Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Makroekonomické projekcie

Makroekonomické projekcie majú za cieľ predvídať a analyzovať budúci stav hospodárstva v širšom meradle. Obsahujú informácie o hospodárskom raste, inflácii, mzdách, nezamestnanosti a obchode.

Makroekonomické projekcie zostavované odborníkmi Eurosystému a ECB analyzujú výhľad vývoja v eurozóne i vývoja širšej svetovej ekonomiky. Pre Radu guvernérov ECB sú podkladom pri hodnotení hospodárskeho vývoja a rizík ohrozujúcich cenovú stabilitu.

Vychádzajú štyrikrát za rok (v marci, júni, septembri a decembri).

Jún 2024
v skratke

Výhľad vývoja inflácie

Vďaka poľavovaniu nákladových tlakov a postupnému premietaniu predchádzajúcich menovopolitických rozhodnutí do spotrebiteľských cien by sa mala inflácia podľa projekcií v najbližšom období vyvíjať prevažne horizontálne, než sa vráti na cieľovú úroveň.

Viac informácií
Výhľad vývoja hrubého domáceho produktu

Hospodársky rast bude podporený rastom príjmov domácností, stabilným trhom práce, rastúcou dôverou a vyšším zahraničným dopytom v prostredí menej obmedzujúcich podmienok financovania.

Viac informácií

Kompletná správa

Plné znenie správy obsahuje podrobné hodnotenie výhľadu vývoja hospodárstva eurozóny.

Plné znenie správy

Aktuálne a minulé vydania projekcií

Porovnajte si historické projekcie inflácie a hospodárskeho rastu. Minulé vydania projekcií za eurozónu a jednotlivé krajiny eurozóny sú k dispozícii na stiahnutie.

Všetky vydania makroekonomických projekcií

Všetky stránky v tejto sekcii