarskim frankom, vendar ti bankovci pripovedujejo drugačne zgodbe.

»Naša Evropa, mi sami«

Opis

Vsak od nas ima svojo zgodbo. Vsak ustvarja svojo identiteto. Vendar smo vsi tudi del skupne identitete, ki jo imamo kot Evropejci. Rastemo kot posamezniki, vendar tudi kot del skupnosti, prek odnosov drug z drugim.

Ta tema nakazuje svobodo, vrednote in odprtost ljudi v Evropi.

Zgodba

Bankovci predstavljajo individualno in kolektivno življenje ljudi, ki prebivajo v Evropi, in sicer prek šestih različnih dimenzij: bivanja, početja, razmišljanja, ljubezni, komuniciranja in življenja. To so načini, kako svoj notranji jaz povezujemo z zunanjim svetom, zasebno z javnim, sebstvo z družbo ter fizično telo s simbolno dimenzijo.

Prednosti

 • Osredotoča se na individualno v okvirih Evrope.
 • Idejo evropske identitete odpira vsem (znotraj Evrope in širše v svetu).
 • Osredotoča se na individualnost ter na simbolično razumevanje bivanja in občutka pripadnosti.

Slabosti

 • Morebitno napačno razumevanje besede »identiteta«.
 • Zelo abstraktno.

© Evropska centralna banka, 2023

Poštni naslov 60640 Frankfurt na Majni, Nemčija
Telefon +49 69 1344 0
Spletno mesto www.ecb.europa.eu

Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje v izobraževalne in nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Za terminologijo glej glosar ECB (samo v angleščini).

HTML ISBN 978-92-899-6146-2, doi:10.2866/834141, QB-03-23-246-SL-Q