Õigusraamistik

Siit leiate

Kõik Euroopa Keskpankade Süsteemi/Euroopa Keskpanga õigusaktid, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT) teema ja kuupäeva järgi.

Keeled: tekstid 22 keeles. Vali eelistatud keel ekraani ülaosas.

Taustdokumendid: kõik õigusaktid on esitatud koos paranduste, tühistatud redaktsioonide, seonduvate EKP õigusaktide, seonduvate ühenduse õigusaktide ning muu seonduva teabega, näiteks pressiteated.