Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výskum a publikácie

Naša politika sa opiera o ekonomický výskum

Ekonomický výskum ECB pokrýva široké spektrum tém. Výskum nám umožňuje zvyšovať kvalitu našich rozhodnutí v prospech všetkých Európanov.

Ekonomický bulletin

Ekonomický bulletin prináša informácie, ktoré sú podkladom menovopolitických rozhodnutí ECB. Vychádza osemkrát za rok, vždy dva týždne po menovopolitickom zasadaní, a informuje o ekonomike a jej výhľade.

Najnovšie vydanie Ekonomického bulletinu

Výskumný bulletin (Research Bulletin)

Táto publikácia obsahuje výber aktuálnych výskumných prác ekonómov ECB. Vychádza raz za mesiac a pokrýva široké spektrum tém z oblasti ekonomiky a financií.

Research Bulletin

Výročná správa

Výročná správa opisuje úlohy a činnosť ECB. Prináša tiež stručný prehľad diania v predchádzajúcom roku a hlavné ekonomické údaje. Jeden z členov Výkonnej rady vždy správu prezentuje v Európskom parlamente.

Výročná správa ECB za rok 2020

Správa o finančnej stabilite (Financial Stability Review)

Táto správa analyzuje potenciálne riziká ohrozujúce finančnú stabilitu v eurozóne. Finančná stabilita je dôležitá ako jeden z predpokladov stabilnej inflácie.

Financial Stability Review

Pracovné štúdie (Working papers)

V pracovných štúdiách ECB zverejňuje ekonomické výskumné práce súvisiace s úlohami ECB s cieľom podnietiť diskusiu.

Working papers

Naši odborníci

Naši výskumní pracovníci vypracúvajú vysokokvalifikované analýzy širokého spektra tém relevantných pre ECB, ktoré sú východiskom rozhodnutí ECB vo všetkých politických oblastiach. Chcete sa o nich a o ich práci dozvedieť viac?

Naši odborníci
KONFERENCIE A SEMINÁRE
Tu nájdete informácie o našich nadchádzajúcich konferenciách a seminároch a o podmienkach účasti.
PRACUJTE A SPOLUPRACUJTE S NAMI

Príležitosti pre výskumných pracovníkov

Práca v ECB

ECB ponúka atraktívne pracovné príležitosti pre výskumných pracovníkov v oblasti ekonómie, stáže pre študentov a štipendiá pre začínajúcich výskumných pracovníkov i akademikov.

Štipendiá a ďalšie ponuky

Spolupráca s ECB

ECB vedie a koordinuje výskum prostredníctvom rôznych výskumných sietí s cieľom získať informácie na podporu rozhodovania.

Výskumné siete
PRÍLIŠ ODBORNÁ TÉMA? ECB VYSVETĽUJE
VIAC INFORMÁCIÍ
Prečo ECB vykonáva výskum?

Všetky stránky v tejto sekcii