Menu

Кипър

Крайният срок за обмяна на кипърски лири за евробанкноти е 31 декември 2017 г.

1 EUR = 0,585274 CYP (кипърски лири)

Банкнота от 1 кипърска лира ― лицева страна Банкнота от 1 кипърска лира ― обратна страна

Банкнота от 1 кипърска лира
Номинална стойност: 1 CYP
Изображение: кипърско момиче, облечено в национална носия

Банкнота от 5 кипърски лири ― лицева страна Банкнота от 5 кипърски лири ― обратна страна

Банкнота от 5 кипърски лири
Номинална стойност: 5 CYP
Изображение: изработена от варовик глава на млад мъж (5 век пр. н. е)

Банкнота от 10 кипърски лири ― лицева страна Банкнота от 10 кипърски лири ― обратна страна

Банкнота от 10 кипърски лири
Номинална стойност: 10 CYP
Изображение: мраморна глава на богинята на лова Артемида (Римска епоха)

Банкнота от 20 кипърски лири ― лицева страна Банкнота от 20 кипърски лири ― обратна страна

Банкнота от 20 кипърски лири
Номинална стойност: 20 CYP
Изображение: бюст на богинята Афродита (1 век пр. н.е.)

Емисия 1993 г.

Банкнота от 20 кипърски лири ― лицева страна Банкнота от 20 кипърски лири ― обратна страна

Банкнота от 20 кипърски лири
Номинална стойност: 20 CYP
Изображение: бюст на богинята Афродита (1 век пр. н.е.)

Емисия 1992 г.

Банкнота от 20 кипърски лири ― лицева страна Банкнота от 20 кипърски лири ― обратна страна

Банкнота от 20 кипърски лири
Номинална стойност: 20 CYP
Изображение: бюст на богинята Афродита (1 век пр. н.е.)

1983 series

Банкнота от 50 кипърски цента ― лицева страна Банкнота от 50 кипърски цента ― обратна страна

Банкнота от 50 цента
Номинална стойност: 0,50 CYP (1 CYP = 100 цента)
Изображение: кипърско момиче, облечено в национална носия

Емисия 1982 г.

Банкнота от 500 мила – лицева страна Банкнота от 500 мила – обратна страна

Банкнота от 500 мила
Номинална стойност: 0,50 CYP (1 CYP = 1000 мила)
Изображение: кипърско момиче, облечено в национална носия

Емисия 1979 г.

Банкнота от 1 кипърска лира ― лицева страна Банкнота от 1 кипърска лира ― обратна страна

Банкнота от 1 кипърска лира
Номинална стойност: 1 CYP
Изображение: фрагмент от мозайка, изобразяващ нимфа, от Дома на Дионис (3 в. пр. н.е.)

Банкнота от 5 кипърски лири ― лицева страна Банкнота от 5 кипърски лири ― обратна страна

Банкнота от 5 кипърски лири
Номинална стойност: 5 CYP
Изображение: глава от варовик от Елинистичната епоха (начало на 3 век пр. н.е.)

Емисия 1977 г.

Банкнота от 10 кипърски лири ― лицева страна Банкнота от 10 кипърски лири ― обратна страна

Банкнота от 10 кипърски лири
Номинална стойност: 10 CYP
Изображение: каменна глава на античен атлет