Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Letno poročilo

Letno poročilo opisuje naloge in dejavnosti Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter poroča o denarni politiki Eurosistema. Navadno je objavljeno spomladi naslednjega leta, eden od članov oz. članic Izvršilnega odbora ECB pa ga predstavi Evropskemu parlamentu.

2023

v številkah

2,9% v decembru

Inflacija v euroobmočju se je strmo znižala, vendar je ostala previsoka

Skupna inflacija v euroobmočju je decembra 2023 znašala 2,9%, potem ko je decembra 2022 dosegla 9,2%. Toda še vedno je bila nad 2-odstotnim ciljem.

Več o inflaciji
+200točk

ECB je nadalje zviševala ključne obrestne mere

ECB je v letu 2023 ključne obrestne mere zvišala še za 200 bazičnih točk, tako da je obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita znašala 4%. Zaostrovanje denarne politike se je intenzivno prenašalo v gospodarstvo.

Več o denarni politiki
25let

ECB je praznovala 25. obletnico

ECB je leta 2023 praznovala 25. obletnico z geslom »pomen enotnosti v svetu, ki se ves čas spreminja«.

Več o komuniciranju z javnostjo in transparentnosti denarne politike

Predstavitev v Evropskem parlamentu

Luis de Guindos je letno poročilo predstavil Odboru za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta. Preberite govor, ki ga je imel ob tej priložnosti.

Govor

Celotno poročilo

Poročilo predstavlja dejavnosti ECB in oceno gospodarskih razmer v lanskem letu.

Celotno Letno poročilo 2023

Odziv ECB na resolucijo

V odzivu ECB, ki je bil objavljen ob predstavitvi Letnega poročila ECB 2023 Evropskemu parlamentu, so odgovori na vprašanja in zahteve, ki jih je Evropski parlament podal v svoji resoluciji o Letnem poročilu 2022.

Odziv ECB

Zaključni račun

Zaključni račun prikazuje finančno stanje ECB in rezultate njenih operacij. Je sestavni del letnega poročila, vendar je objavljen že februarja. Poleg najnovejše objave so na voljo tudi prejšnji zaključni računi.

Zaključni račun
GLEJTE TUDI

Več o tej temi

Obveznosti poročanja

ECB je neodvisna institucija z zakonsko pravico, da po lastni presoji uporablja različne instrumente, ki jih potrebuje, da bi opravljala svoje naloge in izvajala svoj mandat. Nujna protiutež neodvisnosti je demokratična odgovornost.

Odgovornost

Spletni prenosi

Predsednica ECB in drugi člani oz. članice Izvršilnega odbora redno nastopajo pred Evropskim parlamentom.

Predstavitve v Evropskem parlamentu

Vse strani v tem razdelku