Menu

Германия

Няма определен краен срок за обмяна на германски марки за евробанкноти.

1 EUR = 1,95583 DEM (германски марки)

Банкнота от 5 германски марки ― лицева страна Банкнота от 5 германски марки ― обратна страна

Банкнота от 5 германски марки
Номинална стойност: 5 DEM
Изображение: Бетина фон Арним

Банкнота от 10 германски марки ― лицева страна Банкнота от 10 германски марки ― обратна страна

Банкнота от 10 германски марки
Номинална стойност: 10 DEM
Изображение: Карл Фридрих Гаус

Банкнота от 20 германски марки ― лицева страна Банкнота от 20 германски марки ― обратна страна

Банкнота от 20 германски марки
Номинална стойност: 20 DEM
Изображение: Анете фон Дросте-Хюлсхоф

Банкнота от 50 германски марки ― лицева страна Банкнота от 50 германски марки ― обратна страна

Банкнота от 50 германски марки, нова емисия
Номинална стойност: 50 DEM
Изображение: Балтазар Нойман

Банкнота от 100 германски марки ― лицева страна Банкнота от 100 германски марки ― обратна страна

Банкнота от 100 германски марки, нова емисия
Номинална стойност: 100 DEM
Изображение: Клара Шуман

Банкнота от 200 германски марки ― лицева страна Банкнота от 200 германски марки ― обратна страна

Банкнота от 200 германски марки, нова емисия
Номинална стойност: 200 DEM
Изображение: Паул Ерлих

Банкнота от 500 германски марки ― лицева страна Банкнота от 500 германски марки ― обратна страна

Банкнота от 500 германски марки
Номинална стойност: 500 DEM
Изображение: Мария Сибила Мериан

Банкнота от 1 000 германски марки ― лицева страна Банкнота от 1 000 германски марки ― обратна страна

Банкнота от 1 000 германски марки
Номинална стойност: 1 000 DEM
Изображение: Якоб и Вилхелм Грим

Банкнота от 50 германски марки ― лицева страна Банкнота от 50 германски марки ― обратна страна

Банкнота от 50 германски марки, стара емисия
Номинална стойност: 50 DEM
Изображение: Балтазар Нойман

Банкнота от 100 германски марки ― лицева страна Банкнота от 100 германски марки ― обратна страна

Банкнота от 100 германски марки, стара емисия
Номинална стойност: 100 DEM
Изображение: Клара Шуман

Банкнота от 200 германски марки ― лицева страна Банкнота от 200 германски марки ― обратна страна

Банкнота от 200 германски марки, стара емисия
Номинална стойност: 200 DEM
Изображение: Паул Ерлих