Juridisch kader

Hier vindt u

Alle rechtshandelingen van het ESCB/de ECB, zoals in het “Publicatieblad van de Europese Unie”(PB) gepubliceerd, naar thema en datum.

Kies bovenaan het scherm de taal van uw voorkeur.

Volledige context: alle rechtshandelingen worden met rectificaties, ingetrokken wetgeving, verband houdende ECB handelingen, verband houdende communautaire wetgeving en andere verband houdende informatie, zoals persberichten weergegeven.