European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän käteisstrategia

Olemme sitoutuneet huolehtimaan käteisestä ja varmistamaan, että maksaminen keskuspankin liikkeeseen laskemalla rahalla on aina mahdollista.

Käteinen on tärkeä maksutapa, sillä se antaa valinnanvapautta ja on kaikkien käytettävissä. Käteisstrategian tarkoituksena on varmistaa, että käteistä on saatavilla ja se hyväksytään jatkossakin sekä maksuvälineenä että arvon säilyttäjänä.

Euroseteleillä ja -kolikoilla on laillisen maksuvälineen asema euroalueella. Käteinen on ainoa julkisen sektorin liikkeeseen laskema rahan muoto, joka on kaikkien saatavilla. Eurojärjestelmä (eli EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit) vastaa pankkisektorin kanssa siitä, että käteistä on liikkeessä riittävästi ja että ihmiset ja yritykset voivat käyttää sitä maksamiseen.

Turvaamme käteisrahan 

tulevaisuuden monin tavoin


Takaamme euroseteleiden ja ‑kolikoiden saatavuuden

Eurojärjestelmä varmistaa, että euroseteleitä ja ‑kolikoita on aina saatavilla. Kansalliset keskuspankit tarjoavat ilmaisia rahahuoltopalveluja maissaan ja pyrkivät myös järjestämään käteisen kierron niin edullisesti ja tehokkaasti kuin mahdollista. Myös kansainvälisten markkinoiden tarpeet otetaan huomioon, sillä 30–50 % euroseteleistä on liikkeessä euroalueen ulkopuolella. Jos digitaalinen euro lasketaan tulevaisuudessa liikkeeseen, se tulee käyttöön käteisen rinnalle.

Autamme tuomaan käteispalvelut kaikkien saataville

Ihmisten ja yritysten on voitava käyttää rahojaan omien mieltymystensä ja maksutarpeidensa mukaan. Siksi pankkien on tarjottava riittävät käteispalvelut, kuten ilmaiset tai ainakin kohtuuhintaiset käteisnostot. Eurojärjestelmä tukee vähittäiskauppiaita, jotka tarjoavat lisäpalveluna esimerkiksi käteisnostoja ja talletuksia kaupan maksupäätteellä ostosten yhteydessä. Lisäksi se auttaa pankkeja selviytymään setelien yllättävistä kysyntäpiikeistä. Näin varmistetaan, että käteismaksaminen onnistuu varmasti, vaikka sähköinen maksaminen ei tilapäisesti olisi mahdollista.

Varmistamme, että käteinen käy kaikkialla

Suurin osa euroalueen asukkaista pitää tärkeänä, että maksuja voi suorittaa käteisellä. Maksujärjestelmän tärkeänä tehtävänä onkin varmistaa, että käteisraha hyväksytään maksamiseen kaikkialla, kuten sen asema laillisena maksuvälineenä edellyttää. Käteinen antaa valinnanvapautta, ja sitä voivat käyttää nekin, joiden ei ole mahdollista suorittaa maksuja sähköisesti. Vähittäismyymälät ja muut yritykset eivät voi kieltäytyä vastaanottamasta käteismaksuja, ellei maksajan kanssa ole etukäteen sovittu muusta maksutavasta. Myös viranomaisten ja palveluntarjoajien on yleensä otettava vastaan käteismaksuja, ellei laissa toisin säädetä.

Teemme euroseteleistä luotettavia ja innovatiivisia

Eurosetelit suojataan uusimmalla ja tehokkaimmalla tekniikalla, joka tekee niistä erittäin vaikeita väärentää ja helpottaa setelien aitouden tarkistamista. Eurojärjestelmä varmistaa, että liikkeessä olevat eurosetelit ovat aitoja ja hyvälaatuisia. Pankit ja ammattimaiset rahankäsittelijät seuraavat tiukkoja sääntöjä tarkastaessaan setelien aitouden. Euroopan komission Perikles-ohjelma auttaa kehittämään turvatekijöitä myös eurokolikoille siltä varalta, että nykyisiä kolikoita halutaan päivittää. Eurosetelien suunnittelussa tavoitteena on, että kaikki eurooppalaiset voivat tuntea ne omikseen.

Pidämme setelit turvallisina ja kestävän kehityksen mukaisina

Eurosetelien turvallinen valmistus ja käyttö taataan tutkimalla ja testaamalla setelituotannon ja -kierron mahdollisia vaikutuksia kansanterveyteen.

Esimerkiksi tuotteen ympäristöjalanjälkeä koskevan tutkimuksen avulla voidaan varmistaa, että käteisraha on jatkossakin luonnon kannalta kestävä ja mahdollisimman ympäristöystävällinen maksuväline. Tutkimuksen perusteella voidaan löytää uusia tekniikoita ja prosesseja, joilla setelien ympäristövaikutusta pystytään pienentämään entisestään.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut