Právní rámec

Obsah

Všechny právní akty ESCB/ECB tak, jak byly zveřejněny v „Úředním věstníku Evropské unie“ (Úř. věst.), uspořádané podle tématu a chronologicky.

Vícejazyčně: dostupné ve 22 jazycích. V horní části obrazovky zvolte preferovaný jazyk.

Plný kontext: u každého právního aktu jsou uvedeny opravy, zrušené právní předpisy, související akty ECB, související přijaté právní akty Společenství a další související informace, jako jsou například tiskové zprávy.