Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Õigusraamistik

Euroopa Keskpank (EKP) kui ELi institutsioon tegutseb Euroopa Liidu esmastes ja teisestes õigusaktides selgelt kindlaks määratud eeskirjade kohaselt. EKP eesmärgid ja ülesanded on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas.

Täites oma pädevusalasse kuuluvaid ülesandeid, võib EKP vastu võtta õigusakte ning samuti esitada ja avaldada oma nõuandva funktsiooni raames arvamusi kavandatud õigusaktide kohta.

EKP õigusraamistik EUR-Lexis

Kõik EKP õigusaktid on kõigis asjakohastes ELi ametlikes keeltes kättesaadavad EUR-Lexi veebilehel, mis annab ametliku juurdepääsu ELi õigusdokumentidele.

EKP jaotis EUR-Lexis

Millised õigusaktid on avaldatud EUR-Lexis EKP jaotises?

EUR-Lexis on kättesaadavad kõik EKP õigusaktid. See hõlmab nii kõiki Euroopa Liidu Teatajas (ELT) avaldatud õigusakte kui ka varem ainult EKP veebilehel avaldatud õigusakte, sealhulgas:

 • määrused,
 • otsused,
 • suunised,
 • soovitused,
 • ELi ja liikmesriikide arvamused ja kirjad seoses EKP nõuandva funktsiooniga,
 • vastastikuse mõistmise memorandumid,
 • lepingud.

Samuti on kättesaadavad õigusaktide muudatused, parandused ja konsolideeritud versioonid. Peale õigusaktide on võimalik leida ka EKP seisukohast olulisi kohtulahendeid.

EUR-Lexi veebilehel navigeerimine

EUR-Lexi veebilehe EKP jaotises saab sirvida EKP õigusakte järgmiste teemade järgi:

 • EKPSi õigusraamistik
 • EKP institutsioonilised sätted
 • rahapoliitika ja rahapoliitika operatsioonid
 • makse- ja arveldussüsteemid
 • pangatähed ja mündid, maksevahendid ja vääringuga seotud teemad
 • välisvaluuta ja välisvaluutareservid
 • statistika
 • finantsturu stabiilsus
 • pangandusjärelevalve

Kasutada saab ka erinevaid otsingufunktsioone, et leida õigusakte või kohtulahendeid märksõna, dokumendi numbri, aasta või mõne muu kriteeriumi alusel.

Ülevaateaknas kuvatakse hiljuti avaldatud õigusaktid. Samuti on kättesaadav kuupäevade järgi sorditud õigusaktide täielik loetelu.

Interaktiivsed joonised pakuvad statistilisi andmeid EKP õigusaktide kohta ning hõlpsat juurdepääsu õigusaktide liigi, teema või aja järgi.

EUR-Lexi kirjed

EUR-Lexi kirjetes on kättesaadavad lingid eri keeleversioonidele HTML- ja PDF-vormingus ning Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktidele ja kõikidele olemasolevatele konsolideeritud versioonidele. Valitud teksti saab kuvada korraga kuni kolmes keeles.

Korduma kippuvad küsimused EUR-Lexi kasutamise kohta

Vastused sisaldavad täpsemaid juhiseid EKP dokumentide leidmiseks EUR-Lexi veebilehel.

Korduma kippuvad küsimused

Muud õiguslikud dokumendid

Kõik selle jaotise teemad