Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Словения (2007)

Етапи на преминаването към еврото

На 11 юли 2006 г. Съветът на Европейския съюз одобрява кандидатурата на Словения за присъединяване към еврозоната през 2007 г. Така Словения става първата от десетте държави, присъединили се към Европейския съюз на 1 май 2004 г., която приема еврото.

На 1 януари 2007 г. еврото става законното платежно средство в Словения, като замества словенския толар (SIT) при необратимо фиксиран обменен курс от 1 € = 239,640 SIT. Затова е необходимо да се осигури достатъчно количество евробанкноти и монети в Словения преди тази дата. За да могат да отговорят на това търсене, след 25 септември 2006 г. банките получават 250 млн. евромонети на стойност 84 млн. евро, а след 29 ноември 2006 г. – 41,5 млн. евробанкноти на стойност 772 млн. евро. Част от тази парична наличност е предварително разпространена сред търговци на дребно и други фирми. Освен това на 1 декември 2006 г. посредством търговските банки Banka Slovenije започва продажба на стартови комплекти евромонети на лицата, работещи с пари в брой, а на 15 декември 2006 г. – и на граждани. Подробности за предварителното разпространение на евробанкнотите и монетите са посочени в Насоки ЕЦБ/2006/9.

Преминаването към еврото протича гладко и бързо – до края на първия ден всички публично достъпни банкомати и ПОС терминали са пренастроени, а стойността на евробанкнотите в обращение е по-висока от тази на банкнотите словенски толари. Две седмици след въвеждането на евробанкнотите и монетите преминаването към еврото в Словения приключва успешно и по график.

От 15 януари 2007 г. за плащания в Словения се използват единствено евробанкноти и монети. Banka Slovenije ще обменя банкноти словенски толари за неограничен период от време, а монети – до 3 януари 2017 г.

Банкноти словенски толари, които могат да бъдат обменени
Основните дати на преминаването към еврото накратко
1 декември 2006 г.

Продажба на стартови комплекти евромонети на лица, работещи с пари в брой

15 декември 2006 г.

Продажба на стартови комплекти евромонети на граждани

1 януари 2007 г.

Преобразуване на сметките и въвеждане на евробанкнотите и монетите

14 януари 2007 г.

Последен ден, в който банкнотите и монетите словенски толари са законно платежно средство

До 1 март 2007 г.

Безплатна обмяна на банкноти и монети словенски толари от кредитните институции

3 януари 2017 г.

Краен срок за обмяна на монети словенски толари от Banka Slovenije

Без ограничение във времето

Краен срок за обмяна на банкноти словенски толари от Banka Slovenije

Всички страници в този раздел