Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Právní rámec

Jako orgán Evropské unie působí Evropská centrální banka (ECB) podle jasně vymezených pravidel, která jsou uvedena v primárním právu a odvozených právních předpisech Evropské unie. Cíle a úkoly ECB jsou stanoveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

Při plnění úkolů spadajících do oblasti její působnosti může ECB přijímat právní akty a v rámci své poradní funkce také poskytuje a zveřejňuje stanoviska k navrhovaným právním předpisům.

Právní rámec ECB v portálu EUR-Lex

Veškeré právní akty ECB jsou k dispozici ve všech příslušných úředních jazycích EU a jsou dostupné v portálu EUR-Lex, který slouží jako online vstupní brána k právu EU a zprostředkovává oficiální přístup k právním dokumentům EU.

Sekce ECB v portálu EUR-Lex

Co je k dispozici v sekci ECB v portálu EUR-Lex?

V portálu EUR-Lex naleznete veškeré právní akty ECB. Patří sem veškeré právní akty zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (Úř. věst.) i právní akty dříve zveřejněné pouze na internetových stránkách ECB, kam spadají:

 • Nařízení
 • Rozhodnutí
 • Obecné zásady
 • Doporučení
 • Stanoviska na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni a dopisy související s poradní funkcí ECB
 • Memoranda o porozumění
 • Dohody

Dostupné právní akty zahrnují také změny, opravy a konsolidovaná znění. Kromě právních aktů zde naleznete rovněž veškerou judikaturu relevantní pro ECB.

Hledání v portálu EUR-Lex

Ze sekce ECB v portálu EUR-Lex si můžete procházet právní akty ECB podle těchto témat:

 • Právní rámec ESCB
 • Institucionální ustanovení ECB
 • Měnová politika a operace
 • Platební a vypořádací systémy
 • Bankovky a mince, platební prostředky a měnové záležitosti
 • Devizy a devizové rezervy
 • Statistika
 • Stabilita finančních trhů
 • Bankovní dohled

Můžete využít také různé vyhledávací funkce a vyhledávat právní akty nebo věci projednávané u soudu podle klíčového slova, čísla dokumentu, roku nebo dalších kritérií.

Nově zveřejněné právní akty jsou zobrazeny v přehledovém okně. K dispozici je i úplný seznam právních aktů seřazených podle data.

Pokud vás zajímají statistické údaje o počtu právních aktů ECB nebo hledáte snadný přístup k aktům uspořádaným podle typu nebo chronologicky, můžete použít interaktivní infografiku.

Položky v portálu EUR-Lex

Položky v portálu EUR-Lex obsahují odkazy na různé jazykové verze dostupné ve formátu HTML a PDF a zveřejnění aktu v Úředním věstníku Evropské unie i odkazy na všechna dostupná konsolidovaná znění. Text si můžete zobrazit až ve třech jazycích současně.

Nejčastější dotazy týkající se používání portálu EUR-Lex

Tyto nejčastější dotazy obsahují podrobnější informace, jež vám pomohou se lépe zorientovat v sekci ECB na stránkách EUR-Lex.

Nejčastější dotazy

Další zdroje týkající se práva

Všechny stránky v této části