Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Mednarodni odnosi in analize

ECB sodeluje na mednarodni ravni pri izvajanju nalog, ki so zaupane Eurosistemu in enotnemu mehanizmu nadzora. V tem okviru opravlja naslednje naloge:

 • oblikuje in zastopa stališča na področjih, za katera je pristojna;
 • z oblikovalci politik tako v multilateralnih organizacijah in forumih kot tudi na dvostranski ravni si izmenjuje informacije in poglede o gospodarskih gibanjih ter skupaj z njimi ocenjuje ta gibanja;
 • sodeluje z mednarodnimi institucijami, kot sta MDS in OECD, ki spremljajo gibanja v euroobmočju in denarno politiko ECB;
 • prispeva k mednarodnim prizadevanjem za oblikovanje pravil in dobrih praks, ki so potrebne za krepitev finančne stabilnosti ter za večjo učinkovitost in transparentnost pri oblikovanju politik.

Mednarodno sodelovanje je prostovoljno in nezavezujoče, zato ne ogroža domačega mandata in neodvisnosti ECB. V izrednih razmerah lahko ECB svoje dejavnosti usklajuje s centralnimi bankami držav zunaj euroobmočja, kot se je zgodilo med svetovno finančno krizo.

Mednarodni denarni sklad

V MDS ima ECB status stalne opazovalke. Kot taka se lahko udeležuje vseh zasedanj izvršnega odbora MDS, posvečenih specifičnim vprašanjem ali temam, ki so relevantne za mandat ECB.

MDS
Skupina G20

Kot del delegacije Evropske unije se ECB udeležuje srečanj finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank skupine G20, prav tako pa sodeluje tudi z njihovimi podstrukturami. Udeležuje se tudi srečanj finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank skupine G7.

G20
Banka za mednarodne poravnave

ECB je članica in delničarka BIS. Sodeluje v njenih upravljavskih in nadzornih organih ter v vseh odborih in delovnih skupinah, ki temeljijo na tej instituciji, med drugim v:

 • Baselskem odboru za bančni nadzor
 • Odboru za plačila in tržne infrastrukture
 • Odboru za globalni finančni sistem
 • Odboru za trge
BIS
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

ECB sodeluje v vrsti odborov in delovnih skupin OECD, kjer je skupaj z Evropsko komisijo ločena članica delegacije Evropske unije.

OECD
Odbor za finančno stabilnost

ECB sodeluje v Odboru za finančno stabilnost in v številnih njegovih podstrukturah.

FSB

Odnosi s centralnimi bankami zunaj EU

ECB vzdržuje odnose s centralnimi bankami v razvitih gospodarstvih in nastajajočih tržnih gospodarstvih zunaj EU. Izmenjava stališč in informacij ji omogoča, da bolje razume zunanje okolje euroobmočja in drugim centralnim bankam pojasnjuje svoje politike.

ECB je dejavna tudi v mednarodnem sodelovanju med centralnimi bankami.

Analiza mednarodnih zadev

ECB spremlja in analizira širok nabor mednarodnih gospodarskih, finančnih in denarnih zadev, ki so relevantne za izpolnjevanje njenega mandata. V tem okviru:

 • spremlja in analizira gospodarske razmere in ciklična gibanja v svetovnem gospodarstvu ter relevantne politike v tretjih državah (more)
 • pripravlja makroekonomske projekcije za zunanje okolje euroobmočja ter izvaja simulacije in analize scenarijev, ki so povezani z zunanjim okoljem
 • spremlja mednarodno vlogo eura
 • analizira zadeve, povezane z mednarodno finančno arhitekturo, ter druga vprašanja, ki so relevantna za politike ECB.

Vse strani v tem razdelku