Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Pogosta vprašanja

Uvod

Kako lahko dostopam do pravnih aktov ECB?

Razdelek ECB na spletišču EUR-Lex je glavna vstopna točka za vse pravne akte ECB. Dostopen je prek neposredne povezave na spletnem mestu ECB in na spletnem mestu o bančnem nadzoru ter tudi prek zavihka Institucije EU na spletišču EUR-Lex. Pravne akte ECB lahko najdete tudi s pomočjo standardnega iskalnika na spletišču EUR-Lex.

Kaj je na voljo v razdelku ECB na spletišču EUR-Lex?

Na voljo so vsi pravni akti, objavljeni od leta 1998, in vsi pravni akti Evropskega monetarnega inštituta, objavljeni med letoma 1994 in 1997. Vključena so tudi vsa mnenja in pisma o zakonodaji EU in nacionalni zakonodaji v zvezi s svetovalno funkcijo ECB, memorandumi o soglasju, sporazumi ter vsi drugi pravni dokumenti ECB. V zbirki je tudi vse precedenčno pravo, ki se nanaša na ECB.

Kako je organiziran razdelek ECB na spletišču EUR-Lex?

Na vstopni strani razdelka ECB na spletišču EUR-Lex je na voljo naslednje:

  1. funkcija »Iskanje po področjih«
  2. tri različne funkcije iskanja, in sicer »Hitro iskanje v dokumentih ECB«, »Napredno iskanje« ter »Iskanje dokumentov« in »Iskanje zadev Sodišča«
  3. funkcija »Vizualna navigacija«, ki prikazuje statistiko o pravnih aktih ECB ter omogoča neposreden dostop do vnaprej sestavljenih zbirk
  4. funkcija »Najnovejše objave«, ki predstavlja seznam zadnje objavljenih pravnih aktov ECB
  5. portal »Evropski bančni nadzor«, ki omogoča dostop do vseh pravnih aktov ECB in precedenčnega prava na področju bančnega nadzora

Iskanje po področjih

Kako deluje »Iskanje po področjih«?

Vsi pravni akti ECB so razvrščeni po področjih in so na voljo prek razvejenega iskanja po področjih. Če želite poiskati vse pravne akte v zvezi z določenim področjem, izberite področje in nato zožite iskanje tako, da izberete eno od podpodročij. S klikom na znak plus se pod glavnim področjem odprejo podpodročja, s klikom na povečevalno steklo poleg področja pa se pokažejo vsi pravni akti, ki sodijo pod to področje.

Kako lahko najdem vse pravne akte, ki so bili sprejeti znotraj splošnega okvira v sklopu instrumentov denarne politike?

V razvejenem iskanju po področjih kliknite na »Denarna politika in operacije denarne politike« in nato na »Instrumenti denarne politike«. Pokažejo se podpodročja, med drugim »Splošni okvir«. S klikom na povečevalno steklo desno od »Splošnega okvira« se odpre seznam vseh pravnih aktov, ki jih je ECB sprejela na tem podpodročju. Nato lahko iskanje po seznamu po potrebi še dodatno zožite.

Hitro iskanje v dokumentih ECB

Kako deluje »Hitro iskanje«?

Funkcija »Hitro iskanje v dokumentih ECB« je namenjena predvsem iskanju po ključnih besedah. Zadetki iskanja so omejeni na dokumente, ki so v podpodročju »Evropska centralna banka« – za razliko od splošnega hitrega iskanja na spletišču EUR-Lex, ki išče v celotni domeni EUR-Lex. Med rezultati hitrega iskanja so vse vrste dokumentov ECB, vključno z zadevami Sodišča, ki se nanašajo na ECB. Prednost hitrega iskanja je v tem, da išče tudi po metapodatkih dokumentov, zato so zadetki iskanja izčrpnejši.

Kako lahko najdem vsa mnenja ECB o osnutkih nacionalne zakonodaje, ki zadevajo posamezno državo članico?

V polje »Hitro iskanje v dokumentih ECB« vtipkajte ime zadevne države. Zadetke iskanja lahko zožite tako, da uporabite omejitev iskanja po »vrsti akta«, kjer izberete »Mnenje o osnutkih nacionalne zakonodaje«.

Napredno iskanje

Kako deluje »Napredno iskanje«?

