Preprečevanje ponarejanja

Bankovci so izdelani z najsodobnejšo tiskarsko tehnologijo. Zaščiteni so z več dobro vidnimi zaščitnimi elementi, ki uporabnikom omogočajo, da hitro in brez posebne opreme preverijo, ali so bankovci pristni, ponarejevalce pa odvračajo od ponarejanja.

Kaj naj storim, če sumim, da je bankovec ponarejen?

Če s preizkusom OTIP-POGLED-NAGIB ugotovite oziroma posumite, da bankovec ni pristen, je možno, da je ponarejen, in ga zato ne sprejmite.

Če pa ste bankovec, ki se vam zdi sumljiv, že sprejeli, takoj obvestite policijo ali druge pristojne organe v svoji državi.

Če želite biti povsem prepričani, ali je bankovec pristen ali ne, ga lahko vedno odnesete v najbližjo banko. Vse banke imajo posebno opremo, s katero lahko preverijo, ali je bankovec pristen. Skušajte si zapomniti, kdaj, kje in od koga ste prejeli bankovec. Te informacije so pogosto zelo koristne pri iskanju ponarejevalcev.

Če bankovec, za katerega sumite, da je ponarejen, vrnete v obtok, storite kaznivo dejanje. Ker so ponarejeni bankovci popolnoma brez vrednosti, bodite pozorni. Če sprejmete ponaredek, vam škoda ne bo povrnjena.

Posebne informacije za profesionalne uporabnike gotovine

Če imate v službi vsak dan opravka z velikimi količinami denarja, lahko naletite na sumljiv bankovec. Načeloma mora delodajalec pripraviti navodila, kako ravnati v takšnem primeru. Nekaj splošnih nasvetov:

  • Če niste prepričani, ali je bankovec pristen, ga ne sprejmite.
  • Stranko vljudno prosite, da vam da drug bankovec, in ne posumite takoj v njeno poštenost.
  • O dogodku takoj obvestite policijo oz. varnostnika.
  • Poskusite si zapomniti čim več o stranki.
  • Če menite, da ste pomotoma sprejeli ponarejen bankovec, ga ne vrnite v obtok, saj to predstavlja kaznivo dejanje.
  • Sumljivi bankovec predajte policiji, svoji banki ali nacionalni centralni banki. Če je pristen, boste denar dobili nazaj.
  • Ne ogrožajte svoje varnosti.

Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na nacionalno centralno banko.

Center za analizo ponaredkov

ECB skrbno spremlja število zaseženih ponaredkov in tehnološki napredek na področju tiskanja in reproduciranja. Ponaredke analizirajo centralne banke euroobmočja in Center ECB za analizo ponaredkov, ki usklajuje tehnične in statistične informacije o ponaredkih. Podatki, ki jih zbira center, so na voljo policijskim službam posameznih držav in drugim organom, ki sodelujejo v boju proti ponarejanju. ECB tesno sodeluje tudi z Evropskim policijskim uradom (Europolom), ki deluje kot osrednji urad za usklajevanje dejavnosti za zaščito eura, ter z Mednarodno organizacijo kriminalistične policije (Interpolom) in Evropsko komisijo.

Preprečevanje nezakonite uporabe digitalnih slik bankovcev

Ker ponarejevalci vse pogosteje uporabljajo strojno in programsko opremo za obdelavo digitalnih slik, je centralnobančna skupina za preprečevanje ponarejanja – tj. mednarodna skupina več kot 30 centralnih bank, ustanovljena na zahtevo guvernerjev centralnih bank držav G10 – razvila sistem za preprečevanje ponarejanja, ki preprečuje ustvarjanje in reproduciranje slik zaščitenih bankovcev. Sistem so prostovoljno sprejeli izdelovalci strojne in programske opreme. Visoko ločljive slike bankovcev je za upravičene namene vseeno možno pridobiti od ECB.

Če želite reproducirati visoko ločljive slike, nam pišite na naslov info@ecb.europa.eu in pojasnite, zakaj jih potrebujete.