Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Pre zrakovo postihnutých

„Návrh, ktorý je dobrý pre nevidiacich a zrakovo postihnutých ľudí, je dobrý pre všetkých.“

Hlavnou zásadou v rámci našej úzkej spolupráce s Európskou úniou nevidiacich (European Blind Union – EBU) vo fáze návrhu eurových bankoviek a mincí v 90. rokoch bola inklúzia. Bankovky a minci sme navrhli tak, aby s nimi dokázali s istotou narábať nevidomí a zrakovo postihnutí. 

ECB s EBU vedie pravidelné konzultácie, ktoré prebiehali aj počas vývoja druhej série eurových bankoviek nazvanej Európa. 

Hotovosť je dôležitou súčasťou slobodnej voľby občanov, pokiaľ ide spôsob platenia, a zároveň nevyhnutným predpokladom finančnej inklúzie všetkých skupín spoločnosti. Naším cieľom je, aby mali nevidomí a zrakovo postihnutí ľudia istotu pri používaní eurových bankoviek i naďalej.

Prvky eurových bankoviek pre zrakovo postihnutých

Druhú sériu bankoviek Európa sme uviedli do obehu v rokoch 2013 až 2019. Bankovky využívajú tie isté dizajnové prvky ako bankovky prvej série, majú však zdokonalené prvky pre zrakovo postihnutých a jasnejšie farby, vďaka ktorým sa ľahšie odlišujú.

Aké prvky pre zrakovo postihnutých teda nájdete na eurových bankovkách druhej série?

Rôzne veľkosti

Čím vyššia je hodnota bankovky, tým je bankovka väčšia. Bankovky 50 €, 100 € a 200 € majú rovnakú výšku, pričom ich dĺžka sa s rastúcou hodnotou bankovky zväčšuje.

Všetkých šesť nominálnych hodnôt eurových bankoviek je zobrazených zvislo pod sebou. Bankovky sú zoradené vzostupne podľa veľkosti a nominálnej hodnoty, od najmenšej bankovky (5 €) po najväčšiu (200 €).

Jasnejšie farby 

Bankovky všetkých nominálnych hodnôt teraz majú jasnejšie a kontrastnejšie farby. Bankovka 5 € je sivá, bankovka 10 € je červená, bankovka 20 € je modrá, bankovka 50 € je oranžová, bankovka 100 € je zelená, bankovka 200 € je žltohnedá a bankovka 500 € je purpurová. Hoci sa bankovka 500 € už nevydáva, bankovky 500 € prvej série zostávajú zákonným platidlom a stále sa vyskytujú v obehu.

Veľké čísla

Nominálne hodnoty bankoviek sú uvedené veľkými číslicami oddelene od ostatných grafických prvkov. Zvyšuje sa tak kontrast a zjednodušuje zisťovanie hodnoty a rozlišovanie jednotlivých šiestich nominálnych hodnôt.

Vystupujúca tlač

Veľké číslo nominálnej hodnoty je vytlačené vystupujúcou tlačou. Tento prvok nevidiacim a zrakovo postihnutým umožňuje jednoduchšie zistiť hodnotu bankovky.

Bližší pohľad na prvky zhotovené vystupujúcou tlačou na bankovke 20 €: číslo nominálnej hodnoty, hlavný motív zobrazujúci rôzne architektonické slohy a hmatové značky.

Vystupujúce čiarky

Na ľavom a na pravom okraji lícnej strany všetkých eurových bankoviek sa nachádzajú vystupujúce čiarky. Jednotlivé nominálne hodnoty sa od seba odlišujú počtom prerušení v sérii vystupujúcich čiarok, ako je znázornené nižšie. Nominálne hodnoty s podobnou postupnosťou čiarok možno ďalej odlíšiť na základe ich veľkosti. 

5 € a 50 €

Vystupujúce čiarky sú vytlačené na ľavom a pravom okraji bankovky bez prerušenia.

10 € a 100 €

Vystupujúce čiarky sú vytlačené na ľavom a pravom okraji bankovky s jedným prerušením.

20 € a 200 €

Vystupujúce čiarky sú vytlačené na ľavom a pravom okraji bankovky s dvomi prerušeniami.

Nakoľko účinné sú naše prvky pre zrakovo postihnutých?

Chceli by ste sa dozvedieť viac o tom, ako fungujú v praxi? V nasledujúcom videu členka komunity nevidiacich vysvetľuje, ako rozpoznáva eurové bankovky.

Prepis zvukovej stopy videa.

Mince

Vlastnosti umožňujúce rozlíšenie mincí:

  • Rôzne veľkosti, tvary, farby a hrany
  • Rôzne váhy: čím vyššia je hodnota, tým vyššia je váha mince (s výnimkou mince 50 centov, ktorá je ťažšia ako minca 1 €)
  • Zreteľne vyznačené hodnoty na spoločnej strane mincí  

Rôzne hrany

2 €

Mince majú jemne vrúbkovanú hranu s vygravírovanými písmenami.

1 €

Mince majú jemne vrúbkovanú hranu prerušovanú tromi hladkými úsekmi.

5 a 10 centov

Mince majú hranu s hrubým vrúbkovaním.

20 centov

Mince majú hladkú hranu so siedmimi zárezmi po obvode.

5 centov a 1 cent

Mince majú hladkú hranu.

2 centy

Mince majú hladkú hranu s jemnou ryhou po obvode.

S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na Európsku komisiu.

Všetky stránky v tejto sekcii