Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Juridisch kader

Als EU-instelling werkt de Europese Centrale Bank (ECB) op basis van duidelijk omschreven regels die deel uitmaken van het primaire en secundaire Unierecht. De doelstellingen en taken van de ECB worden uiteengezet in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank.

De ECB kan rechtshandelingen vaststellen ten behoeve van de uitvoering van haar taken op de terreinen waarop ze bevoegd is, en in het kader van haar adviesfunctie verstrekt en publiceert ze ook adviezen over wetgevingsvoorstellen.

Juridisch kader van de ECB op EUR-Lex

Alle rechtshandelingen van de ECB zijn in alle desbetreffende EU-talen beschikbaar. Ze zijn te raadplegen op EUR-Lex, het officiële online portaal dat toegang tot de juridische documenten van de EU geeft.

De ECB op EUR-Lex

Wat is er te vinden in het ECB-gedeelte van de EUR-Lex-website?

Alle rechtshandelingen van de ECB staan op EUR-Lex. Dat wil zeggen alle rechtshandelingen die in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn verschenen, maar ook rechtshandelingen die eerder alleen op de website van de ECB zijn gepubliceerd, waaronder:

 • verordeningen
 • besluiten
 • richtsnoeren
 • aanbevelingen
 • adviezen aan nationale en EU-instellingen en brieven in verband met de adviesfunctie van de ECB
 • memoranda van overeenstemming
 • overeenkomsten

Onder de beschikbare rechtshandelingen bevinden zich ook de wijzigingen, rectificaties en de geconsolideerde versies. Naast de rechtshandelingen is ook alle voor de ECB relevante jurisprudentie er te vinden.

Zoeken op EUR-Lex

Vanuit de ECB-pagina op EUR-Lex kunt u de rechtshandelingen van de ECB doorzoeken op de volgende onderwerpen:

 • Juridisch kader van het ESCB
 • Institutionele bepalingen betreffende de ECB
 • Monetair beleid en transacties
 • Betalings- en vereveningssystemen
 • Bankbiljetten en muntstukken, betaalmiddelen en valuta-aangelegenheden
 • Deviezen en deviezenreserves
 • Statistieken
 • Stabiliteit van financiële markten
 • Bankentoezicht

Er is ook een uitgebreide zoekfunctie, waarmee u naar rechtshandelingen of rechtszaken kunt zoeken op sleutelwoorden, documentnummer, jaar of op andere criteria.

De pas verschenen rechtshandelingen staan bij elkaar in een overzicht. Er is ook een op datum gerangschikte lijst van alle rechtshandelingen beschikbaar.

Er zijn interactieve infographics met statistieken over het aantal rechtshandelingen van de ECB, waarmee u tevens op eenvoudige wijze de handelingen kunt benaderen op grond van soort handeling, onderwerp of tijdsperiode.

Vermeldingen in EUR-Lex

Bij de vermeldingen in EUR-Lex staan links naar de beschikbare taalversies van het document in html- en pdf-formaat, naar de bekendmaking van de rechtshandeling in het Publicatieblad van de Europese Unie en naar alle beschikbare geconsolideerde versies. Een tekst kan in maximaal drie talen tegelijk getoond worden.

Veelgestelde vragen over het gebruik van EUR-Lex

In de veelgestelde vragen vindt u informatie die u kan helpen het ECB-gedeelte op EUR-Lex te doorzoeken.

Veelgestelde vragen

Andere juridische bronnen

Alle pagina's in dit deel