Menu

Juridisch kader

Als EU-instelling werkt de Europese Centrale Bank (ECB) op basis van duidelijk omschreven regels die deel uitmaken van het primaire en secundaire Unierecht. De doelstellingen en taken van de ECB worden uiteengezet in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale bank.

Bij de uitvoering van die taken kan de ECB rechtshandelingen op haar eigen bevoegdheidsterreinen vaststellen. De ECB heeft bovendien een adviserende functie, waarbij ze adviezen uitbrengt over wetgevingsvoorstellen op haar bevoegdheidsterreinen.

EUR-Lex

Nu op EUR-Lex: juridisch kader van de ECB

Alle rechtshandelingen van de ECB zijn in alle desbetreffende EU-talen beschikbaar op EUR-Lex, het officiële online toegangsportaal tot het EU-recht dat de juridische documenten van de EU bevat.

Ga naar EUR-Lex