European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

ECB, ESCB in Eurosistem

Evropska centralna banka (ECB) je od 1. januarja 1999 odgovorna za izvajanje denarne politike v euroobmočju – drugem največjem gospodarskem sistemu na svetu za ZDA.

Euroobmočje je nastalo, ko so nacionalne centralne banke 11 držav članic EU odgovornost za denarno politiko januarja 1999 prenesle na ECB. Grčija se je pridružila leta 2001, Slovenija leta 2007, Ciper in Malta leta 2008, Slovaška leta 2009, Estonija leta 2011, Latvija leta 2014, Litva pa leta 2015. Oblikovanje euroobmočja in nove nadnacionalne institucije, Evropske centralne banke, sta bila mejnika v dolgem in zapletenem procesu evropskega povezovanja.

Za pridružitev euroobmočju je moralo vseh 19 držav izpolniti konvergenčne kriterije, kot jih bodo morale pred prevzemom eura izpolniti tudi druge države članice EU. Kriteriji določajo gospodarske in pravne pogoje, ki jih morajo države izpolnjevati za uspešno sodelovanje v ekonomski in monetarni uniji.

Poslanstvo ECB

Evropska centralna banka

Pravna podlaga za enotno denarno politiko sta Pogodba o delovanju Evropske unije ter Statut Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. ECB in Evropski sistem centralnih bank (ESCB) sta bila ustanovljena s Statutom 1. junija 1998. ECB je bila ustanovljena kot jedro Eurosistema in ESCB. ECB in nacionalne centralne banke skupaj opravljajo naloge, ki so jim bile zaupane. ECB deluje kot pravna oseba v mednarodnem javnem pravu.

Evropski sistem centralnih bank

ESCB sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU ne glede na to, ali so sprejele euro ali ne.

Eurosistem

Eurosistem sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke tistih držav članic, ki so sprejele euro. Eurosistem in ESCB bosta delovala sočasno, dokler bodo obstajale države članice EU zunaj euroobmočja.

Euroobmočje

Euroobmočje sestavljajo države članice EU, ki so sprejele euro.

SEE ALSO

Find out more about related content

Pravni okvir

Pogodba in Statut

Euroobmočje

Zemljevid

Vse strani v tem razdelku