Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Prva zamenjava (2002)

Zamenjava gotovine v letu 2002 je bil pomemben dogodek v evropski zgodovini in velik tehničen dosežek. Prvega januarja tega leta so bili eurobankovci in eurokovanci uvedeni v 12 državah s skupno 308 milijoni prebivalcev. To je bila do zdaj največja denarna zamenjava na svetu, pri kateri so sodelovali bančni sektor, podjetja za varovan prevoz, trgovci na drobno, sektor prodajnih avtomatov na gotovino in seveda širša javnost.

Priprave so bile zelo obsežne. Eurska gotovina je bila od septembra 2001 dalje dostavljena bankam in trgovcem na drobno, da bi se pozneje izognili ozkim grlom v dobavni verigi. Tako je bila gotovina v prvih dneh leta 2002 na voljo v vseh sektorjih. Do 3. januarja je 96% vseh bankomatov v euroobmočju izdajalo eurobankovce. Teden dni po uvedbi je več kot polovica vseh gotovinskih transakcij potekala v eurih.

Po obdobju dvojnega obtoka, ki je v nekaterih državah trajalo do dveh mesecev in ko je bilo mogoče plačila opravljati z eursko ali nacionalno gotovino, je euro 1. marca 2002 postal edino zakonito plačilno sredstvo v euroobmočju. Do tega datuma je bilo iz obtoka umaknjenih več kot 6 milijard bankovcev in skoraj 30 milijard nacionalnih kovancev.

Ocena o zamenjavi gotovine v letu 2002, april 2002

Izdelava

Izdelavo bankovcev, ki je potekala v 15 različnih krajih in pri kateri je sodelovalo približno 40 različnih dobaviteljev surovin, je usklajevala in nadzorovala ECB. Pri tem je uporabljala enoten sistem za nadzor kakovosti, ki je zagotavljal enake standarde za vse bankovce.

Čeprav je bila za izdajo eurokovancev odgovorna vsaka posamezna država, je ECB kot nevtralna ocenjevalka kakovosti zagotavljala, da je kovance mogoče uporabiti v prodajnih avtomatih v celotnem euroobmočju.

Tiskanje eurobankovcev se je začelo julija 1999, pri čemer je sodelovalo 15 tiskarn iz celotne Evropske unije. Do 1. januarja 2002 je bila za 12 sodelujočih držav natisnjena začetna zaloga v obsegu 14,89 milijarde bankovcev, ki je vključevala tudi logistične zaloge. Njihova skupna nominalna vrednost je znašala približno 633 milijard EUR in če bi vse bankovce položili enega za drugim, bi prišli dvainpolkrat do lune in nazaj.

Svet ECB je kasneje odobril še izdelavo dodatnega obsega 1,91 milijarde bankovcev. Namen te glavne rezervne zaloge je bil preprečiti morebitne resnejše motnje, do katerih bi lahko prišlo zaradi zamude pri tiskanju začetne in logistične zaloge bankovcev, in tako zagotoviti nemoteno zamenjavo gotovine. Bankovci, ki so ostali v glavni rezervni zalogi po zamenjavi gotovine, so bili preneseni v strateške zaloge Eurosistema, ki so se oblikovale za zadovoljitev nepričakovanih skokov v povpraševanju.

V 16 evropskih kovnicah je bilo iz 250.000 ton kovine izdelanih približno 52 milijard eurokovancev v skupni vrednosti 15,75 milijarde EUR.

Podatki o začetni izdelavi gotovine

V tabeli 1 je prikazan začeten obseg bankovcev, ki je bil izdelan med letoma 1999 in 2001 za zamenjavo gotovine v letu 2002. V tabeli 2 pa so prikazani podatki po posameznih apoenih. Vsaka nacionalna centralna banka se je samostojno odločila, kje bo natisnila začetno zalogo bankovcev, potrebnih v njeni državi. Vsaka država članica je bila odgovorna tudi za zadovoljitev svojih potreb po kovancih. Podatki o izdelavi bankovcev in kovancev.

Tabela 1

Država Milijoni bankovcev, izdelanih do 1. 1. 2002 za vsako državo
Belgija 550
Nemčija 4.783
Grčija 617
Španija 1.924
Francija 2.265
Irska 294
Italija 2.440
Luksemburg 46
Nizozemska 659
Avstrija 550
Portugalska 537
Finska 225
SKUPAJ za prvo zamenjavo 14.890

Tabela 2

Apoen Milijoni bankovcev, izdelanih do 1. 1. 2002
5 € 3.155
10 € 3.221
20 € 3.406
50 € 3.283
100 € 1.231
200 € 223
500 € 371
SKUPAJ za prvo zamenjavo 14.890

Vse strani v tem razdelku