Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
Zie voor de meest actuele informatie de Engelse versie op deze pagina.

Archief

Het archief van de ECB vormt het institutioneel geheugen van de instelling. Documentatie van historische betekenis wordt geselecteerd, beschermd en bewaard om aan interne en externe informatieverzoeken te kunnen voldoen en de transparantie van de ECB te vergroten. Het archief van de ECB bevat ook audiovisueel materiaal en kunstvoorwerpen.

Het archief van de ECB bevat materiaal van:

Informatie over het archiefmateriaal van de ECB en over de toegang tot vrijgegeven documenten is te vinden bij elk van de hiervoor genoemde onderdelen.

ZIE OOK

Meer over verwante onderwerpen

Alle pagina's in dit deel