Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Парична политика

Ценовата стабилност е най-добрият начин, по който паричната политика може да допринесе за икономическия растеж

В ЕЦБ главната ни цел е да поддържаме цените стабилни. Ние служим на гражданите в еврозоната, като работим за запазването на стойността на еврото. В този раздел ще научите за нашата стратегия на паричната политика, за инструментите, които използваме, и за това как те намират отражение във Вашето ежедневие.

Решения по паричната политика

На всеки шест седмици ние вземаме решения по паричната политика – определяме какво трябва да се направи, за да се задържа инфлацията под, но близо до 2%. Веднага след приемането на решенията председателят и заместник-председателят ги обясняват подробно на пресконференция.

Пресконференции за паричната политика

Преглед на стратегията

През януари 2020 г. започнахме преглед на нашата стратегия на паричната политика, за да се уверим, че е целесъобразна, сега и занапред. Разглеждаме всеки неин аспект в рамките на мандата ни за ценова стабилност. Прегледът ще се основава на задълбочен анализ и непредубеден подход.

Преглед на стратегията на паричната политика

Нашата стратегия на паричната политика

Вижте защо се стремим към инфлация под, но близо до 2%. Научете повече за изследванията и анализите, които използваме, когато вземаме решения по паричната политика.

Повече информация

Защо е важна ценовата стабилност?

Ценовата стабилност е най-ценният принос на паричната политика за икономически растеж и създаване на работни места. Тя дава увереност, че утре парите Ви ще струват толкова, колкото днес. Стабилните цени помагат да решавате информирано за разходи, спестявания, заеми и инвестиции.

Още за ценовата стабилност

Инструменти и мерки по политиките

Паричната ни политика цели поддържане на ценова стабилност. Тя я осигурява и като влияе върху това колко Ви струва да вземете заем и колко лихва ще получите за спестяванията си. Вижте как действат нашите инструменти и мерки.

Повече информация за нашите инструменти

Парични операции

Освен че определяме основни лихвени проценти, ние извършваме операции на открития пазар. Тук можете да видите последните данни за тези операции.

Повече информация
ХРОНОЛОГИЯ
Хронология на мерките по политиката на ЕЦБ от 2008 г. насам
ПРОЗРАЧНОСТ

Научете повече за обосновката на решенията ни по паричната политика

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА ПО ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

Публикуваме съобщения за заседанията на Управителния съвет, на които се приемат решенията. В тях се представя резюме на разискванията.

Съобщения за паричната политика

ИКОНОМИЧЕСКИ БЮЛЕТИН

Икономическият бюлетин представя повече информация за икономическите, финансовите и паричните тенденции, въз основа на които вземаме нашите решения по паричната политика.

Повече информация
ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ: ПРОЧЕТЕТЕ НАШАТА ОБЯСНИТЕЛНА СТАТИЯ
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Какво представлява паричната политика?

Всички страници в този раздел