Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Yleistä

Rahapolitiikka takaa hintavakauden ja edistää siten talouskasvua

EKP:n tärkeimpänä tavoitteena on hintavakaus. Teemme työtä euroalueen ihmisten eduksi varmistamalla, että euro säilyttää arvonsa. Tässä osiossa kerrotaan rahapolitiikan strategiasta ja välineistä sekä niiden vaikutuksesta ihmisten arkeen. 

Seuraamme myös, mitä rahoitusmarkkinoilla tapahtuu, ja käytämme tietoja hintavakauden ylläpitämiseen. Hintavakaus edistää talouskasvua.

Rahapoliittiset päätökset

EKP:n neuvosto tekee kuuden viikon välein pidettävässä kokouksessa rahapoliittisia päätöksiä arvioituaan, millä keinoilla inflaatiovauhti saadaan kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi. Heti kunkin rahapolitiikkakokouksen jälkeen pidetään lehdistötilaisuus, jossa pääjohtaja ja varapääjohtaja kertovat tarkemmin päätösten taustoista.

Rahapolitiikka­kokousten lehdistötilaisuudet

Rahapoliittinen katsaus

Teemme rahapoliittisia päätöksiä kuuden viikon välein. Laajemman katsauksen lisäksi voit tutustua kuvitettuun katsaukseen, jossa rahapoliittiset päätökset on esitetty ytimekkäästi.

Rahapoliittinen katsaus pähkinänkuoressa

Rahapolitiikan keinot ja välineet

EKP:n rahapolitiikka vaikuttaa siihen, paljonko maksat lainasta korkoa ja paljonko saat talletuksillesi korkoa. EKP:n korkopäätösten tavoitteena on huolehtia euroalueen hintavakaudesta. Lue lisää keinoista ja välineistä, joilla toteutamme rahapolitiikkaa käytännössä.

Lisätietoa rahapolitiikan välineistä

Rahoitusoperaatiot

Rahapoliittisten päätösten lisäksi EKP toteuttaa erilaisia rahoitusoperaatioita eli avomarkkinaoperaatioita. Tutustu tuoreimpiin tietoihin.

Lue lisää

Vakuudet

Kun pankit lainaavat meiltä rahoitusta, niillä on oltava riittävät vakuudet. Haluatko tietää, millaisia vakuuksia EKP edellyttää pankeilta? Etsitkö tilastotietoa saamistamme vakuuksista?

Lisätietoa vakuuksista

Pandemia

EKP:n vastaus koronaviruspandemiaan

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Lue lisää rahapoliittisten päätösten taustoista ja eurooppalaisesta yhteistyöstä

Selonteot rahapolitiikkakokouksista

Julkaisemme selonteon jokaisesta EKP:n neuvoston kokouksesta, jossa tehdään rahapoliittisia päätöksiä. Selonteossa on tiivistelmä kokouksessa käydystä keskustelusta.

Selonteot rahapolitiikkakokouksista
Talouskatsaus

Talouskatsauksessa tarkastellaan talouden, rahoitusmarkkinoiden ja rahatalouden tuoreinta kehitystä, jonka pohjalta EKP tekee rahapoliittiset päätöksensä.

Lue lisää
Yhteistyö markkinatoimijoiden kanssa

Olemme perustaneet useita yhteistyöryhmiä, joihin osallistuu pankkeja ja muita rahoitusmarkkinoilla toimivia osapuolia. Ryhmien kautta voimme pitää laajasti yhteyttä eri toimijoihin ja seurata tiiviimmin markkinoiden kehitystä maailmalla. Lisäksi voimme varmistaa rahapolitiikkamme sujuvan ja tehokkaan toimeenpanon.

Yhteistyöryhmät
Julkiset kuulemiset

Esitämme säännöllisesti kannanottopyyntöjä erilaisista valmisteilla olevista päätöksistä ja hankkeista, jotka vaikuttavat rahoitusmarkkinoihin. Näin voimme ottaa toiminnassamme huomioon rahoitusmarkkinoilla toimivien tai niistä kiinnostuneiden ihmisten näkemykset.

Meneillään olevat ja aiemmat kuulemiset
Yleistajuista oheistietoa
Lisätietoa
Mitä on rahapolitiikka?

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut