Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Организация

ЕЦБ е официална институция на ЕС, ядро на Евросистемата и на единния надзорен механизъм.

Над 5000 служители и стажанти от цяла Европа работят в ЕЦБ във Франкфурт на Майн, Германия. Те изпълняват широк спектър от задачи в тясно сътрудничество с националните централни банки в рамките на Евросистемата, а в областта на банковия надзор – с националните надзорни органи в рамките на единния надзорен механизъм.

Кой кой е?

Председател на ЕЦБ е Кристин Лагард, а заместник-председател е Луис де Гиндос. Главният орган за вземане на решения е Управителният съвет, който се състои от шестимата членове на Изпълнителния съвет и управителите на централните банки на държавите от еврозоната.

Вземане на решения Организационна схема на ЕЦБ

Права на глас в Управителния съвет

Управителите на националните централни банки се редуват при упражняване на правото си на глас в Управителния съвет. Научете повече за това как се вземат решенията и защо е въведена ротация на упражняване на правото на глас.

Обяснителна статия: За ротацията на правата на глас График на ротацията на правата на глас

Всички страници в този раздел