Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Internationale samenwerking tussen centrale banken

De internationale samenwerking van de ECB met andere centrale banken vloeit voort uit de rol van de ECB als belangrijke centrale bank in de wereldeconomie en het mondiale financiële stelsel, en die als EU-instelling. De samenwerking richt zich op: 

centrale banken van opkomende markteconomieën van de G20

De voornaamste doelstelling van deze samenwerking is het wederzijds begrip en het bewustzijn ten aanzien van het beleid van de ECB en dat van de andere centrale banken te versterken, met inbegrip van de onderliggende motivering en analyses. De samenwerking weerspiegelt de groeiende rol van de opkomende markteconomieën van de G20-landen in de wereldeconomie en het mondiale financiële stelsel.

Daarom werkt de ECB regelmatig samen met deze partners, vaak op basis van memoranda van overeenstemming, zoals met de centrale banken van China (2008), Turkije (2012), India (2015) en Brazilië (2016).

mondiale en regionale instellingen

Dankzij de internationale samenwerking met mondiale en regionale instellingen is de ECB beter in staat haar beleidsboodschappen en technische expertise te verspreiden in verschillende regio’s van de wereld.

De ECB onderhoudt structurele betrekkingen met andere belangrijke partijen op het gebied van centrale-banksamenwerking, zowel op mondiaal niveau – de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) – als met regionale organisaties, zoals het Arabisch Monetair Fonds (AMF), de Association of African Central Banks (AACB), het centrum voor Latijns-Amerikaanse monetaire studies (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos – CEMLA), het onderzoeks- en opleidingscentrum van de South-East Asian Central Banks (SEACEN) en de Gulf Monetary Council (GMC).

centrale banken van (mogelijke) kandidaat-lidstaten van de EU

De ECB ondersteunt de institutionele opbouw en best practices bij de centrale banken van landen met perspectief op EU-toetreding. De ECB helpt deze instellingen met hun voorbereidingen op de toetreding tot het ESCB (een vereiste wanneer deze landen eenmaal lid van de EU zijn geworden).

De internationale samenwerking tussen centrale banken is een belangrijk instrument om de institutionele capaciteit van centrale banken te versterken en zo naleving van internationale en EU-normen voor centrale banken te waarborgen.

Daarnaast gaat de ECB in op ad-hocverzoeken om internationale samenwerking van centrale banken uit de hele wereld.

De internationale samenwerking met centrale banken bestaat uit de uitwisseling van expertise, het delen van best practices en capaciteitsopbouw. Hieronder valt een breed scala aan activiteiten, zoals workshops en seminars, detachering van medewerkers, bezoeken door experts en opleidingsprogramma's.

Deze samenwerking beoogt de betrekkingen met centrale banken buiten de EU te versterken en good practices op het werkterrein van centrale banken te stimuleren, en zo wereldwijd prijsstabiliteit en financiële stabiliteit te bevorderen. Als onderdeel van de samenwerking kan de ECB haar beleid bovendien in een internationale context toelichten.

Binnen het ESCB coördineert de werkgroep voor samenwerking tussen centrale banken de activiteiten op het terrein van internationale samenwerking. Deze werkgroep bestaat uit deskundigen van de ECB en de nationale centrale banken en opereert onder de auspiciën van het Comité voor internationale betrekkingen van het ESCB.

De werkgroep heeft in december 2017 een document met best practices gepubliceerd. Dit bevat de motivering en beginselen voor de internationale samenwerkingsactiviteiten van het ESCB, evenals voorbeelden van hoe deze eruit zien.

  • Internationale samenwerking van centrale banken: best practices binnen het ESCB

In februari 2020 heeft de werkgroep nader inzicht gegeven in de benaderingen voor het evalueren van internationale samenwerkingsactiviteiten. Dit inzicht vloeit voort uit ESCB-brede discussies van medewerkers die zich met dit onderwerp bezighouden.

  • Benaderingen voor de evaluatie van de internationale samenwerkingsactiviteiten van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB)

Alle pagina's in dit deel