European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Повредени банкноти

За да имат хората доверие в евробанкнотите, те трябва да са истински и висококачествени на вид и допир. Ето защо националните централни банки проверяват всички евробанкноти, за да се уверят, че те са истински и не са повредени или замърсени, преди да ги върнат в обращение.

НЦБ разполагат с напълно автоматизирани машини за обработка на банкноти. С тях те проверяват и сортират банкнотите, които получават, с цел да се поддържат високи стандарти за качество. През 2019 г. НЦБ окачествиха около 5,1 млрд. банкноти като негодни за наличнопарично обращение и ги замениха. Замърсените или повредени банкноти се унищожават.

Повредените или с нарушена цялост евробанкноти (напр. частично обгорени, скъсани или банкноти на части), които отговарят на определени изисквания, се заменят от националните централни банки от еврозоната. Така например, националните централни банки ще заменят повредена евробанкнота, ако представите по-голяма от половината от размера ѝ част, или ако можете да докажете, че липсващата (по-голяма) част от банкнотата е унищожена. Умишлено повредените или с нарушена цялост евробанкноти не се заменят.

По принцип замяната е безплатна. Заплаща се такса за евробанкноти, случайно повредени от устройства против кражба.

Пощенския адрес на Вашата национална централна банка можете да намерите на нейния уебсайт.

Всички страници в този раздел