Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi missioon

Eurosüsteem – Euroopa Keskpank ja euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpangad – teostab euroala rahapoliitikat. Meie tegevuse esmane eesmärk on säilitada üldsuse huvides hinnastabiilsus. Juhtiva finantsorganina on meie ülesanne kaitsta finantsstabiilsust ja edendada Euroopas finantslõimumist.

Nende sihtide saavutamisel peame kõige tähtsamaks usaldusväärsust, usaldust, läbipaistvust ja aruandekohustust. Soovime, et meie suhtlus Euroopa kodanikega oleks tõhus. Meie koostöösuhted Euroopa ja liikmesriikide ametiasutustega peavad täielikult vastama asutamislepingu sätetele ning võtma asjakohasel viisil arvesse sõltumatuse põhimõtet.

Ühised sihid saavutame ühiste strateegiate ja ühise tegevuse kaudu, järgides detsentraliseerituse põhimõtet. Lähtume heast juhtimistavast ja täidame oma ülesandeid tõhusalt ning tulemuslikult ühistegevuse ja meeskonnatöö vaimus. Tuginedes erinevatele kogemustele ja kasutades oskusteabe vahetuse võimalusi, soovime tugevdada ühist identiteeti, väljendada end ühise sõnumi kaudu ja rakendada täielikult koosmõju eeliseid, tegutsedes raamistikus, kus kõigi eurosüsteemi liikmete ülesanded ja vastutus on selgelt määratletud.

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Euroopa Keskpank

EKP missioon

Õiguslik raamistik

Asutamisleping ja põhikiri

Kõik selle jaotise teemad