Kahjustatud pangatähed

Selleks et tagada europangatähtede usaldusväärsus, peab nende kvaliteet olema laitmatu. Seetõttu kontrollivad riikide keskpangad enne europangatähtede taasringlusse laskmist, kas rahatähed on ehtsad ja pole kahjustatud või määrdunud.

Riikide keskpankadel on pangatähtede kontrollimiseks täisautomaatsed pangatähtede käitluse seadmed. Sellised seadmed sordivad pangatähti, et tagada nende kõrge kvaliteet. 2010. aastal tunnistasid keskpangad ringluskõlbmatuks ja vahetasid välja umbes 5,8 miljardit pangatähte. Määrdunud või kahjustatud pangatähed hävitatakse.

Euroala liikmesriikide keskpangad vahetavad välja kahjustatud või rikutud (nt osaliselt põlenud, katkilõigatud või lagunenud) europangatähed, mis vastavad teatavatele kriteeriumidele. Näiteks kui pangatähest on alles rohkem kui pool või on võimalik tõendada, et üle poole pangatähest on hävinenud, asendab riigi keskpank kahjustatud pangatähe uuega. Tahtlikult rikutud või kahjustatud pangatähti välja ei vahetata.

Väljavahetamine toimub põhimõtteliselt tasuta. Tasu eest vahetatakse pangatähti, mis on tahtmatult saanud kahjustada vargusevastaste vahendite tõttu.

Vt lähemalt:

Eesti Panga postiaadress on kättesaadav siin.