Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Hotovostná stratégia Eurosystému

Sme odhodlaní zachovať hotovosť a zabezpečiť, aby platenie verejnými peniazmi bolo vždy jednou z možností.

Hotovosť je dôležitou súčasťou vašej slobodnej voľby spôsobu platenia a zároveň nevyhnutným predpokladom finančnej inklúzie všetkých skupín spoločnosti. Cieľom našej hotovostnej stratégie je naďalej zabezpečovať všeobecnú dostupnosť hotovosti a jej akceptáciu ako platobného prostriedku a prostriedku uchovania hodnoty.

Eurové bankovky a mince sú zákonným platidlom v eurozóne a hotovosť je jedinou formou peňazí, ku ktorej majú priamy prístup všetci. ECB a národné centrálne banky – spolu označované ako Eurosystém – majú základnú povinnosť spolu s bankovým sektorom zabezpečovať nepretržitú ponuku hotovosti a umožňovať jej používanie pri platbách občanov a podnikov.

Budúcnosť hotovosti chránime viacerými spôsobmi.


Zabezpečujeme dostupnosť eurovej hotovosti

Zabezpečujeme, aby boli eurové bankovky a mince verejnosti vždy dostupné. Národné centrálne banky v rámci svojich krajín poskytujú bezplatné hotovostné služby, pričom sa snažia maximalizovať nákladovú efektívnosť hotovostného cyklu. Berieme do úvahy i potreby medzinárodných trhov, keďže 30 % až 50 % eurových bankoviek obieha mimo eurozóny. Aj v prípade, že by v budúcnosti došlo k vydaniu digitálneho eura, existovalo by paralelne s hotovosťou.

Podporujeme prístup k hotovostným službám pre všetkých

Chceme, aby mali občania a podniky prístup k svojim peniazom, bez ohľadu na svoje preferencie a platobné potreby. Je preto potrebné, aby banky poskytovali adekvátne hotovostné služby vrátane výberu hotovosti, ktoré sú bezplatné alebo primerane spoplatnené. Podporujeme aj poskytovanie doplnkových hotovostných služieb v maloobchode, napr. vyplácanie hotovosti pri platbách kartou alebo výber a vklad hotovosti v obmedzenom rozsahu. Bankám pomáhame pri uspokojovaní náhleho zvýšenia dopytu po bankovkách a zaisťujeme fungovanie hotovosti ako náhradného platobného prostriedku v prípade dočasnej nedostupnosti elektronických platieb.

Zabezpečujeme univerzálnu akceptáciu hotovosti

Väčšina ľudí v eurozóne považuje za dôležité mať možnosť platiť v hotovosti. Zabezpečovanie celoplošnej akceptácie hotovosti je preto zásadnou súčasťou platobného systému a je zároveň v súlade s jej postavením zákonného platidla. Spotrebiteľom dáva slobodný výber spôsobu platieb a zároveň neznevýhodňuje ľudí, ktorí nemajú prístup k elektronickým platbám. Maloobchodníci, obchodníci ani ďalšie súkromné podniky nesmú hotovostné platby odmietnuť, ak sa s druhou stranou vopred nedohodnú na inom spôsobe platby. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ zákon nestanovuje inak, verejné orgány a poskytovatelia služieb majú tiež povinnosť akceptovať hotovosť.

Vyvíjame inovatívne a bezpečné eurové bankovky

Eurové bankovky sú chránené najnovšími a najúčinnejšími technológiami, aby boli vysokoodolné voči falšovaniujednoducho overiteľné. Zabezpečujeme pravosť a vysokú kvalitu eurových bankoviek v obehu a dodržiavanie prísnych noriem overovania pravosti eurových bankoviek zo strany bánk a spracovateľov peňazí. Program Európskej komisie pod názvom PERICLES podporuje vývoj ochranných prvkov, ktoré môžu byť použité pri prípadných budúcich aktualizáciách terajších nominálnych hodnôt eurových mincí. V neposlednom rade sa tiež snažíme zabezpečiť grafickú podobu eurových bankoviek, s ktorou sa Európania dokážu stotožniť.

Zaisťujeme bezpečnosť a udržateľnosť bankoviek

Výskumom a testovaním potenciálneho vplyvu výroby a obehu eurových bankoviek na verejné zdravie zaisťujeme bezpečnosť ich výroby a používania.

Výskum, ako je štúdia environmentálnej stopy výrobku, nám umožňuje zabezpečiť, aby hotovosť zostala čo najudržateľnejšia a najšetrnejšia k životnému prostrediu. Vytvára priestor na ďalšie znižovanie vplyvu bankoviek na životné prostredie prostredníctvom nových technológií a procesov.

Všetky stránky v tejto sekcii