Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výskum a publikácie

Naša politika sa opiera o ekonomický výskum

Ekonomický výskum ECB pokrýva široké spektrum tém. Výskum nám umožňuje zvyšovať kvalitu našich rozhodnutí v prospech všetkých Európanov.

Ekonomický bulletin

Ekonomický bulletin prezentuje informácie, ktoré sú podkladom menovopolitických rozhodnutí ECB. Vychádza osemkrát za rok, vždy dva týždne po menovopolitickom zasadaní. Informuje o ekonomike a o výhľade jej vývoja.

Najnovšie vydanie Ekonomického bulletinu

Výskumný bulletin (Research Bulletin)

Táto publikácia obsahuje výber aktuálnych výskumných prác ekonómov ECB. Vychádza raz za mesiac a pokrýva široké spektrum tém z oblasti ekonomiky a financií.

Research Bulletin

Príležitostné štúdie (Occasional papers)

Zverejnili sme viacero príležitostných štúdií, ktoré boli podkladom nedávno dokončenej revízie stratégie menovej politiky. Príležitostné štúdie sa týkajú tém súvisiacich s našimi hlavnými úlohami a funkciami a sú zamerané na široké publikum.

Najnovšie príležitostné štúdie

Makroprudenciálny bulletin (Macroprudential Bulletin)

V rámci finalizácie Bazileja III sa na európskej úrovni diskutuje o viacerých návrhoch. Z našej analýzy vyplýva, že potenciálne dočasné hospodárske náklady spojené s realizáciou pôvodného návrhu sú vyvážené dlhodobými výhodami, ktoré by pri iných návrhoch boli výrazne nižšie.

Najnovšie vydanie Makroprudenciálneho bulletinu

Pracovné štúdie (Working papers)

V pracovných štúdiách zverejňujeme ekonomické výskumné práce súvisiace s úlohami ECB s cieľom podnietiť diskusiu.

Najnovšie pracovné štúdie

Naši odborníci

Naši výskumní pracovníci vypracúvajú vysokokvalifikované analýzy širokého spektra tém relevantných pre ECB, ktoré sú východiskom rozhodnutí ECB vo všetkých politických oblastiach. Chcete sa o nich a o ich práci dozvedieť viac?

Naši odborníci
KONFERENCIE A SEMINÁRE
Tu nájdete informácie o našich nadchádzajúcich konferenciách a seminároch a o podmienkach účasti.
PRACUJTE A SPOLUPRACUJTE S NAMI

Príležitosti pre výskumných pracovníkov

Práca v ECB

ECB ponúka atraktívne pracovné príležitosti pre výskumných pracovníkov v oblasti ekonómie, stáže pre študentov a štipendiá pre začínajúcich výskumných pracovníkov i akademikov.

Štipendiá a ďalšie ponuky

Spolupráca s ECB

ECB vedie a koordinuje výskum prostredníctvom rôznych výskumných sietí s cieľom získať informácie na podporu rozhodovania.

Výskumné siete
PRÍLIŠ ODBORNÁ TÉMA? ECB VYSVETĽUJE
VIAC INFORMÁCIÍ
Prečo ECB vykonáva výskum?

Všetky stránky v tejto sekcii