Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvosto

EKP:n neuvosto on EKP:n ylin päätöksentekoelin. Sen muodostavat johtokunnan kuusi jäsentä sekä euroalueen kansallisten keskuspankkien pääjohtajat.

EKP:n neuvosto

(13.12.2023)

Tehtävät

  • EKP:n neuvosto antaa suuntaviivat ja tekee päätökset, jotka ovat tarpeen EKP:lle ja eurojärjestelmälle uskottujen tehtävien suorittamiseksi.
  • EKP:n neuvosto määrittelee euroalueen rahapolitiikan eli tekee muun muassa päätökset, jotka koskevat rahapolitiikan tavoitteita, ohjauskorkoja ja varantojen hankkimista eurojärjestelmässä. Se myös antaa suuntaviivat päätösten täytäntöönpanoa varten.
  • Pankkivalvonnassa EKP:n neuvosto päättää valvontapäätösten tekoa ohjaavista yleisistä järjestelyistä. Valvontaelin laatii pankkivalvontaa koskevat päätökset, ja ne hyväksytään EKP:n neuvostossa ns. vastustamattajättämismenettelyllä (eli päätökset katsotaan tehdyiksi, jos niitä ei vastusteta).

Kokoukset ja päätökset

EKP:n neuvosto kokoontuu yleensä kaksi kertaa kuukaudessa. Kuuden viikon välein pidettävissä rahapolitiikkakokouksissa EKP:n neuvosto arvioi talouskehitystä ja rahatalouden kehitystä ja tekee rahapoliittisia päätöksiä. Muissa kokouksissa käsitellään pääasiassa EKP:n ja eurojärjestelmän muihin tehtäviin liittyviä asioita. EKP:n rahapoliittiset tehtävät ja valvontatehtävät hoidetaan erillään, joten niitä käsitellään eri kokouksissa.

Rahapoliittisista päätöksistä kerrotaan yksityiskohtaisesti lehdistötilaisuudessa rahapolitiikkakokouksen jälkeen. EKP:n pääjohtaja johtaa puhetta lehdistötilaisuudessa yhdessä varapääjohtajan kanssa.

EKP:n neuvoston kokouskalenteri Rahapoliittisten päätösten taustaa

Ennen rahapolitiikkakokousta julkaistaan selonteko edellisen rahapolitiikkakokouksen keskusteluista.

Yhteisen pankkivalvontamekanismin päätöksenteosta kerrotaan tarkemmin EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Miten äänestysvuorot kiertävät EKP:n neuvostossa?

Kun Liettua liittyi euroalueeseen 1.1.2015, äänestysvuorot alkoivat kiertää kansallisten keskuspankkien pääjohtajien keskuudessa.

Miksi vuorottelujärjestelmä otettiin käyttöön, ja miten se toimii? Vastaukset löytyvät alla olevista linkeistä.

Äänestysvuorojen kierto EKP:n neuvostossa Äänestysvuorojen kiertoaikataulu

Jäsenet

Christine Lagarde

EKP:n pääjohtaja

Luis de Guindos

EKP:n varapääjohtaja

Piero Cipollone

EKP:n johtokunnan jäsen

Frank Elderson

EKP:n johtokunnan jäsen

Philip R. Lane

EKP:n johtokunnan jäsen

Isabel Schnabel

EKP:n johtokunnan jäsen

Pierre Wunsch

Belgian keskuspankin pääjohtaja

Joachim Nagel

Saksan keskuspankin pääjohtaja

Madis Müller

Viron keskuspankin pääjohtaja

Gabriel Makhlouf

Irlannin keskuspankin pääjohtaja

Yannis Stournaras

Kreikan keskuspankin pääjohtaja

Nimitetään myöhemmin

Espanjan keskuspankin pääjohtaja

François Villeroy de Galhau

Ranskan keskuspankin pääjohtaja

Boris Vujčić

Kroatian keskuspankin pääjohtaja

Fabio Panetta

Italian keskuspankin pääjohtaja

Christodoulos Patsalides

Kyproksen keskuspankin pääjohtaja

Mārtiņš Kazāks

Latvian keskuspankin pääjohtaja

Gediminas Šimkus

Liettuan keskuspankin pääjohtaja

Gaston Reinesch

Luxemburgin keskuspankin pääjohtaja

Edward Scicluna

Maltan keskuspankin pääjohtaja

Klaas Knot

Alankomaiden keskuspankin pääjohtaja

Robert Holzmann

Itävallan keskuspankin pääjohtaja

Mário Centeno

Portugalin keskuspankin pääjohtaja

Boštjan Vasle

Slovenian keskuspankin pääjohtaja

Peter Kažimír

Slovakian keskuspankin pääjohtaja

Olli Rehn

Suomen Pankin pääjohtaja

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut