Menu

Финландия

Крайният срок за обмяна на финландски марки за евробанкноти е 29 февруари 2012 г.

1 EUR = 5,94573 FIM (финландски марки)

Банкнота от 10 финландски марки – лицева страна Банкнота от 10 финландски марки – обратна страна

Банкнота от 10 финландски марки
Номинална стойност: 10 FIM
Изображение: Пааво Нурми

Банкнота от 20 финландски марки – лицева страна Банкнота от 20 финландски марки – обратна страна

Банкнота от 20 финландски марки, нова емисия
Номинална стойност: 20 FIM
Изображение: Вайно Линна

Банкнота от 50 финландски марки – лицева страна Банкнота от 50 финландски марки – обратна страна

Банкнота от 50 финландски марки, нова емисия
Номинална стойност: 50 FIM
Изображение: Алвар Аалто

Банкнота от 100 финландски марки – лицева страна Банкнота от 100 финландски марки – обратна страна

Банкнота от 100 финландски марки, нова емисия
Номинална стойност: 100 FIM
Изображение: Жан Сибелиус

Банкнота от 500 финландски марки – лицева страна Банкнота от 500 финландски марки – обратна страна

Банкнота от 500 финландски марки, нова емисия
Номинална стойност: 500 FIM
Изображение: Елиас Льонрот

Банкнота от 1 000 финландски марки – лицева страна Банкнота от 1 000 финландски марки – обратна страна

Банкнота от 1 000 финландски марки, нова емисия
Номинална стойност: 1 000 FIM
Изображение: Андерс Чудениус

Банкнота от 20 финландски марки – лицева страна Банкнота от 20 финландски марки – обратна страна

Банкнота от 20 финландски марки, стара емисия
Номинална стойност: 20 FIM
Изображение: Вайно Линна

Банкнота от 50 финландски марки – лицева страна Банкнота от 50 финландски марки – обратна страна

Банкнота от 50 финландски марки, стара емисия
Номинална стойност: 50 FIM
Изображение: Алвар Аалто

Банкнота от 100 финландски марки – лицева страна Банкнота от 100 финландски марки – обратна страна

Банкнота от 100 финландски марки, стара емисия
Номинална стойност: 100 FIM
Изображение: Жан Сибелиус

Банкнота от 500 финландски марки – лицева страна Банкнота от 500 финландски марки – обратна страна

Банкнота от 500 финландски марки, стара емисия
Номинална стойност: 500 FIM
Изображение: Елиас Льонрот

Банкнота от 1 000 финландски марки – лицева страна Банкнота от 1 000 финландски марки – обратна страна

Банкнота от 1 000 финландски марки, стара емисия
Номинална стойност: 1 000 FIM
Изображение: Андерс Чудениус