Menu

Kahjustatud pangatähed

Selleks et tagada europangatähtede usaldusväärsus, peab nende kvaliteet olema laitmatu. Seetõttu kontrollivad riikide keskpangad enne europangatähtede taasringlusse laskmist, kas rahatähed on ehtsad ja pole kahjustatud või määrdunud.

Riikide keskpangad kasutavad pangatähtede kontrollimiseks ja sortimiseks täisautomaatseid pangatähtede käitluse seadmeid, et tagada nende kõrge kvaliteet. 2019. aastal tunnistasid keskpangad ringluskõlbmatuks ja vahetasid välja umbes 5,1 miljardit pangatähte. Määrdunud või kahjustatud pangatähed hävitatakse.

Euroala liikmesriikide keskpangad vahetavad välja kahjustatud või rikutud (nt osaliselt põlenud, katkilõigatud või lagunenud) europangatähed, mis vastavad teatavatele kriteeriumidele. Näiteks kui pangatähest on alles rohkem kui pool või on võimalik tõendada, et üle poole pangatähest on hävinenud, asendab riigi keskpank kahjustatud pangatähe uuega. Tahtlikult rikutud või kahjustatud pangatähti välja ei vahetata.

Väljavahetamine toimub põhimõtteliselt tasuta. Tasu nõutakse selliste pangatähtede väljavahetamise eest, mida on kogemata kahjustatud vargusevastaste seadmetega.

Vt lähemalt:

  1. EKP 19. aprilli 2013. aasta otsus euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2013/10), ELT L 118, 30.4.2013, lk 37.
  2. EKP 4. aprilli 2019. aasta otsus (EL) 2019/669, millega muudetakse otsust EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2019/9), ELT L 113, 29.4.2019, lk 6
    1. Otsus EKP/2013/10 Euroopa Liidu Ametlike Väljaannete Talituse koostatud mitteametlik konsolideeritud tekst, 19/05/2019
  3. EKP 19. aprilli 2013. aasta suunis, millega muudetakse suunist EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2013/11), ELT L 118, 30.4.2013, lk 43

Eesti Panga postiaadress on kättesaadav panga kodulehel.