Tako kot »Hitro iskanje v dokumentih ECB« tudi funkcija »Napredno iskanje« omejuje zadetke iskanja na dokumente, ki so na spletišču EUR-Lex v podpodročju »Evropska centralna banka«. Napredno iskanje vam daje več možnosti, da zožite iskanje v skladu s svojimi preferencami, na primer po datumu, vrsti dokumenta in avtorju, ter vam obenem omogoča, da kombinirate različne možnosti. »Iskanje po besedilu« v okviru naprednega iskanja ne išče po metapodatkih dokumentov, kot je to v primeru hitrega iskanja.

Ko iščem zavezujoče pravne akte ECB na določenem področju, je med zadetki iskanja veliko mnenj ECB. Kako lahko iz zadetkov iskanja izločim mnenja?

Pojdite na »Napredno iskanje«. V polju »Referenca dokumenta – Vrsta« kliknite na »+« in izberite samo tiste vrste pravnih aktov, ki jih želite videti. Če iščete zavezujoče pravne akte, izberite: uredba (REG), dvakrat sklep (DEC in DEC_ENTSCHEID) ter smernica (GUIDELINE).

Iskanje dokumentov

Kako deluje »Iskanje dokumentov«?

Funkcija »Iskanje dokumentov« vam omogoča, da hitro najdete določen pravni akt tako, da vtipkate številko dokumenta. Zadetki iskanja so omejeni na pravne akte in instrumente ECB, pisma v zvezi z dolžnostjo posvetovanja, memorandume o soglasju in sporazume – za razliko od hitrega in naprednega iskanja, ki išče po vseh vrstah dokumentov ECB (vključno z zadevami Sodišča, ki se nanašajo na ECB).

Tukaj lahko iščete tudi pravne akte, ki so bili sprejeti v določenem letu, določeno vrsto pravnega akta ali pa uporabite kombinacijo kriterijev (na primer vse smernice ECB, ki so bile sprejete leta 2019).

Kako lahko najdem vsa mnenja ECB o osnutkih zakonodaje EU?

V polju »Iskanje dokumentov« v spustnem meniju, kjer so naštete različne vrste pravnih aktov ECB, izberite »Mnenje«. Na panelu »Omejitev iskanja po« levo od zadetkov iskanja zožite svoje iskanje tako, da v polju po »vrsti akta« kliknete na »Mnenje«. S tem so izključena mnenja o osnutkih nacionalne zakonodaje in popravki.

Iskanje zadev Sodišča

Kako deluje »Iskanje zadev Sodišča«?

Funkcija »Iskanje zadev Sodišča« vam omogoča, da hitro najdete določen sodni dokument tako, da vtipkate številko zadeve Sodišča. Zadetki iskanja so omejeni na zadeve Sodišča v zvezi z ECB – za razliko od hitrega in naprednega iskanja, ki išče po vseh vrstah dokumentov ECB. Med zadevami Sodišča lahko najdete sodbe in sklepe, ki se nanašajo na ECB. Vključene so vse zadeve Sodišča, kjer je ECB ena od strank, ter druge zadeve Sodišča, ki so v Registru sodne prakse EU na spletišču EUR-Lex razvrščene pod kategorijo »Gospodarska in monetarna politika« ali se sklicujejo na določene pravne akte, ki so relevantni za naloge ECB v zvezi z bančnim nadzorom.

Iščete lahko tudi vse zadeve Sodišča iz določenega leta ali vse zadeve Sodišča, ki se nanašajo na ECB, in sicer tako, da pustite vsa polja prazna in kliknete na povečevalno steklo.

Vizualna navigacija

Kako deluje »Vizualna navigacija«?

S klikom na »Vizualna navigacija« v meniju na levi strani ali na katerega od grafov, ki so prikazani na začetni strani, se vam bo odprla stran z vizualno predstavljenimi informacijami. Tukaj je na voljo več statističnih podatkov o pravnih aktih ECB po letih, področjih in vrstah aktov. S klikom na stolpec v enem od grafov se odpre zbirka vseh pravnih aktov, ki sodijo pod omenjeni stolpec. V zbirkah so predstavljeni samo osnovni pravni akti (brez sprememb in popravkov).

Najnovejše objave

Kako delujejo »Najnovejše objave«?

Najnovejši pravni akti ECB, objavljeni na spletišču EUR-Lex, so prikazani v polju »Najnovejše objave«. Če želite videti celoten seznam pravnih aktov ECB, objavljenih na spletišču EUR-Lex, uporabite »Hitro iskanje v dokumentih ECB«, vendar pustite to polje prazno, nato pa v polju »Razvrsti po« izberite »Datum dokumenta« in najnovejši zadetki bodo prikazani na vrhu strani.

