Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kratka predstavitev načrta v zvezi s podnebjem in naravo 2024–2025

Ocenili smo napredek, dosežen od podnebne agende 2022, ter sklenili okrepiti delo na področju podnebnih sprememb. 

V letih 2024 in 2025 se bomo osredotočali na tri področja:

  1. posledice zelenega prehoda,
  2. materialne posledice podnebnih sprememb in
  3. tveganje, ki ga siromašenje in degradacija narave predstavlja za gospodarstvo.

Naše delo na področju podnebja in narave

Zakaj je to pomembno za ECB?

Višje temperature, neurja ali suše – kakor tudi krčenje gozdov, erozija zemlje ali izginjanje opraševalcev – lahko potisnejo cene in nazadnje inflacijo navzgor. Cenovno in finančno stabilnost je mogoče ohraniti samo, če sta podnebje in narava stabilna.

Zakaj so podnebne spremembe pomembne

Kako se odzivamo na to problematiko?

V skladu s tremi strateškimi cilji naše delo na področju podnebnih sprememb prehaja v novo fazo, ki jo usmerja načrt v zvezi s podnebjem in naravo 2024–2025. Izhajajoč iz dosedanjih spoznanj načrt določa, na katerih področjih bomo razširili naša prizadevanja, ter opredeljuje tri področja, na katera se bomo osredotočali.

Poglobljeno o načrtu v zvezi s podnebjem in naravo 2024–2025

Kje razširjamo naša prizadevanja?

Izhajajoč iz akcijskega načrta 2021, podnebne agende 2022 in prednostnih nalog nadzora v obdobju 2024–2026, krepimo delo na naslednjih področjih:

Makroekonomska analiza in denarna politika

Izboljšujemo analitična orodja, da bi bolje razumeli makroekonomski vpliv podnebnih sprememb in zelenega prehoda, ter izboljšujemo upravljanje tveganj v zvezi s podnebnimi spremembami v Eurosistemovi bilanci stanja.

Bančni nadzor in finančna stabilnost

V prednostnih nalogah nadzora 2024–2026 upoštevamo podnebna in okoljska tveganja ter razvijamo okvir za ocenjevanje podnebnih tveganj za finančno stabilnost.

Podnebni podatki

Nadaljujemo prizadevanja, da bi pridobili več in boljše podatke o podnebnih tveganjih in degradaciji narave.

Plačila, bankovci in tržna infrastruktura

Še naprej zmanjšujemo okoljski odtis Eurosistemovih bankovcev ter razširjamo problematiko okoljskega odtisa na druga plačilna sredstva in tržno infrastrukturo.

Okoljska uspešnost lastnih operacij in portfeljev

Skušamo zmanjšati okoljski odtis lastnih operacij in portfeljev, ki niso povezani z denarno politiko, ter v skladu s svojo zavezo razkrivamo napredek pri podnebnih prizadevanjih.

Na katera področja se osredotočamo v letih 2024 in 2025?

1. Krmarimo proti zelenemu prehodu

Ozelenitev gospodarstva bo prispevala k cenovni in finančni stabilnosti. Z odlašanjem se bodo stroški prehoda povečali. Še naprej bomo proučevali, kaj zeleni prehod pomeni za gospodarstvo in finančni sistem ter kako ga lahko v okviru svojega mandata podpiramo.

2. Ocenjujemo materialne posledice podnebnih sprememb

Ekstremno vreme vpliva na gospodarstvo in potiska cene navzgor. Pomembno je, da kot centralna banka in bančni nadzornik razumemo vpliv podnebnih sprememb. Svoje raziskave delimo z drugimi in tako pomagamo vsem gospodarskim subjektom, da bodo sprejemali boj poučene odločitve in se prilagodili.

3. Proučujemo tveganja v zvezi z naravo

Gospodarstvo je odvisno od narave in brez narave ne more obstajati, zato degradacija narave predstavlja finančno tveganje. Zato moramo pri uresničevanju svojega mandata oceniti posledice degradacije narave in vzročno-posledične povezave s podnebjem.

Glejte tudi

Naše dosedanje delo:

Vse strani v tem razdelku