Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Tedenski računovodski izkaz

Tedenski računovodski izkazi Eurosistema se objavljajo ob torkih, nanašajo pa se na petek v tednu prej.

Izjeme

Prvi računovodski izkaz v četrtletju se običajno objavi v sredo (ne v torek), da imamo več časa za pripravo četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, ki je prikazano v teh izkazih.

Datumi objave v letu 2024, ki odstopajo od splošnega pravila:

Vrsta Teden Datum poročanja Datum objave Dan v tednu Razlog

Četrtletni

52. teden 2023 29. december 2023 4. januar 2024 Četrtek Prvi računovodski izkaz v četrtletju
Novo leto

(sistem TARGET je zaprt)

Četrtletni

13. teden 29. marec 2024 4. april 2024 Četrtek Prvi računovodski izkaz v četrtletju
Velikonočni ponedeljek

(sistem TARGET je zaprt)

Četrtletni

26. teden 28. junij 2024 3. julij 2024 Sreda Prvi računovodski izkaz v četrtletju
Četrtletni 40. teden 4. oktober 2024 9. oktober 2024 Sreda Prvi računovodski izkaz v četrtletju

Kadar je sistem TARGET zaprt in se na ta dan transakcije na eurskem denarnem trgu in devizne transakcije, ki vključujejo euro, ne poravnavajo, to z vidika finančnega poročanja ni delovni dan Eurosistema. Če takšen nedelovni dan pade v obdobje priprave tedenskega računovodskega izkaza, se to obdobje ustrezno podaljša.

Več o tej temi

Priročnik za uporabnike tedenskega konsolidiranega računovodskega izkaza Eurosistema Letna konsolidirana bilanca stanja Statistično skladišče

Vse strani v tem razdelku