Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Digitaalne euro ja isikuandmete kaitse

Digieuro puhul kohaldatakse rangeid privaatsus- ja kaasamisstandardeid, mis pakuvad kasutajate isikuandmete ja õiguste kaitset digiajastul.

Digieuro: eesmärgiks privaatsus

Selleks et tagada isikuandmete kaitse, kavandame digieuro nii, et see pakuks muude elektrooniliste maksevahenditega võrreldes suurimat võimalikku privaatsust.

Alates digieuro projekti käivitamisest oleme keskendunud kasutajaandmete puutumatuse tagamisele. Selleks on vaja tehnoloogilisi uuendusi, tugevat õigusraamistikku ja rangeid vastavusmenetlusi. 

Digieuromaksed: kas minu andmed on kaitstud?

Digieuro kasutamine võrguväliselt: sularaha kasutamisega võrreldav privaatsus

Võrguväliste maksete puhul oleksid tehinguandmed kättesaadavad ainult maksjale ja makse saajale. Võrguväline funktsioon koondaks endas digimaksete mugavuse ja sularaha kasutamisega võrreldava privaatsustaseme ilma, et selleks oleks vaja internetiühendust.

Me ei identifitseeri makse tegijaid ega tehtavaid makseid.

Finantstehingutega seotud andmete privaatsus oleks tagatud isegi internetimaksete puhul. Eurosüsteemil ei ole võimalik omavahel seostada maksjat ja maksetehingut. Digieuro oleks avalik hüve ja inimeste isikuandmeid ei kasutataks kommertseesmärkidel.

Kellel on juurdepääs isikuandmetele?

Nagu ka muude digitaalsete maksemeetodite puhul, oleks vahendajatel (nt pangad) juurdepääs ainult neile isikuandmetele, mis on vajalikud ELi õigusnõuete (nagu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevad määrused) täitmiseks. Selleks et kasutada isikuandmeid kommertseesmärkidel, peab neil olema isiku selgesõnaline nõusolek.

Kuidas tagatakse digieuro kasutajate isikuandmete kaitse?

Tipptasemel privaatsusmeetmed

Meile kättesaadavad andmed pseudonüümitakse. See tähendab, et me ei näe isikuandmeid, mis võimaldaksid kasutajat identifitseerida. Samal ajal on pankadel juurdepääs minimaalsetele andmetele, mis on vajalikud ELi õigusnormide täitmiseks. Soovime kasutada privaatsust suurendavaid uusimaid tehnoloogiaid ja hindame jätkuvalt uusi meetmeid, mis võiksid olla rakendatavad ja tõhusad.

Ranged eeskirjad ja järelevalve

Meie üle teeksid järelevalvet sõltumatud andmekaitseasutused, et tagada vastavus ELi andmekaitseseadusele ehk rangeimatele isikuandmete kaitse ja turvalisusnõuetele. 

Õigusraamistik

Digieuro ei ole ainuüksi eurosüsteemi algatus, vaid kogu Euroopa ühisprojekt. Seda reguleeriksid ELi määrused, mis võtaksid samavõrra arvesse nii privaatsust kui ka turvalisust. Selline lähenemisviis tagab kindla kaitse ebaseadusliku tegevuse vastu ja iga kasutaja privaatsuse.  

VAATA LISAKS

Digitaalset eurot tutvustavad väljaanded

Lähemalt teema kohta

Loe värskeimat blogiartiklit

Ühisvääringuga seotud teemad

Digieuro ülevaade

Kõik selle jaotise teemad