Menu

Естония

Няма определен краен срок за обмяна на естонски крони за евробанкноти.

1 € = 15,6466 EEK (естонски крони)

Банкнота от 1 крона – лицева страна Банкнота от 1 крона – обратна страна

Банкнота от 1 крона
Номинална стойност: 1 ЕЕК
Лицева страна: Кристиан Рауд
Обратна страна: Замъкът Тоомпеа в Талин

Банкнота от 2 крони – лицева страна Банкнота от 2 крони – обратна страна

Банкнота от 2 крони
Номинална стойност: 2 ЕЕК
Лицева страна: Карл Ернст фон Баер
Обратна страна: Университетът в Тарту

Банкнота от 5 крони – лицева страна Банкнота от 5 крони – обратна страна

Банкнота от 5 крони
Номинална стойност: 5 ЕЕК
Лицева страна: Паул Керес
Обратна страна: Крепостта Нарва, река Нарва и крепостта Ивангород

Банкнота от 10 крони – лицева страна Банкнота от 10 крони – обратна страна

Банкнота от 10 крони
Номинална стойност: 10 ЕЕК
Лицева страна: Якоб Хурт
Обратна страна: Дъбът Таме-Лаури в Урвасте, най-старият дъб в Естония

Банкнота от 25 крони – лицева страна Банкнота от 25 крони – обратна страна

Банкнота от 25 крони
Номинална стойност: 25 ЕЕК
Лицева страна: Антон Хансен-Тамсааре
Обратна страна: Варгамае, родното място на Антон Хансен-Тамсааре и музей в наши дни

Банкнота от 50 крони – лицева страна Банкнота от 50 крони – обратна страна

Банкнота от 50 крони
Номинална стойност: 50 ЕЕК
Лицева страна: Рудолф Тобиас
Обратна страна: Естонската национална опера в Талин

Банкнота от 100 крони – лицева страна Банкнота от 100 крони – обратна страна

Банкнота от 100 крони
Номинална стойност: 100 ЕЕК
Лицева страна: Лидия Койдула
Обратна страна: Варовиковата скала в северна Естония

Банкнота от 500 крони – лицева страна Банкнота от 500 крони – обратна страна

Банкнота от 500 крони
Номинална стойност: 500 ЕЕК
Лицева страна: Карл Роберт Якобсон
Обратна страна: Селска лястовица, националната птица на Естония, прелитаща над местност

Банкнота от 5 крони – лицева страна Банкнота от 5 крони – обратна страна

Банкнота от 5 крони (1991 г.)
Номинална стойност: 5 ЕЕК
Лицева страна: Паул Керес
Обратна страна: Крепостта Нарва, река Нарва и крепостта Ивангород

Банкнота от 10 крони – лицева страна Банкнота от 10 крони – обратна страна

Банкнота от 10 крони (1991 г.)
Номинална стойност: 10 ЕЕК
Лицева страна: Якоб Хурт
Обратна страна: Дъбът Таме-Лаури в Урвасте, най-старият дъб в Естония

Банкнота от 10 крони – лицева страна Банкнота от 10 крони – обратна страна

Банкнота от 10 крони (1994 г.)
Номинална стойност: 10 ЕЕК
Лицева страна: Якоб Хурт
Обратна страна: Дъбът Таме-Лаури в Урвасте, най-старият дъб в Естония

Банкнота от 25 крони – лицева страна Банкнота от 25 крони – обратна страна

Банкнота от 25 крони (1991 г.)
Номинална стойност: 25 ЕЕК
Лицева страна: Антон Хансен-Тамсааре
Обратна страна: Варгамае, родно място на Антон Хансен-Тамсааре и музей в наши дни

Банкнота от 25 крони – лицева страна Банкнота от 25 крони – обратна страна

Банкнота от 25 крони (2004 г.)
Номинална стойност: 25 ЕЕК
Лицева страна: Антон Хансен-Тамсааре
Обратна страна: Варгамае, родно място на Антон Хансен-Тамсааре и музей в наши дни

Банкнота от 100 крони – лицева страна Банкнота от 100 крони – обратна страна

Банкнота от 100 крони (1991 г.)
Номинална стойност: 100 ЕЕК
Лицева страна: Лидия Койдула
Обратна страна: Варовиковата скала в северна Естония

Банкнота от 100 крони – лицева страна Банкнота от 100 крони – обратна страна

Банкнота от 100 крони (1992 г.)
Номинална стойност: 100 ЕЕК
Лицева страна: Лидия Койдула
Обратна страна: Варовиковата скала в северна Естония

Банкнота от 100 крони – лицева страна Банкнота от 100 крони – обратна страна

Банкнота от 100 крони (1994 г.)
Номинална стойност: 100 ЕЕК
Лицева страна: Лидия Койдула
Обратна страна: Варовиковата скала в северна Естония

Банкнота от 100 крони – лицева страна Банкнота от 100 крони – обратна страна

Банкнота от 100 крони (1999 г.)
Номинална стойност: 100 ЕЕК
Лицева страна: Лидия Койдула
Обратна страна: Варовиковата скала в северна Естония

Банкнота от 500 крони – лицева страна Банкнота от 500 крони – обратна страна

Банкнота от 500 крони (1991 г.)
Номинална стойност: 500 ЕЕК
Лицева страна: Карл Роберт Якобсон
Обратна страна: Селска лястовица, националната птица на Естония, прелитаща над местност

Банкнота от 500 крони – лицева страна Банкнота от 500 крони – обратна страна

Банкнота от 500 крони (1994 г.)
Номинална стойност: 500 ЕЕК
Лицева страна: Карл Роберт Якобсон
Обратна страна: Селска лястовица, националната птица на Естония, прелитаща над местност

Банкнота от 500 крони – лицева страна Банкнота от 500 крони – обратна страна

Банкнота от 500 крони (1996 г.)
Номинална стойност: 500 ЕЕК
Лицева страна: Карл Роберт Якобсон
Обратна страна: Селска лястовица, националната птица на Естония, прелитаща над местност

Банкнота от 500 крони – лицева страна Банкнота от 500 крони – обратна страна

Банкнота от 500 крони (2000 г.)
Номинална стойност: 500 ЕЕК
Лицева страна: Карл Роберт Якобсон
Обратна страна: Селска лястовица, националната птица на Естония, прелитаща над местност