Menu

Словения (от 1 януари 2007 г.)

Етапи на преминаването към евро

Централна банка на Словения (Banka Slovenije)

На 11 юли 2006 г. Съветът на Европейския съюз одобри кандидатурата на Словения за присъединяване към еврозоната през 2007 г. От десетте страни, присъединили се към Европейския съюз на 1 май 2004 г., Словения първа прие еврото.

На 1 януари 2007 г. еврото стана законно платежно средство в Словения, като замени словенския толар (SIT) при необратимо фиксиран обменен курс от 1 € = 239,640 SIT . Следователно беше необходимо да се осигури достатъчно количество евробанкноти и монети преди тази дата. За тази цел след 25 септември 2006 г. банките получиха 250 млн. евро монети на стойност 84 млн. EUR и след 29 ноември 2006 г. – 41,5 млн. евробанкноти на стойност 772 млн. EUR. Част от тази парична наличност беше предварително разпространена сред търговци на дребно и други дружества. Също така на 1 декември 2006 г. Централната банка на Словения (Banka Slovenije) посредством търговските банки започна продажба на стартови комплекти евро монети на професионално заети лица, които оперират с пари в брой, а на 15 декември 2006 г. – и на граждани. В Насоки ЕЦБ/2006/9 са посочени подробности относно предварителното разпространение на евробанкнотите и монетите.

Преминаването към евро се извърши плавно и бързо: до края на първия ден всички публично достъпни банкомати (АТМ-терминали) и ПОС-терминали бяха пренастроени, а общата стойност на евробанкнотите в обращение беше по-висока от тази на банкнотите словенски толари. Две седмици след въвеждането на евробанкнотите и монетите преминаването към евро в Словения приключи успешно в съответствие с предвидения план.

От 15 януари 2007 г. за плащания в Словения се използват единствено евробанкноти и монети. Централната банка на Словения (Banka Slovenije) ще обменя банкноти словенски толари за неограничен период от време, а монети – до 31 декември 2016 г.

Банкноти словенски толари, които могат да бъдат обменени

Основни дати накратко

1 декември 2006 г.
Продажба на стартови комплекти евро монети на лица, работещи с пари в брой
15 декември 2006 г.
Продажба на стартови комплекти евро монети на граждани
1 януари 2007 г.
Преобразуване на сметките и въвеждане на евробанкнотите и монетите
14 януари 2007 г.
Последен ден, в който банкнотите и монетите словенски толари бяха законно платежно средство
до 1 март 2007 г.
Безплатна обмяна на банкноти и монети словенски толари от кредитните институции
31 декември 2016 г.
Краен срок за обмяна на монети словенски толари от Централната банка на Словения (Banka Slovenije)
неограничено
Краен срок за обмяна на банкноти словенски толари от Централната банка на Словения (Banka Slovenije)