Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Hotovostná stratégia Eurosystému

Bankovky sú súčasťou našej ekonomiky, identity a kultúry – a my v ECB máme zásadnú zodpovednosť zabezpečiť, aby im ľudia i naďalej dôverovali.

Christine Lagardová, prezidentka ECB

Eurové bankovky a mince sú jediným zákonným platidlom v eurozóne, pričom hotovosť je jedinou formou verejných peňazí, ktorá je priamo dostupná všetkým občanom, čím zaručuje samostatnosť, súkromie a sociálnu inklúziu. ECB a národné centrálne banky – spolu označované ako Eurosystém – majú základnú povinnosť zabezpečovať nepretržitú ponuku hotovosti a umožňovať jej používanie pri platbách uskutočňovaných občanmi a podnikmi.

Budúcnosť hotovosti chránime viacerými spôsobmi.

Zabezpečujeme dostupnosť hotovosti

Eurosystém zabezpečuje, aby boli eurové bankovky a mince verejnosti vždy dostupné. Všetky národné centrálne banky v rámci svojich krajín poskytujú bezplatné hotovostné služby, pričom sa snažia maximalizovať nákladovú efektívnosť hotovostného cyklu. Berieme do úvahy i potreby medzinárodných trhov, keďže veľká časť eurových bankoviek obieha mimo eurozóny. Aj v prípade, že by v budúcnosti došlo k vydaniu digitálneho eura, existovalo by paralelne s hotovosťou.

Podporujeme prístup k hotovosti pre všetkých

Eurosystém chce, aby mali občania a podniky prístup k svojim peniazom, bez ohľadu na ich preferencie a platobné potreby. Úverové inštitúcie majú preto spoločenskú zodpovednosť za poskytovanie hotovostných služieb občanom a podnikom vrátane bezplatného alebo primerane spoplatneného výberu hotovosti. Podporujeme aj poskytovanie doplnkových hotovostných služieb v maloobchode, napr. vyplácanie hotovosti pri platbách kartou alebo výber a vklad hotovosti v obmedzenom rozsahu. V neposlednom rade podporujeme bankový sektor pri uspokojovaní náhleho zvýšenia dopytu po bankovkách a zaisťujeme fungovanie hotovosti ako náhradného platobného prostriedku v prípade dočasnej nedostupnosti elektronických platieb.

Zabezpečujeme univerzálnu akceptáciu hotovosti

Hotovosť je stále hlavným spôsobom realizácie súkromných maloobchodných platieb v eurozóne a Eurosystém jej univerzálnu akceptáciu považuje za zásadnú súčasť platobného systému a štatútu zákonného platidla eurovej hotovosti. Zaručuje spotrebiteľom voľný výber spôsobu platieb. Akceptácia hotovosti zároveň znamená, že osoby bez prístupu k elektronickým platobným službám nie sú znevýhodnené. Poskytovatelia verejných služieb, obchodníci ani ďalšie podniky nesmú hotovostné platby odmietnuť, ak to výslovne nevyžaduje zákon alebo ak sa s druhou stranou vopred nedohodnú na inom spôsobe platby.

Vyvíjame inovatívne a bezpečné eurové bankovky

Eurosystém vyvíja bezpečné bankovky, ktoré sú chránené najnovšími a najúčinnejšími technológiami, aby boli vysokoodolné voči falšovaniujednoducho overiteľné. Zabezpečujeme pravosť a vysokú kvalitu eurových bankoviek v obehu a dodržiavanie prísnych noriem overovania pravosti eurových bankoviek zo strany bánk a spracovateľov peňazí. Program Európskej komisie pod názvom PERICLES podporuje vývoj ochranných prvkov, ktoré môžu byť použité pri prípadných budúcich aktualizáciách terajších nominálnych hodnôt eurových mincí. A napokon zabezpečujeme takú grafickú podobu eurových bankoviek, s ktorou sa Európania dokážu stotožniť.

Zaisťujeme bezpečnosť a udržateľnosť bankoviek

Eurosystém zaisťuje bezpečné používanie eurových bankoviek prostredníctvom výskumu potenciálneho vplyvu produkcie a obehu eurových bankoviek na verejné zdravie i prostredníctvom vedeckých analýz a testov. Sledujeme i environmentálnu stopu bankoviek a hľadáme možnosti, ako ju pomocou nových produktov a procesov zmenšiť. Cieľom je dosiahnuť najvyššiu možnú mieru udržateľnosti a ekologickosti eurových bankoviek a ich produkcie.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Všetky stránky v tejto sekcii