European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výskum a publikácie

Naša politika sa opiera o ekonomický výskum

Ekonomický výskum ECB pokrýva široké spektrum tém. Výskum nám umožňuje zvyšovať kvalitu našich rozhodnutí v prospech všetkých Európanov.

Ekonomický bulletin

Ekonomický bulletin prezentuje informácie, ktoré sú podkladom menovopolitických rozhodnutí ECB. Vychádza osemkrát za rok, vždy dva týždne po menovopolitickom zasadaní. Informuje o ekonomike a o výhľade jej vývoja.

Najnovšie vydanie Ekonomického bulletinu

Výskumný bulletin

Táto publikácia obsahuje výber aktuálnych výskumných prác ekonómov ECB. Vychádza raz za mesiac a pokrýva široké spektrum tém z oblasti ekonomiky a financií.

Research Bulletin

Správa o finančnej stabilite (Financial Stability Review)

Správa o finančnej stabilite analyzuje potenciálne riziká ohrozujúce finančnú stabilitu v eurozóne. Finančná stabilita má zásadný význam, keďže je jedným z predpokladov stabilnej inflácie.

Správa o finančnej stabilite

Medzinárodná úloha eura

Medzinárodné postavenie eura bolo v roku 2022 naďalej stabilné. Tento rok bol poznačený začiatkom vojny Ruska proti Ukrajine a výrazným nárastom geopolitických rizík s možnými dôsledkami na medzinárodný menový systém.

Správa z roku 2023

Makroprudenciálny bulletin (Macroprudential Bulletin)

Spoľahlivá banková regulácia má zásadný význam pre odolnosť bankového systému eurozóny. Aktuálne vydanie sa zaoberá rôznymi témami od skresľovania údajov na úrovni G-SIB, cez krízové riadenie a likviditný a makroprudenciálny priestor, až po významné míľniky implementácie konečných štandardov Bazileja III.

Makroprudenciálny bulletin

Výskumné štúdie

Rovnako ako ostatné významné centrálne banky, i ECB sa venuje výskumnej činnosti. Jej výsledky zverejňuje v početných výskumných štúdiách.

Prehľad výskumných štúdií

Naši odborníci

Naši výskumní pracovníci vypracúvajú vysokokvalifikované analýzy širokého spektra tém relevantných pre ECB, ktoré sú východiskom rozhodnutí ECB vo všetkých politických oblastiach. Chcete sa o nich a o ich práci dozvedieť viac?

Naši odborníci
KONFERENCIE A SEMINÁRE
Tu nájdete informácie o našich nadchádzajúcich konferenciách a seminároch a o podmienkach účasti.
PRACUJTE A SPOLUPRACUJTE S NAMI

Príležitosti pre výskumných pracovníkov

Práca v ECB

ECB ponúka atraktívne pracovné príležitosti pre výskumných pracovníkov v oblasti ekonómie, stáže pre študentov a štipendiá pre začínajúcich výskumných pracovníkov i akademikov.

Štipendiá a ďalšie ponuky

Spolupráca s ECB

ECB vedie a koordinuje výskum prostredníctvom rôznych výskumných sietí s cieľom získať informácie na podporu rozhodovania.

Výskumné siete
Príliš odborná téma? ECB vysvetľuje
Ďalšie informácie
Prečo sa ECB venuje výskumu?

Všetky stránky v tejto sekcii