Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Algemene Raad

De Algemene Raad bestaat uit de president en de vicepresident van de ECB en de gouverneurs/presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten van de EU.

De Algemene Raad bestaat dus uit vertegenwoordigers van alle landen van het eurogebied en alle niet-eurolanden in de EU.

De andere directieleden van de ECB, de president van de Raad van de EU en een lid van de Europese Commissie mogen vergaderingen van de Algemene Raad bijwonen. Ze hebben echter geen stemrecht.

Takenpakket

De Algemene Raad kan worden beschouwd als een overgangsorgaan. De Raad verricht de taken die zijn overgenomen van het Europees Monetair Instituut en die de ECB dient uit te voeren in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie vanwege het feit dat niet alle lidstaten van de EU de euro al hebben ingevoerd.
De Algemene Raad draagt verder bij aan:

  • de adviesfuncties van de ECB
  • het verzamelen van statistische gegevens
  • het opstellen van het jaarverslag van de ECB
  • het opstellen van de vereiste regels voor standaardisatie van de financiële administratie en verslaglegging van de door de nationale centrale banken uitgevoerde transacties
  • het nemen van maatregelen in verband met het bepalen van de sleutel voor inschrijving op het kapitaal van de ECB, met uitzondering van de in het Verdrag opgenomen maatregelen
  • het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de ECB
  • het treffen van de nodige voorbereidingen voor het onherroepelijk vaststellen van de wisselkoersen van de valuta's van de lidstaten met een derogatie ten opzichte van de euro.

Overeenkomstig de statuten van het ESCB en de ECB wordt de Algemene Raad ontbonden zodra alle lidstaten van de EU de gemeenschappelijke munt hebben ingevoerd.

Leden

Christine Lagarde

President van de ECB

Luis de Guindos

Vicepresident van de ECB

Pierre Wunsch

Gouverneur, Nationale Bank van België

Dimitar Radev

Gouverneur, Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank)

Aleš Michl

Gouverneur, Česká národní banka

Christian Kettel Thomsen

Gouverneur, Danmarks Nationalbank

Joachim Nagel

President, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Gouverneur, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gouverneur, Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Gouverneur, Bank of Greece

Nog te worden benoemd

Gouverneur, Banco de España

François Villeroy de Galhau

Gouverneur, Banque de France

Boris Vujčić

Gouverneur, Hrvatska narodna banka

Fabio Panetta

Gouverneur, Banca d'Italia

Christodoulos Patsalides

Gouverneur, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Gouverneur, Latvijas Banka

Gediminas Šimkus

Voorzitter van de Directie, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gouverneur, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

Gouverneur, Magyar Nemzeti Bank

Edward Scicluna

Gouverneur, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

President, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Gouverneur, Oesterreichische Nationalbank

Adam Glapiński

Gouverneur, Narodowy Bank Polski

Mário Centeno

Gouverneur, Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

Gouverneur, Banca Națională a României

Boštjan Vasle

Gouverneur, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Gouverneur, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Gouverneur, Suomen Pankki - Finlands Bank

Erik Thedéen

Gouverneur, Sveriges riksbank

Alle pagina's in dit deel