Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Sularahakäitlus

Europangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontroll ning pangatähtede taasringlus

Europangatähtede taasringlusse laskmine annab pankadele ja teistele sularahakäitlejatele võimaluse tagada sularahaga varustamine tulemuslikumal ja kulutõhusamal viisil. Pangatähtede terviklikkuse tagamiseks võttis Euroopa Keskpank (EKP) vastu otsuse EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta.

Otsus EKP/2010/14 jõustus 1. jaanuaril 2011 ning see asendab dokumenti „Raamistik võltsingute tuvastamiseks ja euro pangatähtede sortimiseks ringluskõlblikkuse alusel krediidiasutuste ja sularahakäitlejate poolt”. Otsust muudeti 7. septembri 2012. aasta otsusega EKP/2012/19, millega laiendati selle ulatust teise seeria europangatähtedele, et hõlmata ka uute pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringlust. Ühtlasi täpsustati mõningaid nõudeid. Otsust EKP/2010/14 on muudetud ka 5. detsembri 2019. aasta otsusega EKP/2019/39, et võimaldada selliste europangatähtede uuestitöötlemist, mis ei ole selgelt autenditud, ning võtta kasutusele uus pangatähtede käitluse seadmete kategooria.
Lisateave

Pangatähtede ehtsust kontrollivad seadmed

EKP avaldab teavet katsetatud seadmete kohta, et aidata pangatähtede kasutajatel valida neile sobivaim seade.
Lisateave

Seadmete omanikud ja käitajad peaksid seadistama seadmed teise seeria euro pangatähtede tarbeks aegsasti enne pangatähtede ringlusse laskmist ja tegema vajaduse korral koostööd seadmete tarnijatega. Pangatähtede ehtsust kontrollivate seadmete hankimisel peaksid hankijad veenduma, et seadmeid on võimalik hõlpsasti seadistada kontrollima kõiki teise seeria pangatähti.

Kõik selle jaotise teemad