European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän käteisstrategia

Setelit ovat tärkeitä talouden, identiteettimme ja kulttuurimme kannalta – ja me EKP:ssä kannamme ison vastuun siitä, että ihmiset voivat luottaa seteleihin.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde

Käteinen on tärkeä maksutapa, sillä se antaa valinnanvapautta ja on kaikkien käytettävissä. Käteisstrategian tarkoituksena on varmistaa, että käteistä on saatavilla ja se hyväksytään jatkossakin kaikkialla, sillä se on kilpailukykyinen ja luotettava maksuväline ja arvon säilyttäjä.

Euroseteleillä ja -kolikoilla on laillisen maksuvälineen asema euroalueella. Käteinen on ainoa julkisen sektorin liikkeeseen laskema rahan muoto, joka on kaikkien saatavilla. Eurojärjestelmä (eli EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit) vastaa yhdessä pankkisektorin kanssa siitä, että käteistä on liikkeessä riittävästi, jotta ihmiset ja yritykset voivat käyttää sitä maksamiseen.

Eurojärjestelmä huolehtii monin tavoin siitä, että käteisrahaa voidaan käyttää myös tulevaisuudessa.

Varmistamme eurosetelien ja ‑kolikoiden saatavuuden

Eurojärjestelmä varmistaa, että euroseteleitä ja ‑kolikoita on aina saatavilla. Kansalliset keskuspankit tarjoavat ilmaisia rahahuoltopalveluja maissaan ja pyrkivät järjestämään käteisen kierron niin edullisesti ja tehokkaasti kuin mahdollista. Myös kansainvälisten markkinoiden tarpeet otetaan huomioon, sillä 30–50 % euroseteleistä on euroalueen ulkopuolella. Jos joskus laskettaisiin liikkeeseen digitaalinen euro, se tulisi käyttöön käteisen rinnalle.

Autamme tuomaan käteispalvelut kaikkien saataville

Haluamme ihmisten ja yritysten pystyvän käyttämään rahojaan omien mieltymystensä ja maksutarpeidensa mukaan. Siksi pankkien on tarjottava riittävät käteispalvelut, kuten ilmaiset tai ainakin kohtuuhintaiset käteisnostot. Lisäksi tuemme vähittäiskauppiaita, jotka tarjoavat lisäpalveluna esimerkiksi käteisnostot ja talletukset kaupan maksupäätteellä ostosten yhteydessä. Me myös autamme pankkeja selviytymään setelien yllättävistä kysyntäpiikeistä ja varmistamme, että käteismaksaminen onnistuu varmasti, vaikka sähköinen maksaminen ei tilapäisesti olisi mahdollista.

Huolehdimme siitä, että käteinen käy kaikkialla

Suurin osa ihmisistä euroalueella maksaa yhä vähittäismaksunsa mieluiten käteisellä. On siis tärkeää varmistaa, että käteinen käy kaikkialla, sillä se on laillinen maksuväline, se antaa valinnanvapautta ja sitä voivat käyttää nekin, joiden ei ole mahdollista suorittaa maksuja sähköisesti. Vähittäismyymälät ja muut yritykset eivät voi kieltäytyä vastaanottamasta käteismaksuja, ellei maksajan kanssa ole etukäteen sovittu muusta maksutavasta. Myös julkisten viranomaisten ja palveluntarjoajien on periaatteessa otettava vastaan käteismaksuja, ellei laissa toisin säädetä.

Kehitämme innovatiivisia ja turvallisia euroseteleitä

Eurosetelit suojataan uusimmalla ja tehokkaimmalla tekniikalla, joka tekee niistä erittäin vaikeita väärentää ja helpottaa setelien aitouden tarkistamista. Me varmistamme, että liikkeessä olevat eurosetelit ovat aitoja ja hyvälaatuisia. Pankit ja ammattimaiset rahankäsittelijät seuraavat tiukkoja sääntöjä tarkastaessaan setelien aitouden. Euroopan komission Perikles-ohjelma edistää turvatekijöiden kehittämistä myös eurokolikoille siltä varalta, että nykyisiä kolikoita halutaan päivittää. Eurosetelit pyritään suunnittelemaan niin, että kaikki eurooppalaiset voivat tuntea ne omikseen.

Huolehdimme, että setelit suunnitellaan turvallisiksi ja kestäviksi

Selvitämme eurosetelien tuotannon ja käytön terveysvaikutuksia tieteellisen tutkimustyön ja testauksen avulla. Näin setelit pysyvät turvallisina. Kiinnitämme huomiota myös setelien ympäristöjalanjälkeen ja pyrimme pienentämään ympäristövaikutuksia käyttämällä uusia tuotteita ja prosesseja. Haluamme varmistaa, että eurosetelit ja niiden valmistus ovat mahdollisimman kestäviä ja ympäristöystävällisiä.

KATSO MYÖS

Lisätietoa aiheesta

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut