Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Razširjeni svet ECB

Člani Razširjenega sveta ECB so predsednik in podpredsednik ECB ter guvernerji nacionalnih centralnih bank držav članic EU.

Z drugimi besedami, v Razširjenem svetu ECB so predstavniki vseh držav v euroobmočju in vseh držav EU zunaj euroobmočja.

Ostali člani Izvršilnega odbora, predsednik Sveta EU in en član Evropske komisije se smejo udeleževati sej Razširjenega sveta, vendar v njem nimajo glasovalne pravice.

Naloge

Razširjeni svet je mogoče razumeti kot prehodno telo. Izvaja naloge, ki jih je prevzel od Evropskega monetarnega inštituta in jih je ECB dolžna opravljati v tretji fazi ekonomske in monetarne unije, ker vse države članice EU še niso sprejele eura.
Razširjeni svet sodeluje tudi pri:

  • svetovalnih nalogah ECB;
  • zbiranju statističnih informacij;
  • pripravi letnega poročila ECB;
  • oblikovanju pravil, potrebnih za standardizirano računovodsko evidentiranje in poročanje o operacijah, ki jih izvajajo nacionalne centralne banke;
  • izvajanju ukrepov, povezanih s ključem za vpis kapitala ECB, če ti niso določeni že v Pogodbi;
  • določanju pogojev zaposlovanja v ECB;
  • nujnih pripravah za določitev nepreklicnih menjalnih razmerij med eurom in valutami držav članic z odstopanjem.

V skladu s Statutom Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke bo Razširjeni svet razpuščen, ko bodo vse države članice EU uvedle euro.

Člani

Christine Lagarde

predsednica ECB

Luis de Guindos

podpredsednik ECB

Pierre Wunsch

guverner, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

guverner, Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

Aleš Michl

guverner, Česká národní banka

Christian Kettel Thomsen

guverner, Danmarks Nationalbank

Joachim Nagel

predsednik, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

guverner, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

guverner, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

guverner, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

guverner, Banco de España

François Villeroy de Galhau

guverner, Banque de France

Boris Vujčić

guverner, Hrvatska narodna banka

Fabio Panetta

guverner, Banca d'Italia

Christodoulos Patsalides

guverner, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

guverner, Latvijas Banka

Gediminas Šimkus

predsednik Sveta, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

predsednik upravnega odbora, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

guverner, Magyar Nemzeti Bank

Edward Scicluna

guverner, Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Klaas Knot

predsednik, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

guverner, Oesterreichische Nationalbank

Adam Glapiński

guverner, Narodowy Bank Polski

Mário Centeno

guverner, Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

guverner, Banca Națională a României

Boštjan Vasle

guverner, Banka Slovenije

Peter Kažimír

guverner, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

guverner, Suomen Pankki - Finlands Bank

Erik Thedéen

guverner, Sveriges riksbank

Vse strani v tem razdelku