Menu

Právní rámec

Jako orgán Evropské unie působí Evropská centrální banka (ECB) podle jasně vymezených pravidel, která jsou uvedena v primární právu a odvozených právních předpisech EU. Cíle a úkoly ECB jsou stanoveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

Při plnění svých úkolů může ECB přijímat právní akty v oblasti své působnosti. Ve své poradní funkci poskytuje ECB také stanoviska k navrhovaným právním předpisům v oblasti své působnosti.

EUR-Lex

Nyní v EUR-Lex: Právní rámec ECB

Veškeré právní akty ECB jsou k dispozici ve všech příslušných úředních jazycích EU a jsou dostupné v systému EUR-Lex, online vstupní bráně k právním předpisům EU, který zajišťuje oficiální přístup k právním dokumentům EU.

Jít na EUR-Lex