Ali funkcija »Najnovejše objave« prikazuje samo pravne akte ECB?

Da, funkcija »Najnovejše objave« v razdelku ECB prikazuje samo pravne akte, ki jih je objavila ECB, izključeni pa so vsi dokumenti, povezani z zadevami Sodišča.

Učinkovito iskanje dokumentov ECB na spletišču EUR-Lex

Kako lahko najdem več informacij o dokumentu na spletišču EUR-Lex?

Ko imate na spletišču EUR-Lex odprt dokument, so na levi strani na voljo »Informacije o dokumentu«. S klikom na to povezavo se odpre stran z informacijami o dokumentu, kjer so prikazane vse informacije in metapodatki o dokumentu, med katerimi so datumi, klasifikacije in povezani dokumenti, kot so spremembe in prečiščene različice.

Kakšna je razlika med razpoložljivimi načini iskanja?

Razlika je v podpodročjih in vnesenih besedah, ki jih posamezen način iskanja obdeluje. Hitro iskanje v dokumentih ECB je zasnovano tako, da išče po ključnih besedah in v celotnem podpodročju »Evropska centralna banka«. Napredno iskanje ravno tako išče v podpodročju »Evropska centralna banka«, vendar ponuja več možnosti, da zožite iskanje: na primer, da iskanje omejite samo na veljavne pravne akte ali da izključite popravke. Specifično iskanje (»Iskanje dokumentov« in »Iskanje zadev Sodišča«) omogoča natančno iskanje in išče samo pravne akte oziroma zadeve Sodišča, ki so v podpodročju »Evropska centralna banka«.

Kako lahko iščem prečiščene različice pravnih aktov?

Na seznamu zadetkov iskanja poiščite osnovni pravni akt (ne spremembe ali popravke) ter kliknite na datum poleg besedila »Trenutna prečiščena različica«. S klikom na »Prikaži vse različice« se pokažejo vse doslej pripravljene prečiščene različice, ki vključujejo prejšnje spremembe.

Prečiščene različice se pripravljajo z določenim zamikom, zato je mogoče, da prečiščena različica, ki vključuje najnovejše spremembe, še ni bila pripravljena.

Kako lahko najdem vse spremembe določenega pravnega akta?

V polju »Iskanje dokumentov« poiščite pravni akt s pomočjo referenčne številke. Ko se pokažejo zadetki iskanja, odprite zadevni pravni akt in nato kliknite na »Informacije o dokumentu« levo od prikazanega dokumenta. Tukaj lahko vidite vse informacije o spremembah tega akta.

Seznam vseh pravnih aktov, ki spreminjajo osnovni akt, je na voljo tudi na začetku strani »Trenutna prečiščena različica«.

Ali je mogoče iskati po besedilu v dokumentih PDF?

Ne, trenutno iskanje po besedilu v dokumentih PDF na spletišču EUR-Lex ni mogoče.

Ali lahko odprem tehnične delovne dokumente, ki so del nekaterih mnenj o zakonodaji EU?

Da, pri mnenjih o zakonodaji EU, kjer takšni tehnični delovni dokumenti obstajajo, jih lahko odprete tako, da v polju »Jeziki, oblike in povezava na uradni list« kliknete na angleško različico DOC.

Ali iskanje prikaže le zadetke v jeziku iskanja ali išče po vseh jezikih?

Iskanje prikaže le zadetke v jeziku iskanja.

Ali imam dostop do več informacij, če si ustvarim uporabniški račun?

Ne, pravni akti na spletišču EUR-Lex so dostopni vsem uporabnikom ne glede na to, ali imajo uporabniški račun ali ne. Uporabniški račun na spletišču EUR-Lex vam ne daje dostopa do več informacij, imate pa dostop do naprednejših možnosti (npr. shranjevanje iskanih dokumentov). Na strani »Registracija« je več informacij o tem, kako si lahko ustvarite račun na spletišču EUR-Lex.

Dodatne informacije o spletišču EUR-Lex

Kje lahko izvem več o spletišču EUR-Lex?

Več informacij o spletišču EUR-Lex je na voljo na spodnjih povezavah:

Še vedno imam vprašanja o razdelku ECB na spletišču EUR-Lex. Koga lahko kontaktiram za pomoč?

Če imate kakršnakoli vprašanja o pravnih aktih ECB, kot so predstavljeni v razdelku ECB na spletišču EUR-Lex, kontaktirajte ECB po e-pošti na naslov DG-LKMT@ecb.europa.eu.

Vse strani v tem razdelku