Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Елементи на дизайна

Архитектурни изображения

Дизайнът на серия „Европа“ се основава на темата „епохи и стилове“ на първата серия. Новите банкноти обаче са променени – с обновен изглед и редица нови и усъвършенствани защитни елементи, благодарение на които двете серии ще се разграничават лесно.

Работещият в Берлин независим дизайнер на банкноти Райнхолд Герщетер бе избран да обнови дизайна на банкнотите.

На лицевата страна на евробанкнотите от двете серии има изображения на прозорци и на врати. Те символизират европейския дух на отвореност и сътрудничество. Мостовете на обратната страна символизират комуникацията между европейските народи и между Европа и останалия свят.

Както и в първата серия, банкнотите от новата серия „Европа“ представят архитектурни стилове от различни периоди в историята на Европа, но на тях не са изобразени реално съществуващи паметници и мостове. Стиловете са следните:

 • 5 €: класическа архитектура
 • 10 €: романска архитектура
 • 20 €: готическа архитектура
 • 50 €: ренесансова архитектура
 • 100 €: барок и рококо
 • 200 €: архитектура от желязо и стъкло на ХIХ век

Карта на Европа

На обратната страна на банкнотите и от двете серии са изобразени географските граници на Европа. В серия „Европа“ картата на континента е преработена и включва Малта и Кипър. В малки карета в долната част на банкнотата са изобразени Канарските острови и някои отвъдморски територии на Франция, където също се използва еврото. Най-малките острови не са представени на банкнотите, защото високотиражният офсетов печат не позволява точното им възпроизвеждане.

Цветове

Всяка от банкнотите има отличителен цвят. Банкнотите от серия „Европа“ са в същите цветове като тези от първата серия, т.е. сив за 5 €, червен за 10 €, син за 20 €, оранжев за 50 €, зелен за 100 € и жълто-кафяв за 200 €.

Други елементи на дизайна включват:

 • названието на паричната единица – евро, изписано с латински (EURO) и гръцки (EYPΩ) букви на банкнотите от първата серия; на тези от серия „Европа“ то е изписано и на кирилица (ЕВРО) в резултат от присъединяването на България към ЕС;
 • инициалите на Европейската централна банка в девет езикови варианта за новите банкноти от 5 €, 10 € и 20 € и в десет езикови варианта за новите банкноти от 50 €, 100 € и 200 €, в които е взето предвид присъединяването на Хърватия към ЕС през 2013 г. Акронимите са подредени според протоколния ред на ЕС за държавите и официалните езици.
  • BCE (френски, италиански, португалски, румънски, испански)
  • ECB (чешки, датски, нидерландски, английски, латвийски, литовски, словашки, словенски, шведски)
  • ЕЦБ (български)
  • EZB (немски)
  • EKP (естонски, фински)
  • EKT (гръцки)
  • ESB (хърватски)
  • EKB (унгарски)
  • BĊE (малтийски)
  • EBC (полски)
 • символа ©, обозначаващ авторското право, както и
 • знамето на ЕС.

Както и при първата серия банкноти, на етапа на дизайна на серия „Европа“ за консултация бяха привлечени незрящи потребители. Това доведе до включването на специфични елементи в окончателния проект.

Подписи

Върху всяка банкнота има подпис на Вилем Ф. Дуйзенберг, Жан-Клод Трише, Марио Драги или Кристин Лагард – съответно първият, вторият, третият и четвъртият председател на Европейската централна банка. Всички тези банкноти са еднакво валидни.

Първа серия

Вилем Ф. Дуйзенберг
Жан-Клод Трише
Марио Драги

Серия „Европа“

Марио Драги
Кристин Лагард

Сериен номер на банкнотите от серия „Европа“

Серийният номер в тази серия се състои от два номера, отпечатани на обратната страна на банкнотата: хоризонтален номер, отпечатан в черно, и вертикален номер, отпечатан в различен цвят.

Хоризонталният номер е съставен от две букви и десет цифри. Първата буква обозначава печатницата – вижте списъка по-долу. Втората буква не означава нищо, тя просто дава възможност за по-голям брой серийни номера.

Печатници и букви

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (Мюнхен) X
Giesecke & Devrient GmbH (Лайпциг) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland T
Banca d’Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Не е възложена L
Не е възложена K
De La Rue Currency (Гейтсхед) J
De La Rue Currency (Лаутън) H
Не е възложена G
Oberthur Fiduciaire AD (София) F
Oberthur Fiduciaire SAS (Шантьопи) E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Не е възложена C
Не е възложена B
Не е възложена A

Кодове на държавите върху банкнотите от първата серия

Централната банка, която е поръчала отпечатването на банкнотата (и която не съвпада непременно с държавата, където е отпечатана), е обозначена с буква или код на държавата, които предхождат серийния номер, както е показано тук:

Специално тази банкнота, съдържаща буквата „S“, е отпечатана за Banca d'Italia. Кодовете на държавите са посочени по-долу.

Кодове на държавите

¹ Емитираните от Banque centrale du Luxembourg евробанкноти, които не са влезли в обращение, съдържат кодовете на централните банки на държавите, в които са произведени банкнотите за Люксембург.
Белгия Z
Германия X
Естония D
Ирландия T
Гърция Y
Испания V
Франция U
Италия S
Кипър G
Латвия C
Литва B
Люксембург ¹
Малта F
Нидерландия P
Австрия N
Португалия M
Словения H
Словакия E
Финландия L

Всички страници в този раздел