Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Повредени и изцапани с мастило банкноти

Повредени банкноти

Националните централни банки от еврозоната полагат усилия да се уверят, че всички евробанкноти са истински и не са повредени или изцапани, преди да ги върнат в обращение. Те използват напълно автоматизирани машини за проверка и сортиране на получените от тях банкноти, за да поддържат високи стандарти за качество. Замърсените или повредени банкноти се унищожават.

Възможно ли е моите банкноти да бъдат заменени или стойността им да бъде възстановена?

Националните централни банки от еврозоната заменят всички случайно повредени, скъсани или с нарушена цялост евробанкноти, стига да са изпълнени редица критерии. Ако разполагате с над половината от повредена евробанкнота или ако можете да докажете, че липсващата ѝ част е била унищожена, националната централна банка може да я замени с друга банкнота. Умишлено повредените или с нарушена цялост евробанкноти не се заменят.

По принцип замяната е безплатна. За повече информация можете да се свържете със своята национална централна банка.

Изцапани с мастило банкноти

Попадала ли Ви е някога банкнота, покрита с мастило?

Ако някой се опита да Ви даде банкнота, по която има мастило, не я приемайте – тя вероятно е открадната. Някои изцапани с мастило банкноти са били повредени от средства против кражба вследствие на престъпление. Мастилото е от интелигентни системи за неутрализиране на банкноти, които се задействат, когато престъпниците отворят защитен контейнер за пари в брой като например банкомат или сейф в бронирана кола. Тези системи за предотвратяване на кражба правят банкнотите неизползваеми и лишени от стойност и по този начин намаляват риска търговци на дребно, банки и други професионално боравещи с пари в брой да станат жертва на престъпление.


Макар че мастилото е един от най-често използваните методи за превръщане на откраднатите банкноти в неупотребяеми, прилагат се и други средства за защита на парите в брой, например лепило. То слепва банкнотите в касетата на банкомата в плътен блок. Ако се опитате да отделите банкноти от него, те се накъсват.


Как да разпознаете изцапани с мастило откраднати банкноти

Когато банкнота бъде изцапана от средство против кражба, мастилото се пропива в нея. Най-често използваните защитни мастила са в цветове като ярко виолетово, зелено, синьо, червено или черно. Мастилото обикновено се стича от краищата към средата на банкнотата и има отличителен рисунък. Понякога химикалите, които престъпниците използват за премахването му, могат да причинят избледняване. В резултат на това може да се променят и оригиналните цветове на банкнотите, а някои защитни елементи може да се повредят или дори да изчезнат.

Всички ли изцапани с мастило банкноти са крадени?

Не. Ако по банкнотата се виждат съвсем леки петна или само няколко малки изцапани места и ръбовете са непокътнати, най-вероятно петната са се получили случайно. Възможно е да са причинени например от протекла химикалка, а не от средство против кражба. Малко вероятно е подобни банкноти да са откраднати и можете да ги приемете.


А ако някой ми даде изцапана с мастило банкнота, на която петната очевидно са причинени от средство против кражба?

  • Не я приемайте, поискайте друга. Не можете да сте сигурни дали лицето, което Ви предлага банкнотата, е нейният законен собственик.
  • Не приемайте избелени или избледнели банкноти, тъй като престъпниците най-често се опитват да премахнат петната от мастило от средство против кражба, като перат или избелват банкнотите.

  • Ако сте приели изцапана с мастило банкнота, трябва да я отнесете в банката си или в националната централна банка и да обясните как е попаднала у Вас. Националната централна банка ще провери дали мастилените петна са от средство против кражба и е възможно да се обади на полицията, която може да използва банкнотата като доказателство в разследването си.

  • Възможно е да нямате право да Ви бъде възстановена нейната стойност, ако разследването покаже, че петната от мастило са от средство против кражба. Националните централни банки могат да обменят евробанкноти, изцапани от средства против кражба, само по заявка на първоначалния собственик на банкнотите, станал жертва на престъпното деяние, при което банкнотите са изцапани с мастило.

  • Ако разследването потвърди, че мастилените петна не са от средство против кражба и банкнотата е изцапана случайно, ще получите нова банкнота или стойността ѝ ще бъде преведена на банковата Ви сметка.

Имате още въпроси? Можете да намерите отговори на Вашите въпроси, свързани със замяната на повредени евробанкноти, в член 3 от Решение на Европейската централна банка.

Всички страници в този раздел