Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Projekcje makroekonomiczne

Celem projekcji makroekonomicznych jest przewidywanie i objaśnianie przyszłego stanu gospodarki w szerokim ujęciu. Zawierają one informacje na temat wzrostu gospodarczego, inflacji, płac, bezrobocia i wymiany handlowej.

W projekcjach makroekonomicznych eksperci Eurosystemu i EBC opisują perspektywy gospodarcze w strefie euro i na świecie. Rada Prezesów EBC uwzględnia projekcje przy ocenie rozwoju sytuacji gospodarczej i zagrożeń dla stabilności cen.

Projekcje makroekonomiczne ukazują się cztery razy w roku (w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu).

Czerwiec 2024
W skrócie

Perspektywy inflacji

Przewiduje się, że inflacja w najbliższym czasie będzie się poruszać zasadniczo w trendzie bocznym, po czym powróci do docelowego poziomu pod wpływem słabnięcia presji kosztowej i stopniowego oddziaływania wcześniejszych decyzji w sprawie polityki pieniężnej na ceny konsumpcyjne.

Więcej
Perspektywy produktu krajowego brutto

Wzrost gospodarczy będzie podtrzymywany przez zwiększające się dochody gospodarstw domowych, odporny rynek pracy, rosnące zaufanie i silniejszy popyt zewnętrzny, a przy tym mniej ograniczany przez warunki finansowania.

Więcej

Pełny raport

W projekcjach makroekonomicznych przedstawiono szczegółową ocenę perspektyw gospodarki strefy euro.

Projekcje makroekonomiczne

Obecne i poprzednie projekcje

Umożliwiamy porównywanie dawnych projekcji inflacji i wzrostu gospodarczego oraz udostępniamy do pobrania poprzednie projekcje dla strefy euro i należących do niej krajów.

Wszystkie projekcje makroekonomiczne

Wszystkie strony w tej sekcji