Preprečevanje ponarejanja

Bankovci so izdelani z najsodobnejšo tiskarsko tehnologijo. Zaščiteni so z več dobro vidnimi zaščitnimi elementi, ki uporabnikom omogočajo, da hitro in brez posebne opreme preverijo, ali so bankovci pristni, ponarejevalce pa odvračajo od ponarejanja.

Center za analizo ponaredkov

ECB skrbno spremlja število zaseženih ponaredkov in tehnološki napredek na področju tiskanja in reproduciranja. Ponaredke analizirajo centralne banke euroobmočja in Center za analizo ponaredkov ECB, ki usklajuje tehnične in statistične informacije o ponaredkih. Podatki, ki jih zbira center, so na voljo policijskim službam posameznih držav in drugim organom, ki sodelujejo v boju proti ponarejanju. ECB tesno sodeluje tudi z Evropskim policijskim uradom (Europolom), ki deluje kot osrednji urad za usklajevanje dejavnosti za zaščito eura, ter z Mednarodno organizacijo kriminalistične policije (Interpolom) in Evropsko komisijo.

Preprečevanje nezakonite uporabe digitalnih slik bankovcev

Ker ponarejevalci vse pogosteje uporabljajo strojno in programsko opremo za obdelavo digitalnih slik, je centralnobančna skupina za preprečevanje ponarejanja – tj. mednarodna skupina več kot 30 centralnih bank, ustanovljena na zahtevo guvernerjev centralnih bank držav G10 – razvila sistem za preprečevanje ponarejanja, ki preprečuje ustvarjanje in reproduciranje slik zaščitenih bankovcev. Sistem so prostovoljno sprejeli izdelovalci strojne in programske opreme. Visoko ločljive slike bankovcev je za upravičene namene vseeno možno pridobiti od ECB.

Če želite reproducirati visoko ločljive slike, vas prosimo, da nam pišete na naslov info@ecb.europa.eu in pojasnite, zakaj jih potrebujete.