Menu

Люксембург

Няма определен краен срок за обмяна на люксембургски франкове за евробанкноти.

1 EUR = 40,3399 LUF (люксембургски франка)

Банкнота от 100 люксембургски франка – лицева страна Банкнота от 100 люксембургски франка – обратна страна

Банкнота от 100 люксембургски франка
Номинална стойност: 100 LUF
Изображение: Великият херцог Жан

Банкнота от 1 000 люксембургски франка – лицева страна Банкнота от 1 000 люксембургски франка – обратна страна

Банкнота от 1 000 люксембургски франка
Номинална стойност: 1 000 LUF
Изображение: Великият херцог Жан

Банкнота от 5 000 люксембургски франка – лицева страна Банкнота от 5 000 люксембургски франка – обратна страна

Банкнота от 5 000 люксембургски франка
Номинална стойност: 5 000 LUF
Изображение: Великият херцог Жан