Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Dostop do gotovine in sprejemanje gotovine

Gotovina ima v družbi še vedno pomembno vlogo in je nepogrešljiva za vsako gospodarstvo. Naše študije kažejo, da je za večino državljanov v euroobmočju pomembno, da lahko plačajo z gotovino, in da se v euroobmočju na prodajnih mestih še vedno najpogosteje plačuje z gotovino.

ECB in nacionalne centralne banke v euroobmočju bodo tudi v prihodnje zagotavljale, da je gotovina široko dostopna in da se povsod sprejema. Zato pozdravljamo predlog Evropske komisije za novo uredbo EU, ki bi utrdila status eurske gotovine kot zakonitega plačilnega sredstva. Namen predloga je zagotoviti, da sta dostop do eurskih bankovcev in kovancev ter njihovo sprejemanje pravno zajamčena v celotnem euroobmočju. 

Dostop do gotovine 

Z enostavnim in priročnim dostopom do gotovine bo zaščitena vloga gotovine kot zakonitega plačilnega sredstva ter zagotovljena njena nadaljnja uporaba pri vsakodnevnih plačilih. Izbira enega ali drugega načina plačila je odvisna tudi od tega, kako enostavno je dvigniti denar z bančnega računa.

Države v euroobmočju so same odgovorne za to, da imajo ljudje in podjetja zadosten in učinkovit dostop do gotovine kjerkoli v državi, tako v mestih kot tudi na podeželju.

Vloga Eurosistema

Gotovina, ki jo izdajo nacionalne centralne banke, se distribuira poslovnim bankam, da lahko zadovoljujejo potrebe svojih strank po gotovini. ECB in nacionalne centralne banke redno analizirajo raven gotovinskih storitev v celotnem euroobmočju, da bi odkrile morebitne težave pri dostopu do gotovine. Razvili smo skupno metodologijo za analizo dostopa državljanov euroobmočja do gotovinskih storitev, kot so bankomati in bančne podružnice. Države v euroobmočju lahko po potrebi sprejmejo tudi zakone, ki od poslovnih bank in drugih institucij zahtevajo, da zagotovijo zadosten in učinkovit dostop do gotovine.

Eurosistem je oblikoval pravila za poslovne banke, ki jim omogočajo, da bankovce učinkovito vračajo v obtok in omejujejo stroške obdelave gotovine. Nacionalne centralne banke poleg tega hranijo zadostne rezerve gotovine, da bi lahko zadovoljile nenadne in nepredvidljive skoke v povpraševanju po bankovcih, na primer v primeru krize ali začasnega izpada elektronskega plačevanja.

Skrbimo za to, da je povpraševanje po eurskih bankovcih vedno zadovoljeno. V euroobmočju je približno 120.000 podružnic kreditnih institucij in več kot 260.000 bankomatov, ki ljudem omogočajo, da hitro in učinkovito dostopajo do svojega denarja.

Dodatni načini dostopa do gotovine

Ljudje gotovino največkrat dvigajo na bankomatih ali v bančnih podružnicah. V nekaterih državah euroobmočja pa dvige manjših zneskov omogočajo tudi trgovine.

Dvig ob nakupu

Imenuje se tudi »gotovinski predujem«. Pri plačilu predlagate, da se znesek, ki ga želite dvigniti, doda na račun, nato plačate z debetno kartico ali mobilno napravo in prejmete zahtevani znesek v gotovini.

Dvig brez nakupa

Denar lahko v trgovini dvignete tudi takrat, ko nič ne kupite.

Želite izvedeti več?

Oglejte si spodnji video o tem, kako dvig ob nakupu in dvig brez nakupa delujeta v praksi.

Sprejemanje gotovine

Eurski bankovci in kovanci so zakonito plačilno sredstvo v euroobmočju. To pomeni, da trgovine in podjetja ne smejo zavrniti plačila z gotovino, razen če sta se prodajalec in kupec predhodno dogovorila o drugačni obliki plačila. Na splošno morajo gotovino sprejemati tudi javni organi in ponudniki storitev, razen če zakon določa drugače.

Evropska komisija je predlagala uredbo, ki bi v zakonodaji EU razjasnila status eurskih bankovcev in kovancev kot zakonitega plačilnega sredstva. Predlog določa tudi omejeno število primerov, ko se gotovinsko plačilo lahko zavrne, na primer če prodajalec nima dovolj drobiža ali če sta se prodajalec in kupec dogovorila o drugačni obliki plačila.

ECB pozdravlja predlog Komisije za uredbo v euroobmočju in je v mnenju izrazila zaskrbljenost, da bi bil status gotovine kot zakonitega plačilnega sredstva v euroobmočju lahko ogrožen, če bi se povečalo število prodajaln, ki ne sprejemajo plačil v gotovini. Eurosistem analizira raven sprejemanja gotovine v euroobmočju ter opozarja pristojne organe in službe na morebitne težave.

Vse strani v tem razdelku